Astma u kota: jak ją rozpoznać i jak leczyć kocią astmę?

Astma u kota
Astma u kota

Człowiek oraz towarzyszące mu zwierzęta domowe w dzisiejszych czasach narażone są na coraz większe zanieczyszczenie środowiska naturalnego w tym powietrza, bez którego żaden organizm ssaka funkcjonować nie może.

Smog występujący w wielu głównych miastach naszego kraju jest bezpośrednią przyczyną nie tylko przedwczesnych zgonów ale powoduje także groźne choroby układu sercowo-naczyniowego czy oddechowego.

Są to przede wszystkim z rak płuc, pylica i astma oskrzelowa na czele.

Dane statystyczne dotyczące zachorowalności na choroby cywilizacyjne związane ze skażonym powietrzem dotyczą wprawdzie ludzi, ale pamiętajmy przecież, że nasi milusińscy oddychają tym samym powietrzem i równie często zapadają na te same choroby co ich właściciele.

Dobrym tego przykładem może być astma kotów bardzo podobna do tej samej jednostki chorobowej występującej u człowieka.

Czym jest więc kocia astma?

Z tego artykułu dowiesz się jakie są jej przyczyny, objawy, przebieg oraz jak ją rozpoznawać i leczyć.

Co to jest kocia astma?

Czym jest kocia astma?
Co to jest kocia astma?

Astma kocia to dość często, o ile nie powszechnie występujący zespół schorzeń układu oddechowego o podłożu alergicznym.

Objawia się:

 • świszczącym oddechem,
 • dusznością,
 • kaszlem,
 • w niektórych przypadkach ostrymi zaburzeniami oddechowymi.

Konsekwencją zaburzeń oddechowych u kota może być nawet zgon pacjenta.

Choć ścisła definicja choroby nie została jednoznacznie określona, dobrze oddaje rzeczywistość stwierdzenie, że jest to zespół chorobowy o charakterze zapalnym, z napadowym, co jakiś czas występującym i odwracalnym zwężeniem dolnego odcinka dróg oddechowych.

Towarzyszą mu nadreaktywność oskrzeli, najczęściej eozynofilowe zapalenie dróg oddechowych oraz związana z tym przebudowa ich ścian.

Choroba może mieć podłoże dziedziczne, czego dotychczas nie potwierdzono u kotów.

Z patofizjologicznego punktu widzenia wszelkie alergeny jakie dostają się wraz z wdychanym powietrzem do dróg oddechowych, wywołują nadmierną reakcję ze strony oskrzeli.

Objawem jest skurcz skrzeli, oraz zwiększona produkcja śluzu co prowadzi w konsekwencji do powstania zmian zapalnych.

Reakcje te możemy porównać do nadwrażliwości typu I i III.

Predyspozycje rasowe

Astma kotów może wystąpić w każdym wieku i u wszystkich ras.

Najczęściej jednak mamy z nią do czynienia u zwierząt młodych lub w średnim wieku, w przedziale między 2 a 8 rokiem życia.

Diagnozuje się ją głównie u:

Niestety często też występuje u jakże popularnych u nas domowych kotów europejskich czyli zwyczajnych “dachowców”.

Przyczyny astmy u kota

Astma u kota, jak już pisałem, jest chorobą o podłożu alergicznym.

Inne choroby układu oddechowego, jak choćby nawracające infekcje dróg oddechowych, mogą przyczyniać się do jej występowania.

Główną jednak przyczyną epizodów kociej astmy pozostają alergeny wziewne, których w środowisku bytowania kotów przecież nie brakuje.

Koty domowe, bez względu na rasę, nie wychodzące na dwór narażone są na silne działanie alergenów występujących w budynkach.

Wśród nich prym wiodą:

 • roztocza kurzu domowego,
 • fragmenty naskórka ludzi lub innych zwierząt,
 • dym tytoniowy,
 • dym wydobywający się z kominka.

Działanie to jest spotęgowane w zamkniętych, wilgotnych i ciepłych pomieszczeniach i częściej występuje w okresie grzewczym – jesienno- zimowym.

Ważna grupę alergenów stanowią również wszelkie substancje o charakterze zapachowym, takie jak:

 • perfumy,
 • odświeżacze powietrza,
 • kadzidełka,
 • aerozole i lakiery do włosów,
 • stosowane w budynkach lakiery,
 • farby malarskie.

Nie możemy pominąć jako czynników wyzwalających napady astmy, pyłków roślin domowych czy pierza i puchu jakim wypełnione są poduszki i kołdry.

Z kolei koty wychodzące nie mają wcale łatwiejszego życia bowiem “środowisko naturalne” jest niezwykle bogate w alergeny mogące wywołać objawy astmy.

Wszechobecny kurz zawierający w swym składzie substancje chemiczne pochodzące na przykład ze spalania węgla, czy wydobywające się z rur wydechowych samochodów stanowi poważne zagrożenie dla kotów astmatyków.

Przy tym niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe wydaje się całkowite ograniczenie ilości alergenów na jakie może się natknąć nasz milusiński.

Czasem także samo zimne powietrze może spowodować atak astmy u narażonego podatnego osobnika.

Kolejną grupę czynników wyzwalających stanowią alergeny pokarmowe a w szczególności mięso ryb zawierające duże ilości histaminy, która jest mediatorem odpowiadającym za zwężenie oskrzeli.

Widzimy więc jak wiele różnych, powszechnie występujących czynników może wywołać reakcję astmatyczną u kotów i jak niezwykle trudno uchronić organizm przed kontaktem z nimi.

Astma u kota objawy

Objawy astmy u kota
Objawy astmy u kota

W przypadku tej choroby nie ma niestety objawów patognomonicznych czyli znamiennych, na podstawie których moglibyśmy rozpoznać bez wszelkich wątpliwości astmę kotów, podobnie z resztą jest w przypadku dostępnych metod badawczych mających potwierdzić nam chorobę.

Objawy nie są jednoznaczne i wynikają ze stopnia nasilenia choroby.

Mamy więc chore koty wykazujące od czasu do czasu kaszel, który właściciel może przegapić, oraz świsty wynikające ze skurczu oskrzeli a także koty z długo trwającym, przewlekle przebiegającym i bardzo męczącym kaszlem trwającym od dłuższego już czasu.

Trzeba bowiem pamiętać, że kaszel jako odruch obronny jest również procesem bardzo energetycznym wymagającym pracy wielu mięśni choćby klatki piersiowej.

Kaszlący, wykazujący duszność kot, przyjmuje pozycje ułatwiającą mu oddychanie co możemy zaobserwować w postaci wyciagnięcia głowy lub przywiedzenia (podkulenia) wszystkich kończyn do ciała.

Przy bardzo nasilonej duszności oddychanie będzie odbywać się przez otwartą jamę ustną – pyszczek.

Silne odruchy kaszlu mogą w konsekwencji dawać nawet wymioty u kota.

Koty w ostrym stanie astmatycznym oprócz wymienionych objawów silnej duszności, jako wyraz niedotlenienia wykazywały będą również sinicę.

W przypadku przewlekłej astmy ataki kaszlu, duszności i świszczącego oddechu mogą nasilać się stopniowo.

Często nie zaobserwujemy ogólnych objawów chorobowych w postaci:

Badaniem klinicznym nie jest łatwo potwierdzić chorobę, konieczne za to staje się wykluczenie wszelkich innych schorzeń przebiegających z podobnymi objawami.

Mogą być to choćby:

 • przewlekłe zapalanie oskrzeli,
 • zakaźne zapalenia dróg oddechowych tła bakteryjnego czy wirusowego,
 • niektóre choroby pasożytnicze powodowane przez Dirofilaria immitis albo Aelurostrongylus abstrusus.

Jak zachowuje się kot z astmę możesz zobaczyć na poniższym filmie

Feline Asthma - Cat Asthma - It's Not A Hair Ball - Cat Hacking and Breathing Problems

Diagnostyka kociej astmy

Diagnostyka choroby
Diagnostyka choroby

Rozpoznanie choroby, mimo oczywistych objawów, nie jest procesem prostym.

Może wymagać wykonania wielu badań oraz zestawienia ich z informacjami uzyskanymi z badania klinicznego oraz wywiadu czyli wnikliwej rozmowy w posiadaczem kota.

Choć objawy zgłaszana przez właściciela wskazywały będą na powtarzające się ataki kaszlu i duszności, mimo to badanie kliniczne może nie wykazać odchyleń od normy.

Można jednak czasem wykazać:

 • trzeszczenie w płucach,
 • świst wydechowy,
 • zwiększoną tkliwość tchawicy.

Mylący dla wielu właścicieli może być przewlekły kaszel podobny do odruchu wymiotnego czy samych wymiotów.

Koty jako gatunek bardzo często pozostają bowiem “skryte” w manifestowaniu objawów chorobowych.

Stąd trudność nawet dla wnikliwego właściciela zwierzęcia, w precyzyjnym ich określeniu.

Badanie krwi może wykazać istnienie eozynofilii ale nie występuje ona w każdym przypadku a podwyższenie białka w osoczu będzie wynikiem przewlekłego stanu zapalnego.

Pomocne w diagnostyce tej choroby może być RTG klatki piersiowej z obrazem charakterystycznym dla zmian oskrzelowych. Co ciekawe jednak brak tych zmian w obrazie radiologicznym nie wyklucza astmy.

Bardzo pomocną techniką diagnostyczną jest za to bronchoskopia, umożliwiająca pobranie materiału do badań cytologicznych oraz bakteriologicznych.

Na ich podstawie których możemy rozpoznać stan zapalny czy ustalić jaki czynnik zakaźny jest powodem powikłań.

Teoretycznie wykrycie czynnika uczulającego, unikanie kontaktu z nim oraz przeprowadzone odczulanie powinno zminimalizować lub usunąć objawy chorobowe.

Jednak z uwagi na istnienie ogromnej ilości potencjalnych alergenów a także brak możliwości uniknięcia kontaktu z nimi, testy polegające na oznaczeniu swoistych IgE wykonuje się rzadko i nie mają one znaczenia klinicznego.

Pozostaje więc leczenie wykazujących objawy kotów.

Astma u kota leczenie

Inhalator dla kota
Inhalator dla kota

Na początku wszelkich działań medycznych należy uzmysłowić sobie, że astma jest chorobą nieuleczalną.

Najczęściej, wraz z wiekiem kota jej stan się pogarsza, czego przejawem będą coraz częściej występujące napady kaszlu i duszności.

Wymaga od nas przy tym modyfikacji leczenia, dołączania nowych leków, zmieniania jednych na drugie czy zwiększania dawek dotychczas stosowanych.

Leki na kocią astmę

Obecnie “złotym standardem” w leczeniu tego schorzenia jest stosowanie leków z grupy glikokortykosteridów samodzielnie lub w połączeniu z lekami rozszerzającymi oskrzela.

Glikokortykosteroidy wykazujące silne działanie przeciwzapalne i immunosupresyjne, mimo wielu działań niepożądanych szczególnie u psów w terapii długoterminowej, u kotów okazują się bardzo bezpieczne.

Trudności w podawaniu doustnym leków często zmuszają nas do zastąpienia sterydów w tabletkach zastrzykami, które wykazują działanie kilkutygodniowe (średnio 3 – 8 tygodni).

O wiele bardziej bezpieczna i zalecana jest jednak terapia doustna na przykład prednizolonem, która po pierwsze pozwala lepiej kontrolować podawanie leków a po drugie pozwala zmniejszyć dawkę leku co przekłada się na zminimalizowanie potencjalnych działań niepożądanych.

Wielu naszych podopiecznych dobrze reaguje na tabletki podawane w odstępach dwu – trzydniowych.

W każdym jednak przypadku długoterminowego leczenia sterydami wymagane są regularne wizyty kontrolne w lecznicy oraz badania krwi z uwagi na powikłania po ich stosowaniu.

Trzeba pamiętać, że długotrwałe kontrolowanie astmy sterydami może w konsekwencji spowodować cukrzycę, choroby trzustki czy choćby problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała.

Inhalacje na kocią astmę

Współcześnie coraz większe znaczenie w leczeniu astmy kotów zaczyna odgrywać terapia wziewna (inhalacje).

Powoduje ona wprowadzenie leku bezpośrednio do dróg oddechowych i pozwala na zmniejszenie skutecznej dawki a tym samym zminimalizowanie działań niepożądanych.

Służą temu specjalne maski tlenowe lub komory objętościowe gdzie umieszcza się kota i umożliwia mu oddychanie powietrzem z lekiem, którym może być na przykład flutykonazol.

W leczeniu astmy stosuje się również powszechnie środki rozszerzające oskrzela z różnych grup.

Nie powinny być one jednak ordynowane jako leki samodzielne czyli w monoterapii, z uwagi na brak działania przeciwzapalnego.

Leki na astmę: antybiotyki, leki immunosupresyjne i przeciwhistaminowe

W przypadku przewlekłych chorób układu oddechowego kotów, w związku z większą podatnością na zakażenia bakteriami oportunistycznymi, zaleca się stosowanie również antybiotyków, których wybór powinien wynikać z antybiogramu.

Najczęściej klinicyści podają doksycyklinę z uwagi na często występujące bakterie z grupy mykoplazm, stanowiące element flory oportunistycznej dróg oddechowych.

Obecnie trwają badania kliniczne próbujące wykazać skuteczność leków immunosupresyjnych jak np. cycklosporyna lub niektórych leków przeciwzapalnych, jednak są one w trakcie testów i nie opracowano póki co schematów leczenia.

Stosowane są także leki przeciwhistaminowe działające poprzez hamowanie skurczu mięśni oskrzeli.

Leczenie ostrych stanów astmatycznych i metody alternatywne

Leczenie kotów w ostrym stanie astmatycznym musi koncentrować się na jak najszybszym cofnięciu silnego skurczu oskrzeli poprzez podanie dożylnie leków i zapewnienie drożności dróg oddechowych oraz tlenoterapii.

W leczeniu astmy ludzi stosuje się również metody alternatywne, które jednak u kotów wymagają przeprowadzenia dalszych badań w celu potwierdzenia ich skuteczności i nieszkodliwości.

Póki więc co, pozostaje stosowanie standardowych metod leczenia opisanych wyżej.

Podsumowanie

Podejrzewasz chorobę u Twojego kota?
Podejrzewasz chorobę u Twojego kota?

Astma kotów podobnie jak ludzi, jest niestety coraz częściej występującą chorobą dobitnie związaną z zanieczyszczeniem powietrza i nie zapowiada się, żeby ten trend miał się zmienić.

Stąd tak ważna jest szybka interwencja lekarska w sytuacji wystąpienia objawów oraz wszelkie działania zmierzające do eliminacji czynników ją wywołujących.

Cena jaką płacimy za szybki postęp technologiczny, rozwój przemysłu i wielu “wynalazków” ułatwiających nam życie jest niestety coraz wyższa. Musimy o tym pamiętać, choćby w kontekście chorób cywilizacyjnych których astma jest doskonałym przykładem.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu wiesz już jakie mogą być przyczyny astmy i jak możesz ograniczyć wpływ szkodliwych substancji na Twojego kota.

Jeśli Twój zwierzak cierpi właśnie na tą chorobę, lub chcesz po prostu dowiedzieć się więcej na jej temat, zamieść komentarz pod artykułem – odpowiem tak szybko jak to możliwe.

 

Wykorzystane źródła >>

Lekarz weterynarii Piotr Smentek

Lekarz weterynarii Piotr Krzysztof Smentek

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Specjalista chorób psów i kotów. Specjalista administracji i epizootiologii weterynaryjnej. Pracuję od kilkunastu lat w Całodobowej Lecznicy Weterynaryjnej gdzie zajmuję się szeroko pojętą medycyną zwierząt towarzyszących głównie psów, kotów i gryzoni oraz z weterynaryjnej firmie farmaceutycznej w Dziale Rozwoju gdzie odpowiadam za bezpieczeństwo terapii.

Komentarze
Subskrybuj
Powiadom o
guest
43 komentarzy
Zobacz wszystkie komentarze
BettyBoom
BettyBoom

Mamy 7-letnią kotkę z astmą, którą leczymy od maluszka. Od 4 tygodni posiadamy też szczeniaka. Kotka coraz częściej ciężko oddycha. Czy może mieć dodatkowo alergię na psią sierść?

Co w Sierści Piszczy
Co w Sierści Piszczy
Odpowiedz  BettyBoom

Dzień dobry.
Alergia na sierść, czy raczej naskórek psa, u kota jest bardzo mało prawdopodobna. Może kotka ciężej oddycha ze stresu, przybycie nowego domownika, do tego psa jest na pewno mocno denerwującym zdarzeniem. Na pewno jednak warto udać się do lekarza, może duszność u kotki ma podłoże chorobowe, niezwiązane z astmą.
Pozdrawiam, lek. wet. Magda Zdanowska.

Gosia La
Gosia La

Dzień dobry. U przygarniętego przeze mnie kota (3 lata) lekarz stwierdził astmę. Kaszlał od pierwszego dnia u mnie, czasem miał duszności. W innym mieszkaniu/mieście też kaszlał. Wykluczone zostały robaki po odrobaczeniu w zastrzyku i zbadaniu 1 dniowej próbki, był osłuchany stetoskopem, miał badanie z krwi na alergeny (lekka alergia na roztocza w pożywieniu 1 w skali do 5). Był przeleczony antybiotykiem (chyba amoxycyklina. bez żadnej poprawy). Po przejściu w 100% na RC hipoallergenic tylko przytył 800g i się odwodnił. Miał 2 zdjęcia Rtg. Podobno widać na nich niewielkie zmiany w płucach. Teraz dostaje pół tabletki dziennie Prednisolonu 5mg. Duszności nie ma wcale jednak dalej kaszle czasem bardzo mało a czasem sporo. Weterynarz polecił podwoić dawkę. Kednak ja się bardzo obawiam skutków ubocznych. Czy to jest dobre podejście do leczenia astmy? Nie chcę biegać po weterynarzach niepotrzebnie, zwłaszcza że to oznacza dla mnie urywanie się za każdym razem z pracy a dla niego ogromny stres:(

Co w Sierści Piszczy
Co w Sierści Piszczy
Odpowiedz  Gosia La

Dzień dobry.

Warto jeszcze wykonać badanie echokardiograficzne serca, wprawdzie kaszel u kotów chorujących na niewydolność krążenia występuje bardzo rzadko, a kot jest młody, ale takie jest zwykle zalecane postępowanie.

W astmie należy stosować leki przeciwzapalne sterydowe oraz wspomagająco leki rozszerzające oskrzela. Zwykle w długoterminowym leczeniu używane są leki wziewne, podawane za pomocą tzw. spejsera (AeroKat). Dwie inhalacje flutykazonu dziennie zwykle pomagają w eliminacji objawów, można także połączyć z inhalacjami lekami rozszerzającymi oskrzela.

W bardzo rzadkich przypadkach istnieje konieczność podawania dodatkowo, w fazie zaostrzenia, leków doustnych lub iniekcyjnych.

Zakup AeroKat-a jest pewnym wydatkiem, ale leki podawane w inhalacji wykazują się wysoką skutecznością, a jednocześnie nie mają takich skutków ubocznych jak terapia doustna.

Pozdrawiam, lek. wet. Magda Zdanowska.

Gosia La
Gosia La

Dziękuję bardzo, jak nieśmiało wspomniałam o zmianie leczenia dla mojego kota, weterynarz powiedział że tabletki to najlepsze i najłatwiejsze wyjście i że nie przyzwyczaję go do inhalacji. Więc po dwóch takich rozmowach pozostaje mi zmiana lekarza. Ale za to dzięki Państwu utwierdziłam się w przekonaniu co jest najlepsze dla mojego kota.

Hanna
Hanna

A jaki jest przyblizony koszt leczenia aerocatem, poza kupnem samego aparatu?

mpw
mpw

Dzień dobry,
Nasz kot, 2 letnia trikolorka „kaszle”, rzęźi-od czasu do czasu. Są miesiące zupełnie bez tego zachowania, a teraz, w ostatnich dniach kaszel/rzężenie nasiliło się, ale nie jest tak, że kot się dusi. Kocica została odrobaczywiona, miała badania krwi. Odstawiliśmy drób. Ale pożywienie nie ma związku. Czy istnieje konieczność leczenia jeśli objawy pojawiają się sporadycznie? Kotka normalnie funkcjonuje-szaleje, je, jest zadowolona. Czy lepiej obserwować te objawy czy lepiej drążyć temat i leczyć kota?
Pozdrawiam serdecznie,
MPW

Co w Sierści Piszczy
Co w Sierści Piszczy
Odpowiedz  mpw

Dzień dobry.
Oczywiście, że lepiej byłoby poznać przyczynę zmian osłuchowych w obrębie dróg oddechowych. Proponuję więc wykonać badanie obrazowe, na początek po prostu zdjęcie rtg głowy, szyi i klatki piersiowej. Dobrze byłoby także na wszelki wypadek zrobić badanie ultrasonograficzne serca (echo serca), żeby wykluczyć wadę wrodzoną.
Pozdrawiam, lek. wet. Magda Zdanowska.

Ewa Szemraj
Ewa Szemraj

dzien dobry. Moj kot dachowiec ma 5 lat i jest wspanialym zdrowym czarnym kotem. Ja natomiast mimo POChP pale papierosy. Luzak nie wykazuje zadnych objawow opisanych przez Pana, jest niemniej cos co lekko mnie niepokoi. Wyglada to jak postekiwanie. Odglos jaki wydobywa sie z niego przypomina ten jaki wydaje s siebie czlowiek podczas przeciagania sie. Ma to miejsce rzadko, niemniej ma. Poza tym nie chrapie, nie kaszle, nie ma klopotow z oddychaniem. Czy ma to zwiazek z choroba oskrzeli?

Co w Sierści Piszczy
Co w Sierści Piszczy
Odpowiedz  Ewa Szemraj

Dzień dobry.
Postękiwanie, szczególnie podczas przeciągania, wskakiwania na meble, snu nie powinno świadczyć o chorobie. Jednak może Pani oczywiście udać się do lekarza, aby go dokładnie zbadał i osłuchał. Proszę koniecznie rzucić palenie, nie wpływa to dobrze na zdrowie kota, a przede wszystkim na Pani zdrowie.
Pozdrawiam serdecznie, lek. wet. Magda Zdanowska

Hanna
Hanna

Kotka 9 lat. Od 2 lat ma zdiagnozowana astme. Co 4 dni podaje jej polowke Encortolonu. Nie mam przekonania do podawania jej sterydow ta droga. Jakie sa inne mozliwosci wyciszania tej choroby. Do jakiego stopnia inhalacje moga byc skuteczne? Czy przyczyna choroby moze byc alergia pokarmowa np na konkretne bialko? Czy oczyszczenie stopniowe wszystkich kolejnych pomieszczen w mieszkaniu ozonatorem moze byc pomocne? Jak stosowac ewentualne inhalacje, gdy kot jest bardzo bojazliwy i straszy go niemal wszystko.
Kot jest odrobaczany niebieskimi tabletkami. Niestety nie znam nazwy. Niewychodzacy. Czy to jest wystarczajace? Jak miec pewnosc, ze to nie jest skutek pasozytow ulokowanych poza ukl pokarmowym?
Dziekuje i pozdrawiam – Hanna

Hanna
Hanna
Odpowiedz  Hanna

Kotka miala podstawowe badanie osluchowe, temp, echo serca, rtg, kontrole probek kalu. Po pewnym okresie badanie kontrolne krwi. Ma nieco podwyzszona wartosc hemoglobiny.

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Hanna

Dzień dobry.
Poczynając od końca, opiekując się kotem astmatykiem należy zwracać szczególną uwagę na jakość powietrza w mieszkaniu. Częste sprzątanie, odkurzanie, stosowanie wewnętrznych filtrów powietrza i nawilżaczy jest zdecydowanie wskazane. Przy ozonowaniu proszę pamiętać że wdychanie dużych dawek ozony bywa szkodliwe, dlatego po ozonowaniu warto zostawić pomieszczenie zamknięte jeszcze przez jakiś czas. Jeśli chodzi o odrobaczanie, nie wiem o jakie niebieskie tabletki może chodzić. Dorosłe zwierzęta należy odrobaczać raz na trzy miesiące, lub wykonywać kontrolne badanie kału również w takich odstępach czasu. Jeśli chce Pani potwierdzić skuteczność odrobaczenia sugerowałabym wykonanie badania kału. Nie sądzę, aby objawy astmy były powodowane przez pasożyty znajdujące się poza układem pokarmowym. Jeśli ma Pani wątpliwości, proszę spytać swojego lekarza prowadzącego o preparaty o najszerszym spektrum działania. Owszem, przyczyną alergii może być alergia. Najczęściej jednak przyczyną jest alergen wziewny, roztocza kurzu domowego lub pyłki. Przy podejrzeniu takich alergii warto wykonać testy potwierdzające reakcję alergiczną. Niektóre laboratoria oferują wykonanie testów z próbki krwi zwierzęcia – na podstawie doświadczeń z moimi pacjentami mogę polecić tą metodę. W przypadku określenia konkretnego alergenu wywołującego reakcję, można rozważyć odczulanie pacjenta, jednak efektywność tego zabiegu waha się od 5 do 80%. Jeśli chodzi o leczenie samej astmy, leki wziewne są zalecane jako terapia wspomagająca do sterydów podawanych doustnie, lub w przypadku kotów, u których objawy astmatyczne są łagodne, a ataki występują rzadko. W razie pogorszenia objawów klinicznych warto wprowadzić inhalacje, w połączeniu z lekami rozszerzającymi oskrzela, lekami zmniejszającymi kurczliwość mięśni gładkich. DO inhalacji należy kota przyzwyczaić. Większość aparatów jest dość cicha, jednak proszę najpierw włączyć urządzenie, aby kot przyzwyczaił się do jego pracy. Inhalacja jest wykonywana za pomocą maski, którą nakłada się na twarz, bywa to stresujące dla wielu pacjentów. Inną opcją jest umieszczenie kota w specjalnym namiocie – jednak wtedy trudniej jest dawkować preparat, może on osiadać na okrywie włosowej kota. Długotrwałe stosowanie sterydów niesie za sobą skutki uboczne, jednak jest najbardziej efektywną oraz najmniej stresującą formą terapii dla kocich astmatyków.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Anita
Anita

Witam!.
Mam 1,5 rocznego kota, który od urodzenia bardzo szybko się męczy przy chwilowym nawet bieganiu. Na początku zwalano to na brak kondycji teraz na otyłość, bo wspomnę że waży on obecnie 7 kg. Jest kotem zadbanym ogólnie zdrowym zaszczepionym na wszystkie kocie choroby , odrobaczonym ,kastrowanym .
Dziś u lekarza wykonaliśmy RTG płuc i na zdjęciu ma wyraźne zmiany w oskrzelach. Doktor stwierdzil również osluchowo szmery po obu stronach , dodam tez ze oprócz szybkiego męczenia dyszy on jak pies z wywalonym językiem, a zależy od pozycji czasami spiąć gwiżdże przy oddychaniu.
Czy może to być zmiana wrodzona oskrzeli czy szukać należy zapalenie. Jakie wykonać jeszcze badania? Proszę o pomoc.

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Anita

Dzień dobry.
Szybkie męczenie się pacjenta oraz dyszenie faktycznie może wskazywać na objawy astmatyczne. Szybkie meczenie, dyszenie po wysiłku, urywany, świszczący oddech są objawami dość charakterystycznymi dla tego schodzenia. Na zdjęciach RTG, wokół oskrzeli powinny się ujawnić charakterystyczne zmiany zapalne. Nie u wszystkich kotów one występują, dlatego do postawienia pewnej diagnozy warto wykonać jeszcze dodatkowe badania. W badaniu krwi kota chorego na astmę, można zaobserwować zwiększone ilości eozynofili, które sugerują lekarzowi oceniającemu wynik możliwość wystąpienia alergii. Pewną diagnozę można otrzymać po dość inwazyjnym badaniu, mianowicie po bronchoskopii. W wielu przypadkach potwierdzenie diagnozy następuje po pozytywnej reakcji na zastosowane leczenie. Jeśli chodzi o ułatwienie życia kotu dotkniętemu takim schorzeniem, myślę że przede wszystkim warto doprowadzić jego wagę do normy – proszę wprowadzić dietę odchudzającą, w postaci karmy o zmniejszonej kaloryczności. Szybkie męczenie po wysiłku może być mniej zauważalne, gdy masa ciała będzie mniejsza. Warto przeprowadzać częste mycie i czyszczenie całego mieszkania – roztocza i kurz mogą powodować nasilenie objawów astmatycznych. Częste pranie legowisk, poduszek i odkurzanie, również poprawi jakość powietrza w mieszkaniu. Dobrym pomysłem jest też zainstalowanie filtru powietrza w domu.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Anita
Anita

Witam
Dziękuję za tak szybką odpowiedź. Jednak niepokoi mnie fakt że te szybkie męczenie pojawialo się juz u kotka jak miał 2 mc.
Jest kotem nie wychodzącymi ,a w domu mam dziecko uczulenie na kurz więc wszelkie zabiegi sprzątania są zachowane w szczególnie ważny sposób , bez dywanów pierza i z zachowaniem odp wilgotności powietrza.
Karmą też jest bez dodatków zboża nie kaloryczna ( smilla) .
Lekarz zasugerował przeleczenie antybiotyków więc poczekamy na reakcję.
Pozdrawiam

Martyna Bialek
Martyna Bialek

Co w Sierści Piszczy Dziękuję bardzo, będziemy szukać!

Lek. wet. Magdalena Zdanowska
Lek. wet. Magdalena Zdanowska
Odpowiedz  Martyna Bialek

Dzień dobry. Na pewno na początek należy zrobić zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Warto również udać się do kardiologa w celu wykonania echo serca. Jeśli te badania nie wykażą nieprawidłowości można będzie myśleć o badaniu endoskopowym górnych dróg oddechowych i ewentualnym posiewie z popłuczyn oskrzelowych. Na razie zastanowiłabym się nad terapią antybiotykową, sam Zylexis nie pomoże na infekcje bakteryjne. Warto również poszukać możliwej przyczyny wywołującej uczulenie u kota. Można próbnie zmienić: karmę na na przykład na Royal Canin Sensitivity czy Hypoallergenic. żwirek na naturalny na przykład na Benek CornCat. Warto unikać silnych zapachów, dezodorantów, odświeżaczy powietrza, często odkurzać mieszkanie, podłogi myć hipoalergicznymi płynami, na przykład Biały Jeleń, podobnie z praniem tkanin z którymi kot ma kontakt (koce, pościel..). Pozdrawiam, lek. wet. Magda Zdanowska.

Martyna Bialek
Martyna Bialek

Dzień dobry, dziękuję za artykuł. Mój 9 letni kot od 4 tygodni ma świszczący oddech, do tego mocno chrapie i przynajmniej dwukrotnie zdarzyły mu się ataki duszności, które w dużej mierze wyglądają jak ludzkie napady kaszlu astmatycznego, trochę jak odkrztuszanie kłaczka albo wymioty. Kot był oczywiście u weterynarza, gardło wyglądało na lekko podrażnione, węzły chłonne były nieznacznie powiększone, podejrzewaliśmy więc że to to; dostał 3 dawki szczepionki Zylexis, ale bez poprawy, tylko węzły są już zupełnie niewyczuwalne. Przed chwilą miał kolejny atak kaszlu/duszności. Zrobiliśmy badanie krwi; AST ma nieznacznie podwyższone (50). Na pewno nie są to kłaczki; codziennie dostaje pastę odkłaczającą, nigdy ten problem u nas nie występuje, weterynarz też go odrzucił. Kot nie wykazuje praktycznie żadnych zmian w zachowaniu. Nic drastycznie nie zmieniało się też środowiskowo. Jak powinnam kontynuować diagnostykę?

Lek. wet. Magdalena Zdanowska
Lek. wet. Magdalena Zdanowska
Odpowiedz  Martyna Bialek

Dzień dobry,Prawdopodobnie Pani kot cierpi na tzw. koci katar, czyli wirusowe zakażenie dróg oddechowych. Jeśli dołączył się kaszel zapewne doszło do powikłań bakteryjnych i kotek może mieć zapalenie oskrzeli, płuc lub nawet płyn w jamie opłucnej. Ciemny wypływ z oczu może być objawem herpeswirusowego zapalenia spojówek. Powinna Pani zanieść kotka do lekarza, który zbada zwierzę i oceni jakie należy zastosować leczenie. Najprawdopodobniej konientybiotyków czy leków przeciwzapalnych. Lekarz może również zalecić odpowiednie krople do oczu.Ważne jest również podawanie środków na podniesienie odporności, np. genomune oraz preparatu stosowanego podczas infekcji herpeswirusem u kotów zawierającego lizynę, np. anti – herpes.Pozdrawiam serdecznie, lek. wet. Magda Zdanowska

Alicja Matuszak
Alicja Matuszak

Mam pytanie co jest przyczyną łzawienia i brunatnej wydzieliny z oczów kota oraz maleństwo nie miauczy. Kot jest odrobaczony oraz dobrze przybiera na wadze i czasem kaszle

Lek. wet. Małgorzata Miłosz
Lek. wet. Małgorzata Miłosz
Odpowiedz  Alicja Matuszak

Dzień dobry Wszystko zależy od tego jaki lek zostanie zarekomendowany przez lekarza prowadzącego. W Polsce najczęściej stosowanym glikokortykosteroidem do inhalacji jest propionian flutykazonu w postaci leku Flixotide. W zależności od pojemności opakowania i stężenia leku, jego cena waha się od 50 do 200 zł. Przy pojemniku 120 – dawkowym i podawaniu leku co 12 godzin koszt rozkłada się na 2 miesiące kuracji.Pozdrawiam serdecznie, lek. wet. Małgorzata Miłosz

Alexandra Jedruszak
Alexandra Jedruszak

Czy lek w aerozolu (inhalacja) jest bardzo kosztowny?

Lek. wet. Małgorzata Miłosz
Lek. wet. Małgorzata Miłosz

Dzień dobry W leczeniu astmy u kotów najczęściej stosuje się leki sterydowe, gdyż przynoszą one najlepsze efekty. Przewlekłe ich podawanie wiązać się może z wystąpieniem w przyszłości skutków ubocznych, ale u kotów ich stosowanie jest dość bezpieczne. Podawanie tych leków może odbywać się doustnie lub lepiej w formie aerozolu, czyli właśnie inhalacji. Są specjalne inhalatory przeznaczone dla kotów, które można zamówić samemu lub przez lecznicę weterynaryjną, natomiast lek, który będzie w tej formie stosowany, wydawany jest z przepisu lekarza. Można taki inhalator zrobić samemu np. z końcówki od butelki, która imitować będzie maseczkę, ale zwierzaki często boją się dźwięku, któy wydobywa się przy użyciu aerozolu, zatem stosowanie inhalatorów wydaje się być bardziej racjonalne, tym bardziej że będzie on w użyciu często do końca życia kota.Pozdrawiam serdecznie, lek. wet. Małgorzata Miłosz

Alexandra Jedruszak
Alexandra Jedruszak

Mieszkamy w USA gdzie na wszystko podaje sie od razu antybiotyki lub najciezsze leki. Moja Zoey ma lekko ponad roczek. Ma kaszel i wydaje odglosy jak dorosly czlowiek z astma (ciezki gwizdzacy oddech przed i po kaszlu). Bylismy u weterynarza, zrobil X – ray (chyba odpowiada polskiemu przeswietleniu klatki?) i badania krwi i powiedzial ze ma zmiany astmowe, ze nie jest to ciezki przypadek ale moze sie rozwinac i zalecila tabletki ze sterydami na 2 tygodnie a pozniej inhalacje…. czy te sterydy sa konieczne? dzis pojade po wyniki badan bo chce je wyslac weterynarzowi w polsce i poprosic o konsultacje. Rowniez takie leki sa bardzo drogie wiec napewno sciagne je z Polski ale czy naprawde sterydy sa konieczne dla takiego malego kociaka? dodam ze kaszelek zaczal sie stopniowo, probowalismy karme na hairball z nadzieja ze wypluje klaczki i bedzie ok ale nie przeszlo. pozniej kilka dni nie kaszlala a teraz w nocy sie az dusi po 2 – 3 razy:(

Lek. wet. Karolina Cebulska
Lek. wet. Karolina Cebulska

Dzień dobry. Jeśli chodzi o leczenie astmy u kotów mamy dość ograniczone pole manewru. W pani przypadku zaleciłabym leczenie cukrzycy – możliwe że potrzebna jest już specjalna dieta i insulina oraz próbę leczenia miejscowego – czyli inhalację. Obecnie może Pani zakupić specjalne inhalatory dla kotów – może na nie zareaguje lepiej. Niestety ale dalsze leczenie ogólne może tylko pogłębić cukrzycę u Pani kota. Pozdrawiam serdecznie, lek. wet. Karolina Cebulska

Ewa Olejniczak
Ewa Olejniczak

16 letni kot od 13 lat jest prowadzony na sterydach (encokrtolon) nie toleruje inhalatorow. W tym miesiącu objawiła się cukrzycą. Czym zastąpić te tabletki, żeby obniżyć poziom cukru.

Ewa Pniewska
Ewa Pniewska
Odpowiedz  Ewa Olejniczak

Bardzo dobry artykuł Dziękuję

Co w Sierści Piszczy
Co w Sierści Piszczy
Odpowiedz  Ewa Pniewska

Marta Kopczyńska cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Gdyby pojawiły się jeszcze jakieś pytania proszę śmiało pisać:) Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia

Marta Kopczyńska
Marta Kopczyńska

Co w Sierści Piszczy Bardzo dziękuję:)

Co w Sierści Piszczy
Co w Sierści Piszczy

Dzień dobry. Inhalator dla kota można kupić za około 230zł na przykład tutaj – https://sklep.sigmed.pl/inhalatory/2660 – inhalator – do – podawania – lekow – wziewnych – kotom – aerokat – .html Często jednak używa się po prostu inhalatorów pediatrycznych z maską dla noworodków, ponieważ są po prostu tańsze (około 80 zł), na przykład takich – http://www.sklepmedyczny.net/pokaz_produkt.php?idprod=463

Co w Sierści Piszczy
Co w Sierści Piszczy

Dziękujemy, staramy się:) Jeszcze dzisiaj sprawdzimy i podeślemy Pani taką informację. Pozdrawiamy

Marta Kopczyńska
Marta Kopczyńska

Bardzo ciekawy, wyczerpujacy potrzebną wiedzę artykuł… Proszę o informację gdzie można nabyć inhalator dla kotów i w jakiej (w przybliżeniu) cenie.

Ewa
Ewa

moja adoptowana kotka, pól roku temu była kastrowana,oczipowana , a ma ponoć 5 lat ,na początku była agresywna gryzła i drapała ,teraz się uspokoiła ale nie daje się uczesać, je 2x dziennie, ale strasznie przytyła i po raptownych ruchach szczególnie po przebudzeniu ma kaszel “świszczący” nie toleruje innych kotów ,znajomi przyjeżdżali z wizytą z kotami w różnym wieku ale nawet nie wyszły z transportera bo Rozalka na to nie pozwoliła, co mam zrobić ,czy to może być astma? tak mnie straszą właściciele zaprzyjaźnionych kotów

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Ewa

Dzień dobry.
Zacznę od tego, że koty rzadko tolerują nowych przybyszy na swoim terytorium. Zatem odwiedzanie przyjaciół z kotem w transporterze jest męczeniem zwierząt – kota, który jest na obcym terytorium, pełnym nie swoich zapachów i zabawek, oraz kota, który ma u siebie intruza i musi bronić swojego obejścia. Jeśli chodzi o zwiększenie masy ciała, kalorie nie biorą się z powietrza – jeśli widzi Pani, że pupilka ma tendencje do tycia, proszę sprawdzić dawkowanie karmy, jaką kot spożywa i upewnić się, że podaje jej Pani właściwą porcję jedzenia. Przypomnę, że dawkowanie jedzenia powinno być zgodne z prawidłową masą ciała kota, a nie z nadwagą. Co do świszczącego oddechu po przebudzeniu, nie jestem do końca pewna, czy wskazuje to na astmę. Ataki astmy najczęściej pojawiają się w chwilach stresu i silnych emocji. Świszczący oddech i kaszel rano wskazuje raczej na problemy kardiologiczne. Z pewnością warto, by udała się Pani na wizytę do lekarza weterynarii, kotka powinna być zbadana. Warto zdecydować się na zdjęcie RTG klatki piersiowej – w przypadku stanów zapalnych zaznaczony będzie wyraźnie zarys drzewa oskrzelowego, a powiększona sylwetka serca będzie wskazywała na zaburzenia kardiologiczne.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia -Olszak, lekarz weterynarii.

Violetta
Violetta

Dzień dobry
Mam koteczke 13 letnią. Do teraz czyli czerwca 2021 było, nią Ok.
Od pewnego czasu ta szczuplutką od zawsze, sprytna i pełna ciekawości kotka zaczęła chrypiec ,kaszleć najczęściej w nocy no i rano. Byliśmy u lekarza a nawet dwóch. U nich kot nie wydał z siebie rządnego odgłosu pewnie ze strachu. Dostał na odłączanie i zalecenie obserwacji. Co powinnam zrobić jak stwierdzili,IC co może być kotu.
Nadmienię, że kot śpi całe lato w nocy też na balkonie.
No i jeszcze nie chce się bawić czy też przestał wchodzić na wyższe meble czy ulubiona szafę. Chrypi podczas snu tak jakby to było mocne chrapanie a przykładając ucho i tuląc go słyszę tę dźwięku na wysokości karku? Przepraszam za chaotyczne pismo i błędy. 🌞
Proszę mi coś podpowiedzieć bo martwię się . Dziękuję bardzo.

Lekarz weterynarii Kinga Wojtczak
Lekarz weterynarii Kinga Wojtczak
Odpowiedz  Violetta

Dzień dobry,
Jeśli zwierzę podczas wizyty nie manifestuje objawów chorobowych, można donieść film nakręcony w domu na którym widać niepożądane objawy czy zachowania.
Taki materiał na pewno będzie bardzo pomocy dla lekarza podczas kolejnej wizyty i ułatwi postawienie rozpoznania.
Jeśli kotka (13 lat) zaczęła głośno chrypieć i pokasływać to w pierwszej kolejności brałabym pod uwagę choroby górnych dróg oddechowych czyli gardła, krtani i tchawicy. Takie objawy mogą występować przy zapaleniu, porażeniu krtani, czasami przy obecności polipów w okolicy gardła i nozdrzy tylnych, przy zapaleniu tchawicy lub jej ucisku przez inne struktury.
W dalszej diagnostyce różnicowej trzeba rozważyć choroby oskrzeli (np. astma) i płuc.
Wybór badań dodatkowych i ich kolejność zawsze ustala lekarz prowadzący na podstawie wywiadu i badania klinicznego. Ja w pierwszej kolejności brałabym pod uwagę RTG klatki piersiowej i szyi, ze względu na wiek kotki zleciłabym wykonanie badania krwi o szerszym profilu (w tym testy FIV/ FELV, poziom T4), badanie endoskopowe zlecałabym jako jedno z ostatnich.
Pozdrawiam serdecznie, lek. wet. Kinga Wojtczak

Karolina
Karolina

Dzień dobry,
Rok temu przygarnęłam kotkę dachowca. Od początku miała problemy z oddychaniem, charczala, kaszlała, miała katar. Kotka była leczona różnymi antybiotykami , które zmniejszyły objawy, ale nie do końca. Kotka oddycha przez otwarty pyszczek, słychać świstanie podczas oddychania, jak miauczy to słychać tylko charczenie, a nie taki dźwięk jak i wszystkich kotów. Oddycha bardzo szybko,gdyż widać jak szybko unosi jej się klatka piersiowa podczas oddechu. Ostatnio zaczęła też kaszleć tak jakby chciała zwymiotować. Kotka ogólnie jest radosna, chętnie się bawi, ma duży apetyt. Weterynarze nie wiedzą co jej jest, mówią że tak poprostu ma. Wynik na białaczkę ma ujemny. Wykonane było badanie rhinoskopii, które wykazało, że ma zmniejszona powietrznosc płuc oraz przy wyjmowaniu rurki było dużo wydzieliny. Po zbadaniu próbki okazało się , że ma gronkowca , ale leczenie również nic nie pomogło. Nie wiem gdzie mam szukać pomocy. Czy to może być astma ?. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Karolina

Dzień dobry.
Przy zwiększonej szybkości oddechu, duszności i kaszlu u kota, warto zacząć od samego początku. Przede wszystkim należy zadbać o regularne odrobaczanie pupilki, ponieważ larwy niektórych pasożytów dojrzewają w płucach, powodując nawracający kaszel. Należy wykonać zdjęcie RTG klatki piersiowej w 3 projekcjach, aby sprawdzić miąższ i powietrzność płuc. Na zdjęciu będą także widoczne ewentualne odczyny śródmiąższowe, zaburzenia w powietrzności oskrzeli, oraz zmiany rozrostowe w narządzie. W samic szczególnie często występuje pierwotny nowotwór płuc, mogą się też pojawić zmiany przerzutowe jeśli pupilka ma guzy na listwie mlecznej. Na podstawie wyglądu płuc na radiogramach, można oszacować, czy istnieje możliwość astmy, czy też nie. Inne przyczyny duszności oraz kaszlu u kota to przede wszystkim problemy kardiologiczne a także niewydolność nerek, refluks, przewlekłe zapalenie żołądka oraz alergię na roztocza. Do czasu ustalenia przyczyny, proszę zwrócić uwagę, czy kotka cały czas ma przyspieszony oddech, czy pojawia się on tylko w niektórych sytuacjach. W czasie silnej duszności proszę zapewnić kotu spokojne warunki oraz dopływ świeżego powietrza. Warto także używać domowych filtrów powietrza z nawilżaczami.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Iwona
Iwona

Witam:) wraz z moim 7 letnim kotkiem mieszkam w UK. Podejrzewana jest astma, niestety koszt calkowity badan by to potwierdzic jest w tym momencie dla mnie za duzy. W tym momencie kot jest na sterydach, dawka zmiejszona do minimalnej, kot zaczal coraz to czesciej kichac. vet proponuje inhalator,lecz moje pytanie jest czy przy astmie wystepuje kichanie? Myslalam ze tylko kaszel I duszcznosci sa objawa tej choroby.

Lekarz weterynarii Julia Kostrzewa
Lekarz weterynarii Julia Kostrzewa
Odpowiedz  Iwona

Szanowna Pani,
W przypadku Pani kota jedno nie wyklucza drugiego. Jeśli u Pani kota jest podejrzenie występowania astmy kociej to dodatkowo może występować u niego katar. Jak wiemy astma nie bierze się znikąd- najczęściej ma ona swoje podłoże alergiczne. Prawdopodobnie oprócz typowych objawów astmy oskrzelowej, która charakteryzuje się niewydolnością oddechową i częstym, uporczywym kaszlem, pojawił się u Pani kota objaw nieżytu nosa w reakcji na alergen wziewny. W przypadku wszelakich alergii zdarza się, iż dane objawy pojawiają się z czasem. Pani kot może nabywać także uczulenie na inne alergeny wraz z wiekiem- to tak jak i u ludzi, nigdy nie wiadomo na co oraz kiedy dostaniemy alergii. Jeśli chodzi o inhalacje jest to bardzo dobry pomysł. Sama u swoich pacjentów, u których występuje przewlekły nieżyt nosa stosuje inhalacje i przynosi to bardzo dobre rezultaty. Rozumiem, iż koszty całkowitej diagnostyki mogą być zbyt wysokie, natomiast jak najbardziej popieram pomysł Pani lekarza prowadzącego. Dzięki temu poprawi Pani komfort życia swojego kota. Oprócz leczenia nieżytu nosa inhalacje dają bardzo dobre rezultaty w stanach astmatycznych i będą działać wspomagająco do prowadzonej dotychczas terapii glikokortykosteroidami. Pozdrawiam, Julia Kostrzewa, lekarz weterynarii.

Barbara
Barbara

Witam mam kotka 6 letniego i od roku ma zdiagnozowana astmę.Ma podawany lek Nebbud jaki inhalacje ale mimo to miewa ataki często.Wiec niewiem czy za słaby lek czy słaba reakcja na lek .Niewiem czy źle jest prowadzona choroba .

Lekarz weterynarii Weronika Kalinowska
Lekarz weterynarii Weronika Kalinowska
Odpowiedz  Barbara

Dzień dobry,
Astma kotów jest ciężką, meczącą nie tylko koty, ale też ich właścicieli przewlekłą chorobą i jak najbardziej zrozumiałe jest, iż szuka Pani wparcia w załagodzeniu jej objawów. Jest to choroba spowodowana nadwrażliwością organizmu na alergeny wziewne, przebiegająca z eozynofilowym odczynem zapalnym, co doprowadza do samoistnego i odwracalnego skurczu oskrzeli, a w procesie długofalowym do przebudowy i upośledzenie czynności płuc. Sterydowe leki wziewne, o których Pani wspomniała są jedynie leczeniem objawowym i nie zapobiegają nadmiernej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Idealnym sposobem w walce z przypadłością Pani kota, może być unikanie alergenów wziewnych, na które organizm nadmiernie reaguje, z tym, że w większości przypadków może to okazać się niemożliwe ( alergenami mogą być roztocza kurzu domowego czy zarodniki grzybów). W celu identyfikacje wyzwalających u Pani kota astmę alergenów można wykonać śródskórne lub serologiczne testy, a następnie lekarz prowadzący może zaproponować nacelowane odczulanie ( np. metodą ASIT- wprowadzenie specyficznej immunoterapii alergenowej).
W przypadku wątpliwości w skuteczność leczenia Pani lekarza weterynarii warto skonsultować się z lekarzem weterynarii specjalizującym się w problemach pulmonologicznych. Niestety leki wziewne zapożyczone z medycyny ludzkiej często nie dają zadowalającej dla właścicieli odpowiedzi klinicznej, mimo stosowania ich w odpowiednich dawkach.
Jeśli w procesie diagnostycznym kaszlu u Pani kota nicienie płucne nie były brane pod uwagę, warto włączyć leczenie empiryczne mimo ujemnego wyniku badania parazytologicznego ( ze względu na okresowe wydalanie pasożytów w kale, przez co łatwo jest przegapić infekcje pasożytniczą powodującą podobne do astmy ataki kaszlu).
Warto wiedzieć, iż dostępne są obecnie na rynku preparaty dość skutecznie zwalczające roztocza kurzu domowego (jak preparat z dimetikonem zarejestrowany do zwalczania larw pcheł w otoczeniu), co w połączeniu z elektrycznym oczyszczaczem powietrza może zmniejszyć stężenie drażniących kota alergenów w powietrzu.
Pozdrawiam,
lek. wet. Weronika Kalinowska, specjalista chorób psów i kotów

Co Piszczy w Sierści Twojego zwierzaka?

Zalecenia lekarzy weterynarii na Twoim mailu

+ ebook "Czy leki ludzkie są bezpieczne dla psa i kota?"

Co Piszczy w Sierści Twojego zwierzaka?

Porady lekarzy weterynarii na Twoim mailu

+ ebook "Czy leki ludzkie są bezpieczne dla psa i kota?"

Zgoda marketingowa: wyrażam zgodę, aby Co w Sierści Piszczy skontaktował się ze mną drogą mailową, korzystając z informacji podanych w tym formularzu dla celów informacyjnych, aktualizacji i marketingu. Jeśli chcesz wycofać Twoją zgodę kliknij link rezygnacji u dołu każdego wysyłanego przez nas maila. Szanujemy Twoją prywatność i dane osobowe. Tutaj znajdziesz naszą politykę prywatności i regulamin newslettera. Przesyłając ten formularz zgadzasz się, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z tymi warunkami. 

WYPEŁNIJ POLA, ABY POBRAĆ MATERIAŁY W PDF 👇

Zgoda marketingowa: wyrażam zgodę, aby Co w Sierści Piszczy skontaktował się ze mną drogą mailową, korzystając z informacji podanych w tym formularzu dla celów informacyjnych, aktualizacji i marketingu. Jeśli chcesz wycofać Twoją zgodę kliknij link rezygnacji u dołu każdego wysyłanego przez nas maila. Szanujemy Twoją prywatność i dane osobowe. Tutaj znajdziesz naszą politykę prywatności i regulamin newslettera. Przesyłając ten formularz zgadzasz się, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z tymi warunkami.