Zatrucie psa i kota środkami na owady, gryzonie, ślimaki [pierwsza pomoc]

Zatrucie u psa i kota
Pierwsza pomoc przy zatruciu u psa i kota

Czy Twój zwierzak jest stworzeniem ciekawym świata? Wiesz, że poznaje go głównie przez swój najlepiej rozwinięty zmysł, czyli zmysł węchu oraz bardzo często zmysł smaku?

Zdarza się niestety, że może być to powodem niemiłych incydentów oraz chwil grozy, zwłaszcza w sytuacjach gdy zwierzę zasmakuje rzeczy, które nie są przeznaczone do spożycia.

Powszechnie spotykanym zjawiskiem w okresie letnio – wiosennym, gdy właściciele aktywnie dbają o swoje działki i ogrody, walczą z owadami i gryzoniami bądź ślimakami – ofiarami stają się ich pupile.

Ostatnio miewam wiele takich przypadków, dlatego w poniższym artykule postaram się w kilku zdaniach streścić schemat postępowania, który powinniśmy podjąć w tych stresujących i nagłych przypadkach jakimi są zatrucia zwierząt.

Po jego przeczytaniu będziesz też wiedzieć jakie są objawy zatrucia środkami na owady, gryzonie i ślimaki i jakie są związane z tym zagrożenia.

Sposób narażenia na trutkę

Być może nie zdajesz sobie sprawy, jak wiele rzeczy jest szkodliwych dla Twojego pupila.

Jak mówi sentencja Paracelsusa:

Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę

Dlatego powinniśmy zapobiegać, a wręcz nie dopuszczać do sytuacji, w których nasze zwierzęta mogą być narażone na kontakt z trutką.

Bardzo ważne by wszelkie środki ochrony roślin, środki owadobójcze oraz wszelkie preparaty stosowane sezonowo w naszym ogrodzie trzymać szczelnie zamknięte w miejscach niedostępnych dla zwierząt.

Preparaty te często mają zapach wabiący nie tylko dla niechcianych insektów, ale również dla Twojego czworonożnego pupila.

Nawet po zastosowaniu powyższych środków ostrożności powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by przez kilka kolejnych dni nasze zwierzęta nie miały kontaktu z miejscami, w których zostały one użyte.

A co jeżeli zwierzę miało kontakt z trutką?

pies zjadł trutkę
Co jeżeli zwierzę miało kontakt z trutką?

W przypadku możliwości kontaktu lub spożycia przez zwierzę substancji szkodliwej dla jego zdrowia, a nawet zagrażającej życiu najważniejsze to zachować spokój i zdrowy rozsądek.

W sytuacji, gdy podejrzewamy, bądź jesteśmy świadkami, iż nasze zwierzę jest w niebezpieczeństwie należy pilnie skontaktować się z lekarzem weterynarii. Zwłaszcza wtedy, gdy kompletnie nie wiemy jakie działania podjąć.

Zwierzę po bezpośrednim spożyciu środków toksycznych może zachowywać się normalnie przez jakiś czas, dopóki środki trujące nie zaczną się wchłaniać z przewodu pokarmowego.

Pierwsze objawy zatrucia mogą pojawić się w różnym czasie – wszystko zależy od spożytej trucizny.

Środki owadobójcze (w tym pyretryny i piretroidy)

Zatrucie psa środkiem owadobójczym
Zatrucie zwierzęcia środkiem owadobójczym

Źródłem tych niebezpiecznych substancji są środki owadobójcze stosowane do zwalczania pcheł w postaci sprayów.

Znajdują się również w:

 • szamponach,
 • pianach,
 • płynach,
 • sprayach,
 • preparatach do stosowania miejscowego tzn. „spot on”.

Działanie pyretryn i piretroidów polega na zwiększeniu przepuszczalności dla jonu sodowego przez błonę komórki nerwowej.

Objawy zatrucia psa i kota środkami owadobójczymi

Objawy zatrucia wywołane są porażaniem ośrodkowego układu nerwowego.

Mogą one manifestować się:

 • niezbornością ruchową,
 • konwulsjami,
 • nadmiernym ślinieniem,
 • silnymi drżeniami obejmującymi całe ciało.

Koty często przy kontakcie z tymi środkami mogą trzepać uszami, potrząsać łapkami i zachowywać się jakby było mokre.

Rokowanie jest zazwyczaj pomyśle, jednak niezbędna jest pomoc lekarza weterynarii.

Pierwsza pomoc na wypadek zatrucia środkami owadobójczymi

W przypadku kontaktu środka trującego ze skórą należy jak najszybciej usunąć substancję toksyczną ze skóry oraz błon śluzowych przy użyciu dużej ilości wody, a w razie potrzeby z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do zmywania naczyń lub szamponu dla dzieci.

Możesz również wykąpać całe zwierzę w ciepłej wodzie z mydłem pamiętając by nie wychłodzić pacjenta oraz użyć rękawiczek w celu ochrony własnej.

Jeżeli zwierzę zlizało preparat, a od chwili spożycia nie upłynęło więcej niż 2 godziny i pacjent nie wykazuje objawów klinicznych oraz zjedzonych produkt nie zawiera substancji ropopochodnych należy sprowokować wymioty.

W warunkach domowych należy podać 3% nadtlenku wodoru tj. woda utleniona w ilości 1-2 ml/kg masy ciała zwierzęcia.

Płyn należy wlewać powoli.

W celu uniknięcia zachłyśnięcia kierujemy strumień płynu na wewnętrzną stronę policzka.

Po każdej dawce wody utlenionej na efekt czekamy około 30 sekund, po czym podajemy kolejną porcję.

Wymioty powinny nastąpić w przeciągu 15 minut.

Jeżeli wywoływanie wymiotów okaże się nieskuteczne, lekarz weterynarii może wykonać płukanie żołądka.

Następnie zaleca się podać węgiel aktywowany w dawce 1-5 g/kg masy ciała zwierzęcia doustnie.

Przy zatruciach piretrynami lub piretroidami powinno to być powtarzane co 6 godzin przez 24 godziny.

30 minut po podaniu węgla powinniśmy podać zwierzęciu środki przeczyszczające w celu zmienienia wchłaniania środków trujących z przewodu pokarmowego.

Bezwzględnie należy udać się ze zwierzęciem do lekarza weterynarii w celu dalszej kontynuacji akcji ratowniczej i wdrożenia leczenia zachowawczego.

Środki ślimakobójcze (w tym metaldehyd)

Zatrucie środkiem na ślimaki
Zatrucie środkiem na ślimaki

Do zatrucia może dojść po spożyciu trutki, ale także po zjedzeniu zatrutego ślimaka.

Objawy kliniczne zatrucia występują w ciągu 1-4 godzin od narażenia na substancję toksyczną.

Objawy zatrucia psa i kota środkiem na ślimaki

 • niepokój,
 • drżenie mięśni,
 • oczopląs u kotów,
 • rozszerzenie źrenic,
 • ślinienie,
 • może wystąpić biegunka oraz wymioty.

W miarę rozwoju zatrucia pojawia się wysoka gorączka u pacjenta sięgająca nawet 42˚C.

Na skutek rozwijającej się kwasicy metabolicznej oraz niewydolności oddechowej może dojść do zejścia śmiertelnego zwierzęcia.

Pierwsza pomoc przy zatruciu środkami ślimakobójczymi

Tak jak przy zatruciu pyretrynami i piretroidami należy sprowokować wymioty.

Zaleca się także podanie doustne mleka, pod warunkiem że spożycie trucizny nie nastąpiło w ciągu ostatnich 60 minut i pacjent nie wykazuje objawów klinicznych.

Mleko zmniejsza wchłanianie trutki z przewodu pokarmowego do krwiobiegu.

Następnie powinna się podać zwierzęciu węgiel aktywowany.

30 minut od zastosowania węgla powinniśmy zastosować solne i osmotyczne środki przeczyszczające, chyba że pacjent ma ciężką biegunkę.

Rokowanie jest pomyślne do ostrożnego, dlatego też zwierzę należy bezzwłocznie przekazać opiece lekarza weterynarii w celu zbicia gorączki oraz wdrożenia leczenia podtrzymującego i objawowego.

Zatrucie rodentycydami antykoagulacyjnymi (kumaryny)

Środki te stosowane są w trutkach na gryzonie, takie jak szczury.

Zmniejszają one produkcję czynników krzepnięcia,

Objawy zatrucia psa i kota trutką na gryzonie

 • zaburzeniami krzepnięcia krwi w postaci wylewów podskórnych,
 • krwawieniami przy oddawaniu stolca i moczu,
 • krwawieniami z dziąseł i nosa,
 • wymiotami,
 • osłabieniem,
 • zwolnieniem akcji serca aż do całkowitego zatrzymania krążenia krwi, co finalnie może prowadzić do śmierci.

Pierwsza pomoc po spożyciu trutki na gryzonie

Udzielenie pierwszej pomocy tak jak i w powyższych przykładach polega na wywołaniu wymiotów w celu pozbycia się trutki z organizmu.

Następnie zalecam podanie węgla aktywowanego, co należy powtórzyć co 3-4 godziny oraz podaniu środków przeczyszczających np. sorbitolu.

Odtrutką w tym przypadku jest witamina K1 (dostępna do podawania doustnego i pozajelitowego).

Bezwzględnie należy zgłosić się do lekarza weterynarii w celu wdrożenia leczenia zachowawczego, płynoterapii oraz kontroli stanu pacjenta.

Rokowanie zależy od rodzaju spożytej trucizny, jej ilości, czasu jaki upłynął od połknięcia trucizny do badania i leczenia, a także stopnia nasilenia objawów w momencie badania przez lekarza weterynarii.

Zatrucie brometaliną

Zatrucie psa trutką na szczury
Zatrucie zwierzęcia trutką na szczury

Zatrucie brometaliną, której źródłem również są trutki na szczury powoduje objawy neurologiczne, związane z zaburzeniami działania ośrodkowego układu nerwowego.

Porażenie mięśni oddechowych jej zazwyczaj przyczyną śmierci zwierzęcia.

Rokowanie jest ostrożne do niepomyślnego, gdyż nawet bardzo mała ilość zjedzonej trutki może być śmiertelna.

Objawy zatrucia psa i kota trutką na szczury zawierającą brometalinę

 • niepokój,
 • pobudliwość,
 • ślinienie,
 • drgawki i skurcze.
 • mogą wystąpić wymioty oraz biegunka.

Ostre objawy mogą być konsekwencją obrzęku mózgu.

Ponadto zwierzę może przyjąć nienaturalną sztywną postawę ciała, czemu może towarzyszyć niedowład o porażenie mięśniowe.

Co możesz kiedy Twoje zwierzę zjadło trutkę na szczury z brometaliną

Postępowanie tak jak i w wyżej opisanych przykładach powinno opierać się na:

 • prowokacji wymiotów,
 • podaniu węgla aktywowanego,
 • podaniu środków przeczyszczających podanych na 30 minut pod podania węgla.

Ze zwierzęciem należy niezwłocznie udać się do lecznicy weterynaryjnej.

Zatrucia herbicydami – środki ochrony roślin

Głównymi przyczynami zatruć zwierząt herbicydami mogą być:

 • przypadkowe spożycie preparatu
 • wypicie roztworu przygotowanego do użycia,
 • zjedzenie zanieczyszczonych pasz,
 • zjedzenie roślin po zastosowaniu herbicydów (np. nieprzestrzeganie okresu karencji).

Herbicydy powodują podrażnienie śluzówek oczu oraz dróg pokarmowych i oddechowych przy kontakcie z trutką.

Dodatkowo uszkadzają ośrodkowy układ nerwowy oraz narządy miąższowe takie jak wątroba i nerki.

Miejscowo działają drażniąco, mogą wywoływać uczulenia.

W dużych dawkach mogą działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Objawy zatrucia psa i kota herbicydami

 • ślinienie,
 • drżenia,
 • niedowłady,
 • wymioty ,
 • biegunkę.

Leczenie zatrucia herbicydami

Brak jest swoistej odtrutki, stosuje się leczenie objawowe.

W zatruciu drogą pokarmową podaje się środki wymiotne, adsorbujące i przeczyszczające.

Efekty zatrucia mogą być długofalowe i może dojść do zmian w wątrobie nawet do 10 miesięcy od spożycia trutki.

Mój zwierzak zjadł trutkę, co zrobić?

Mój zwierzak zjadł trutkę
Mój zwierzak zjadł trutkę – co zrobić?

Bez względu na rodzaj spożytej przez zwierzę substancji trującej niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem weterynarii!

Przygotowując się do wizyty w przychodni lub do rozmowy telefonicznej, w miarę możliwości należy udzielić lekarzowi następujących informacji dotyczących:

 1. Rodzaju lub nazwy spożytej substancji, składu preparatu. Niezmiernie pomocne jest przedstawienie lekarzowi opakowania specyfiku.
 2. Czasu jaki upłynął od momentu narażenia pupila na kontakt z trucizną.
 3. Szacunkowej ilość danej substancji spożytej przez zwierzę.
 4. Objawów zatrucia zaobserwowanych przez właściciela przed przyjazdem do lecznicy.
 5. Udzielonej pomocy doraźnej oraz zastosowanych odtrutek.

Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć skrócony schemat postępowania w ramach udzielanej pierwszej pomocy na wypadek zatrucia u Twojego zwierzaka.

Masz jakiekolwiek pytania związane z zatruciami? Zadaj je teraz w komentarzu pod wpisem. Odpowiem na każde z nich.

 

Wykorzystane źródła >>

Lek. wet. Paulina Kowalik

Lekarz weterynarii Paulina Kowalik

Lekarz weterynarii z powołania i zamiłowania do zwierząt. Studia ukończyłam na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2014 r. Moja edukacja trwa nadal, czynnie uczestniczę w różnego rodzaju sympozjach i konferencji naukowych, także zagranicznych, co pozwala mi doskonalić wiedzę i pogłębiać umiejętności. Uczestniczka kongresów z zakresu m.in. dermatologii, endokrynologii i rozrodu małych zwierząt.
Prywatnie posiadaczka niesfornego psa o imieniu Nesti. W wolnych chwilach zwiedzam zakątki świata i odkrywam nowinki kulinarne.

Komentarze
Subskrybuj
Powiadom o
guest
21 komentarzy
Zobacz wszystkie komentarze

WYPEŁNIJ POLA, ABY POBRAĆ MATERIAŁY W PDF 👇

Zgoda marketingowa: wyrażam zgodę, aby Co w Sierści Piszczy skontaktował się ze mną drogą mailową, korzystając z informacji podanych w tym formularzu dla celów informacyjnych, aktualizacji i marketingu. Jeśli chcesz wycofać Twoją zgodę kliknij link rezygnacji u dołu każdego wysyłanego przez nas maila. Szanujemy Twoją prywatność i dane osobowe. Tutaj znajdziesz naszą politykę prywatności i regulamin newslettera. Przesyłając ten formularz zgadzasz się, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z tymi warunkami.