Zatrucie psa i kota środkami na owady, gryzonie, ślimaki [pierwsza pomoc]

Zatrucie u psa i kota
Pierwsza pomoc przy zatruciu u psa i kota

Czy Twój zwierzak jest stworzeniem ciekawym świata? Wiesz, że poznaje go głównie przez swój najlepiej rozwinięty zmysł, czyli zmysł węchu oraz bardzo często zmysł smaku?

Zdarza się niestety, że może być to powodem niemiłych incydentów oraz chwil grozy, zwłaszcza w sytuacjach gdy zwierzę zasmakuje rzeczy, które nie są przeznaczone do spożycia.

Powszechnie spotykanym zjawiskiem w okresie letnio – wiosennym, gdy właściciele aktywnie dbają o swoje działki i ogrody, walczą z owadami i gryzoniami bądź ślimakami – ofiarami stają się ich pupile.

Ostatnio miewam wiele takich przypadków, dlatego w poniższym artykule postaram się w kilku zdaniach streścić schemat postępowania, który powinniśmy podjąć w tych stresujących i nagłych przypadkach jakimi są zatrucia zwierząt.

Po jego przeczytaniu będziesz też wiedzieć jakie są objawy zatrucia środkami na owady, gryzonie i ślimaki i jakie są związane z tym zagrożenia.

Sposób narażenia na trutkę

Być może nie zdajesz sobie sprawy, jak wiele rzeczy jest szkodliwych dla Twojego pupila.

Jak mówi sentencja Paracelsusa:

Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę

Dlatego powinniśmy zapobiegać, a wręcz nie dopuszczać do sytuacji, w których nasze zwierzęta mogą być narażone na kontakt z trutką.

Bardzo ważne by wszelkie środki ochrony roślin, środki owadobójcze oraz wszelkie preparaty stosowane sezonowo w naszym ogrodzie trzymać szczelnie zamknięte w miejscach niedostępnych dla zwierząt.

Preparaty te często mają zapach wabiący nie tylko dla niechcianych insektów, ale również dla Twojego czworonożnego pupila.

Nawet po zastosowaniu powyższych środków ostrożności powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by przez kilka kolejnych dni nasze zwierzęta nie miały kontaktu z miejscami, w których zostały one użyte.

A co jeżeli zwierzę miało kontakt z trutką?

pies zjadł trutkę
Co jeżeli zwierzę miało kontakt z trutką?

W przypadku możliwości kontaktu lub spożycia przez zwierzę substancji szkodliwej dla jego zdrowia, a nawet zagrażającej życiu najważniejsze to zachować spokój i zdrowy rozsądek.

W sytuacji, gdy podejrzewamy, bądź jesteśmy świadkami, iż nasze zwierzę jest w niebezpieczeństwie należy pilnie skontaktować się z lekarzem weterynarii. Zwłaszcza wtedy, gdy kompletnie nie wiemy jakie działania podjąć.

Zwierzę po bezpośrednim spożyciu środków toksycznych może zachowywać się normalnie przez jakiś czas, dopóki środki trujące nie zaczną się wchłaniać z przewodu pokarmowego.

Pierwsze objawy zatrucia mogą pojawić się w różnym czasie – wszystko zależy od spożytej trucizny.

Środki owadobójcze (w tym pyretryny i piretroidy)

Zatrucie psa środkiem owadobójczym
Zatrucie zwierzęcia środkiem owadobójczym

Źródłem tych niebezpiecznych substancji są środki owadobójcze stosowane do zwalczania pcheł w postaci sprayów.

Znajdują się również w:

 • szamponach,
 • pianach,
 • płynach,
 • sprayach,
 • preparatach do stosowania miejscowego tzn. „spot on”.

Działanie pyretryn i piretroidów polega na zwiększeniu przepuszczalności dla jonu sodowego przez błonę komórki nerwowej.

Objawy zatrucia psa i kota środkami owadobójczymi

Objawy zatrucia wywołane są porażaniem ośrodkowego układu nerwowego.

Mogą one manifestować się:

 • niezbornością ruchową,
 • konwulsjami,
 • nadmiernym ślinieniem,
 • silnymi drżeniami obejmującymi całe ciało.

Koty często przy kontakcie z tymi środkami mogą trzepać uszami, potrząsać łapkami i zachowywać się jakby było mokre.

Rokowanie jest zazwyczaj pomyśle, jednak niezbędna jest pomoc lekarza weterynarii.

Pierwsza pomoc na wypadek zatrucia środkami owadobójczymi

W przypadku kontaktu środka trującego ze skórą należy jak najszybciej usunąć substancję toksyczną ze skóry oraz błon śluzowych przy użyciu dużej ilości wody, a w razie potrzeby z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do zmywania naczyń lub szamponu dla dzieci.

Możesz również wykąpać całe zwierzę w ciepłej wodzie z mydłem pamiętając by nie wychłodzić pacjenta oraz użyć rękawiczek w celu ochrony własnej.

Jeżeli zwierzę zlizało preparat, a od chwili spożycia nie upłynęło więcej niż 2 godziny i pacjent nie wykazuje objawów klinicznych oraz zjedzonych produkt nie zawiera substancji ropopochodnych należy sprowokować wymioty.

W warunkach domowych należy podać 3% nadtlenku wodoru tj. woda utleniona w ilości 1-2 ml/kg masy ciała zwierzęcia.

Płyn należy wlewać powoli.

W celu uniknięcia zachłyśnięcia kierujemy strumień płynu na wewnętrzną stronę policzka.

Po każdej dawce wody utlenionej na efekt czekamy około 30 sekund, po czym podajemy kolejną porcję.

Wymioty powinny nastąpić w przeciągu 15 minut.

Jeżeli wywoływanie wymiotów okaże się nieskuteczne, lekarz weterynarii może wykonać płukanie żołądka.

Następnie zaleca się podać węgiel aktywowany w dawce 1-5 g/kg masy ciała zwierzęcia doustnie.

Przy zatruciach piretrynami lub piretroidami powinno to być powtarzane co 6 godzin przez 24 godziny.

30 minut po podaniu węgla powinniśmy podać zwierzęciu środki przeczyszczające w celu zmienienia wchłaniania środków trujących z przewodu pokarmowego.

Bezwzględnie należy udać się ze zwierzęciem do lekarza weterynarii w celu dalszej kontynuacji akcji ratowniczej i wdrożenia leczenia zachowawczego.

Środki ślimakobójcze (w tym metaldehyd)

Zatrucie środkiem na ślimaki
Zatrucie środkiem na ślimaki

Do zatrucia może dojść po spożyciu trutki, ale także po zjedzeniu zatrutego ślimaka.

Objawy kliniczne zatrucia występują w ciągu 1-4 godzin od narażenia na substancję toksyczną.

Objawy zatrucia psa i kota środkiem na ślimaki

 • niepokój,
 • drżenie mięśni,
 • oczopląs u kotów,
 • rozszerzenie źrenic,
 • ślinienie,
 • może wystąpić biegunka oraz wymioty.

W miarę rozwoju zatrucia pojawia się wysoka gorączka u pacjenta sięgająca nawet 42˚C.

Na skutek rozwijającej się kwasicy metabolicznej oraz niewydolności oddechowej może dojść do zejścia śmiertelnego zwierzęcia.

Pierwsza pomoc przy zatruciu środkami ślimakobójczymi

Tak jak przy zatruciu pyretrynami i piretroidami należy sprowokować wymioty.

Zaleca się także podanie doustne mleka, pod warunkiem że spożycie trucizny nie nastąpiło w ciągu ostatnich 60 minut i pacjent nie wykazuje objawów klinicznych.

Mleko zmniejsza wchłanianie trutki z przewodu pokarmowego do krwiobiegu.

Następnie powinna się podać zwierzęciu węgiel aktywowany.

30 minut od zastosowania węgla powinniśmy zastosować solne i osmotyczne środki przeczyszczające, chyba że pacjent ma ciężką biegunkę.

Rokowanie jest pomyślne do ostrożnego, dlatego też zwierzę należy bezzwłocznie przekazać opiece lekarza weterynarii w celu zbicia gorączki oraz wdrożenia leczenia podtrzymującego i objawowego.

Zatrucie rodentycydami antykoagulacyjnymi (kumaryny)

Środki te stosowane są w trutkach na gryzonie, takie jak szczury.

Zmniejszają one produkcję czynników krzepnięcia,

Objawy zatrucia psa i kota trutką na gryzonie

 • zaburzeniami krzepnięcia krwi w postaci wylewów podskórnych,
 • krwawieniami przy oddawaniu stolca i moczu,
 • krwawieniami z dziąseł i nosa,
 • wymiotami,
 • osłabieniem,
 • zwolnieniem akcji serca aż do całkowitego zatrzymania krążenia krwi, co finalnie może prowadzić do śmierci.

Pierwsza pomoc po spożyciu trutki na gryzonie

Udzielenie pierwszej pomocy tak jak i w powyższych przykładach polega na wywołaniu wymiotów w celu pozbycia się trutki z organizmu.

Następnie zalecam podanie węgla aktywowanego, co należy powtórzyć co 3-4 godziny oraz podaniu środków przeczyszczających np. sorbitolu.

Odtrutką w tym przypadku jest witamina K1 (dostępna do podawania doustnego i pozajelitowego).

Bezwzględnie należy zgłosić się do lekarza weterynarii w celu wdrożenia leczenia zachowawczego, płynoterapii oraz kontroli stanu pacjenta.

Rokowanie zależy od rodzaju spożytej trucizny, jej ilości, czasu jaki upłynął od połknięcia trucizny do badania i leczenia, a także stopnia nasilenia objawów w momencie badania przez lekarza weterynarii.

Zatrucie brometaliną

Zatrucie psa trutką na szczury
Zatrucie zwierzęcia trutką na szczury

Zatrucie brometaliną, której źródłem również są trutki na szczury powoduje objawy neurologiczne, związane z zaburzeniami działania ośrodkowego układu nerwowego.

Porażenie mięśni oddechowych jej zazwyczaj przyczyną śmierci zwierzęcia.

Rokowanie jest ostrożne do niepomyślnego, gdyż nawet bardzo mała ilość zjedzonej trutki może być śmiertelna.

Objawy zatrucia psa i kota trutką na szczury zawierającą brometalinę

 • niepokój,
 • pobudliwość,
 • ślinienie,
 • drgawki i skurcze.
 • mogą wystąpić wymioty oraz biegunka.

Ostre objawy mogą być konsekwencją obrzęku mózgu.

Ponadto zwierzę może przyjąć nienaturalną sztywną postawę ciała, czemu może towarzyszyć niedowład o porażenie mięśniowe.

Co możesz kiedy Twoje zwierzę zjadło trutkę na szczury z brometaliną

Postępowanie tak jak i w wyżej opisanych przykładach powinno opierać się na:

 • prowokacji wymiotów,
 • podaniu węgla aktywowanego,
 • podaniu środków przeczyszczających podanych na 30 minut pod podania węgla.

Ze zwierzęciem należy niezwłocznie udać się do lecznicy weterynaryjnej.

Zatrucia herbicydami – środki ochrony roślin

Głównymi przyczynami zatruć zwierząt herbicydami mogą być:

 • przypadkowe spożycie preparatu
 • wypicie roztworu przygotowanego do użycia,
 • zjedzenie zanieczyszczonych pasz,
 • zjedzenie roślin po zastosowaniu herbicydów (np. nieprzestrzeganie okresu karencji).

Herbicydy powodują podrażnienie śluzówek oczu oraz dróg pokarmowych i oddechowych przy kontakcie z trutką.

Dodatkowo uszkadzają ośrodkowy układ nerwowy oraz narządy miąższowe takie jak wątroba i nerki.

Miejscowo działają drażniąco, mogą wywoływać uczulenia.

W dużych dawkach mogą działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Objawy zatrucia psa i kota herbicydami

Leczenie zatrucia herbicydami

Brak jest swoistej odtrutki, stosuje się leczenie objawowe.

W zatruciu drogą pokarmową podaje się środki wymiotne, adsorbujące i przeczyszczające.

Efekty zatrucia mogą być długofalowe i może dojść do zmian w wątrobie nawet do 10 miesięcy od spożycia trutki.

Mój zwierzak zjadł trutkę, co zrobić?

Mój zwierzak zjadł trutkę
Mój zwierzak zjadł trutkę – co zrobić?

Bez względu na rodzaj spożytej przez zwierzę substancji trującej niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem weterynarii!

Przygotowując się do wizyty w przychodni lub do rozmowy telefonicznej, w miarę możliwości należy udzielić lekarzowi następujących informacji dotyczących:

 1. Rodzaju lub nazwy spożytej substancji, składu preparatu. Niezmiernie pomocne jest przedstawienie lekarzowi opakowania specyfiku.
 2. Czasu jaki upłynął od momentu narażenia pupila na kontakt z trucizną.
 3. Szacunkowej ilość danej substancji spożytej przez zwierzę.
 4. Objawów zatrucia zaobserwowanych przez właściciela przed przyjazdem do lecznicy.
 5. Udzielonej pomocy doraźnej oraz zastosowanych odtrutek.

Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć skrócony schemat postępowania w ramach udzielanej pierwszej pomocy na wypadek zatrucia u Twojego zwierzaka.

Masz jakiekolwiek pytania związane z zatruciami? Zadaj je teraz w komentarzu pod wpisem. Odpowiem na każde z nich.

 

Wykorzystane źródła >>

Lek. wet. Paulina Kowalik

Lekarz weterynarii Paulina Kowalik

Lekarz weterynarii z powołania i zamiłowania do zwierząt. Studia ukończyłam na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2014 r. Moja edukacja trwa nadal, czynnie uczestniczę w różnego rodzaju sympozjach i konferencji naukowych, także zagranicznych, co pozwala mi doskonalić wiedzę i pogłębiać umiejętności. Uczestniczka kongresów z zakresu m.in. dermatologii, endokrynologii i rozrodu małych zwierząt.
Prywatnie posiadaczka niesfornego psa o imieniu Nesti. W wolnych chwilach zwiedzam zakątki świata i odkrywam nowinki kulinarne.

Komentarze
Subskrybuj
Powiadom o
guest
27 komentarzy
Zobacz wszystkie komentarze
Karolina Pietru
Karolina Pietru

moj kto ostatnio nie chcial jesc pic smutny byl po trzech dniach zdech.Nie wiem co bylo powodem.moze to zapalenie pluc bo bypuscilam go na dwor a bylo bardzo zimno.A kot byl okazem zdrowia.A moze go ktos podtrul

Mimi
Mimi
Odpowiedz  Karolina Pietru

Trzy dni nie jadl i nie pojechalas do weterynarza? Gratuluje odpowiedzialnosci.

Beata
Beata

Witam,moja kotka dzisiejszej nocy dostała silnych drgawek wraz ze ślinotokiem. Wczoraj wieczorem miała sam ślinotok. Dziś rano również. Czy może to być zatrucie? Posiadam w domu ziemiokulasa ziemiolistnego.

Co w Sierści Piszczy
Co w Sierści Piszczy
Odpowiedz  Beata

Dzień dobry.
Oczywiście, że powyższe objawy mogą wynikać z zatrucia, jednak nie muszą. Jest wiele chorób, które objawiają się ślinotokiem i drgawkami. Nie wiem w jakim wieku jest kotka, ale ogólnie można tu wymienić bardzo silne zarobaczenie u zaniedbanych kociąt, padaczkę idiopatyczną, choroby zakaźne, choroby neurologiczne, choroby wątroby i inne. Ponieważ takich objawów nie powinno się bagatelizować proponuję nie zwlekając udać się z kotką do lekarza.
Pozdrawiam, lek. wet. Magdalena Zdanowska.

MAŁGORZATA
MAŁGORZATA

właśnie uśpiłam mojego kota trzy letniego trzy dni temu przestał jeść ale pił lekarz stwierdził że to zęby trzeba mu wyrwać bo jest infekcja .Dał antybiotyk i kazał przyjść na drugi dzień ,ale kotu nic się nie poprawiło a zaczęły się drgawki pojechałam po południu w ten dzień bo już był słaby .podano kroplówkę to było wczoraj nic to nie dało całą noc kot się męczył .zadecydowałam o uśpieniu kota po uśpieniu wylała się mu z pyszczka woda .Pani powiedziała że kot został otruty i nie dało by się go uratować , nie wiem co myśleć o tym czy była szansa go uratować

Lekarz weterynarii Magdalena Zdanowska
Lekarz weterynarii Magdalena Zdanowska
Odpowiedz  MAŁGORZATA

Dzień dobry.
Niestety bez wyników sekcji trudno jest w tej chwili ocenić, co było przyczyną złego stanu kota. Poza tym nie posiada Pani badań dodatkowych, krwi, moczu czy obrazowych, więc nie mogę powiedzieć, co było mogło prawdopodobnie wywołać chorobę u Pani kota. Mogły to być substancje toksyczne, ale także choroby zakaźne, układu krążenia czy narządów wewnętrznych.
Pozdrawiam, lek. wet. Magdalena Zdanowska.

Kama
Kama
Odpowiedz  MAŁGORZATA

Byla szansa. Nie mozna nic wyrywac, ( jesli to nie jest przyczyna na 100 %)kiedy zwierze w takim stanie. Lekarka byla nie douczona. Tez mialam takich weterynarzy, i szkoda ze sluchalam tylko jednego, koedy jest mnostwo weterynarzy.

Renata
Renata

Dzień dobry, mój pies zjazdl proszek do rozdrabniania z wodą na muchy. W jego składzie pisze ze są to składniki spożywcze i paszowe. Czy coś mu grozi?

Lekarz weterynarii Magdalena Zdanowska
Lekarz weterynarii Magdalena Zdanowska
Odpowiedz  Renata

Dzień dobry.
Według opisu producenta Bros Zielona Pułapka na Muchy służy tylko do ich zwabienia, nie zawiera środków owadobójczych i jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Myślę więc, że jej zjedzenie nie powinno zaszkodzić psu, jednak na przyszłość warto unikać sytuacji, w których zwierzę może zjeść produkty nie będące przeznaczone do spożycia.
Pozdrawiam, lek. wet. Magdalena Zdanowska.

Wioletta
Wioletta

Moj kotek od rana , spi, nie umie chodzic nic nie je , nie pije, wydaje mi sie ze ma czerwone oczy, w buzi zolto. Bylam u weta dostał 3 zastrzyki, po powrocie wyszedl chwiejnymi krokami napic sie wody. Jesli sie nie poprawi mam przyjechać jutro, jesli bedzie poprawa to w sobote. Jest możliwość ze zatrul sie trucizna na myszy/szczury?

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Wioletta

Dzień dobry.
Z pewnością Pani kot cierpi na ciężkie zatrucie – nie jestem w stanie stwierdzić, co mu zaszkodziło. Zażółcenie błon śluzowych świadczy o dysfunkcji wątroby. Pupil powinien być pod kontrolą lekarza. Proszę utrzymywać go w ciepłym, cichym pomieszczeniu, aby nie drażniły go żadne bodźce. Proszę postawić mu w miarę blisko miskę z wodą i jedzeniem (powinien coś zjeść, najlepsza będzie karma dla zwierząt z chorą wątrobą lub typu gastro- intestinal). Problemy z wątrobą u kota są bardzo groźne dla życia czworonoga, czasem nawet w przypadku otoczenia pupila troskliwą opieką nie udaje się mu pomóc. Pozdrawiam i trzymam kciuki za kotka.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Iza
Iza

Dzień dobry. Wczoraj na terenie gdzie przebywa pies została spryskana trawa preparatem na chwasty. Odseparowalismy psa na ok. 5 godzin, ale później musiał wrócić do siebie. Czy jest możliwe zatrucie u psa takimi substancjami poprzez np. Spanie na tej trawie, oblizanie łap, czy nawet wdychanie jakichś oparów?

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Iza

Dzień dobry.
Tak, jest to możliwe i bardzo prawdopodobne. Najlepiej odizolować psa na dwa a nawet na trzy dni od miejsc, w których był prowadzony oprysk. W czasie przeprowadzania oprysków regularnie trafiają do mnie pacjenci z objawami ciężkiego zatrucia. Proszę zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pupila w najbliższym czasie. Jeśli zauważy Pani objawy takie jak wymioty, biegunka, niechęć do jedzenia, picia, spadek formy, proszę nie czekać na pogorszenie stanu psa, tylko niezwłocznie udać się do najbliższego lekarza weterynarii. Proszę też zachować ulotkę dołączoną do preparatu chwastobójczego, aby w razie potrzeby szybko zidentyfikować substancję toksyczną.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Karolina
Karolina

Dzień Dobry,
W zeszły wtorek zauważyłam u mojego kotka trzecią błonę na oku która zajmowała pół oka. Uznalam że to pasożyty więc poszlam do weterynarza kupilam tabletki na pasozyty ale dostal w środe biegunki ( wręcz bulgotało gdy oddawał stolec i było to konsystencji wody). Dodam że w środe byl na dworze. W czwartek odstawiłam tabletki na polecenie wet i przeglodzilam kotka. Niestety objawy do soboty rano nie ustały więc pojechalam do weterynarza który zalecił jakiś koci nifuroksazyd, podał antybiotyk, witaminy i coś jeszcze może NLPZ. Potem stosowałam tylko ten ,,nifuroksazyd” ale do poniedzialku biegunka dalej się utrzymywała, odbyt zaczerwienione i kilka kropel krwi po biegunce na odbycie. Częste wylizywanie odbytu. Ponowna wizyta u lekarza poniedzialek : G.lamblia negatywna, badanie kalu – brak pasożytów, badanie krwi : obniżone plytki krwi do 109 i AST podwyższone do 64. Reszta wyników w normie.Wtorek: biegunka prawie ustała, przestal wylizywać odbyt ale lekarz stwierdza możliwość zatrucia trutką na podstawie obniżonych plytek i tego AST i włączone zostalo leczenie witamina K. Czy to prawdopodobne ze kot zostal zatruty ? Dodam ze szuka jedzenia ( byl na głodówce ze względu na tą biegunkę ale chcial jesc), chętnie
sie bawi ale dużo śpi. Bardzo proszę o odpowiedź. Boję się że to może być ta trutka i teraz będzie już za późno po tylu dniach mimo że kot obecnie czuje sie chyba dobrze a przynajmniej na takiego wygląda 🙁

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Karolina

Dzień dobry.
Aby jednoznacznie stwierdzić, czy kot miał styczność z trucizną oraz jaka to była trucizna należy przesłać próbki do badania toksykologicznego. Niestety, koty, które mogą swobodnie wychodzić na zewnątrz, są bardzo narażone na zatrucia. Najczęstszym scenariuszem zatrucia u kota jest upolowanie ślimaka, myszy, lub innego drobnego ssaka, który jest osłabiony z powodu trutki, która została zjedzona. Zatruta zdobycz truje też kota. Kot może mieć objawy zatrucia pokarmowego po zjedzeniu nieświeżych odpadków, jeśli zawędruje w pobliże śmietnika, albo po wypiciu wody z detergentem. Jeśli na podstawie badania klinicznego oraz wyników badań laboratoryjnych, zostały zalecone do podawania w domu preparaty z witaminą K – proszę je stosować. Podpowiem jeszcze, że po około miesiącu – półtora po ustąpieniu niepokojących objawów klinicznych warto upewnić się, że organizm pupila w pełni poradził sobie z zatruciem i wykonać badanie krwi, morfologię oraz biochemię. Proszę też rozważyć niewypuszczanie kota z domu. Przedłuży to w znaczący sposób jego życie i zwiększy bezpieczeństwo.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Gabriela
Gabriela

Pies szczeniak 5 mc waży 35 kg około pół godziny temu zjadł około 6g trutki na myszy , czy taka dawka może zaszkodzić psu, czy udać się do lekarza , czy wystarczy wywołać wymioty , proszę o szybką odpowiedź ?

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Gabriela

Dzień dobry.
To szczenię, młody i delikatny organizm, powinna Pani NATYCHMIAST udać się do lekarza weterynarii! Ilość może wydawać się niewielka, jednak nie wie Pani, czy pies nie zjadł czegoś jeszcze, czy nie skusił się na podwójną porcję “smakołyku”. Koniecznie proszę nie zwlekać z wizytą!
Z poważaniem, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Ewa
Ewa

Witam, czy Kot moze zatruc sie produktem Target Natural Agricole. Text Dani temu mial biegunke I wymioty. Wizyta u weterynarza, dostal 4 zastrzyki, na drugi dzien znowu 4 biegunka ustapila, dzis znowu zastrzyki 3 ale Kot w nocy znowu zeymiotowal. Kot jest wychodzacy. Łowny. To przybleda. Wczesniej mial problemy z biegunkami ale udalo nam sie je opanowac. Miesiac temu znowu zle sie poczul I pomogl antybiotyk. Ale Miesiac minal i teraz ta sutuacja. Szukam przyczyn, tego kwiatka spryskalam ale wymylam podloge woda I wytarlam kotu lapki. On nawet nie byl w poblizu tylko przyszedl pozniej. Mam mu dac jutro tabletke clevaseptin ale boje sie ze ja zeymiotuje.

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Ewa

Dzień dobry.
Niestety, ale tak, Pani kot mógł się zatruć opisywanym przez Panią preparatem – często w przypadku preparatów przeciwko pasożytom wystarczy niewielka ilość, aby wywołać objawy podrażnienia ze strony przewodu pokarmowego. Co więcej, jeśli kot jest wychodzący, polujący, niewykluczone, że na samowolnym spacerze zjadł coś, co nie do końca nadaje się do jedzenia i to mogło mu również zaszkodzić. Z pewnością warto jest wykonać kilka dodatkowych badań, to zdecydowanie ułatwi postawienie diagnozy i skróci czas leczenia Pani pupila. Rozsądnie byłoby zacząć od badania krwi, aby sprawdzić, czy wątroba, nerki i trzustka pracują w sposób prawidłowy, a także wykonać badania obrazowe – USG jamy brzusznej wniesie najwięcej w diagnostykę pupila. Mam nadzieję, że Pani kot szybko dojdzie do pełni zdrowia.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Magdalen
Magdalen

Witam, dziś pospałam kilka miejsc w ogrodzie trutka na mrówki, moje pytanie kiedy mogę wypuścić kota do ogrodu zeby sie nie otruł? Czy jak zje trawę z miejsca w którym była trutka to może sie zatruć ta trawa? Spadł deszcz wiec sama trutke podejrzewam ze już zmylo….

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Magdalen

Dzień dobry.
Wiele zależy od tego, jakiego środka Pani użyła. Z tego, co udało mi się ustalić, najpopularniejsze środki na mrówki zawierają substancje takie jak permetryna, cypermetryna, fipronil. Jeśli użyła Pani preparatu zawierającego fipronil, jest on w miarę bezpieczny dla kota, co innego preparaty z permetryną i cypermetryną. Mimo deszczu, sugerowałabym tymczasowe ogrodzenie miejsc, gdzie preparat został przez Panią wyłożony. Rozsądnie będzie przez kilka dni nie wypuszczać kota, aby nie narazić go na kontakt z tymi substancjami. Wydaje mi się, że zjedzenie trawy z miejsc, gdzie trutka została wysypana, nie powinno kotu zaszkodzić. Na przyszłość, warto rozważyć używanie ekologicznych środków, lub takich substancji, które kotu nie zaszkodzą.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Joanna
Joanna

Mój kot wydarł z szafki spożywczej pułapkę na mole spożywcze firmy Bros taka dwukolorowa. Przyłapałem go jak zlizuje z niej ten lep wraz z molami. Czy nic mu nie będzie?

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Joanna

Dzień dobry.
Podejrzewam, że kot może mieć zaburzenia żołądkowo jelitowe, ale to raczej z powodu zjedzonych moli – pułapka ta składa się głównie z lepu. Pupil może się też nieco intensywniej ślinić. W razie zauważenia jakichkolwiek niepokojących objawów, proszę zgłosić się do lekarza weterynarii z opakowaniem po pułapce.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Łukasz
Łukasz

Witam,
mój piesek dziś zlizał trutkę na mrówki.
Myślę że w ilości pyżki stołwej.
Pies o wadze ok. 12 kg.
Zauważyłem ślinienie i pierwsze wymioty.
Czy lekarz to konieczność?

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Łukasz

Dzień dobry.
Tak, lekarz to konieczność. Łyżka stołowa to bardzo dużo, jeśli chodzi o trutkę, a jeśli już widzi Pan pierwsze objawy, to lepiej nie czekać bezczynnie na to, co będzie dalej. Możliwe, że pies będzie potrzebował podania leków osłonowo działających na przewód pokarmowy, przeciwwymiotnych oraz kroplówki. Proszę też zabrać ze sobą na wizytę opakowanie po użytym preparacie na mrówki. Warto wykonać badanie krwi, aby upewnić się, czy zjedzony preparat nie wywarł negatywnego wpływu na narządy wewnętrzne. Przez kilka najbliższych dni rozsądnie będzie stosować też lekkostrawną, niskotłuszczową dietę. Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Natalia
Natalia

Witam, istnieje szansa że mój pies zjadl trochę spirali na komary. Podczas spaceru miała biegunkę. Co powinnam zrobić. Od czasu kiedy ja zjadla/polizała minęło kilkanaście godzin

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Natalia

Dzień dobry.
Mam nadzieję, że tuż po napisaniu tego pytania zgłosiła się Pani do najbliższego lekarza weterynarii. Wykorzystywana w tego typu spiralach alletryna raczej nie stanowi zagrożenia dla psów i kotów, w kontakcie wziewnym. Na pewno nie powinna być jednak spożywana. Po zjedzeniu czegoś, co może być potencjalnie toksyczne, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza weterynarii, przy czym im szybciej, tym lepiej i bezpieczniej dla pupila. Lekarz, po ustaleniu z jaką substancją miał kontakt zwierzak, zdecyduje o wywołaniu wymiotów lub podaniu środków neutralizujących, działających osłonowo, lub zaleci zabieg chirurgiczny lub endoskopowy w celu usunięcia zjedzonych fragmentów. Owszem, czasami zdarza się, że interwencja i wdrożenie dodatkowych czynności nie jest konieczne, jednak w wielu przypadkach czekanie nie przynosi żadnych korzyści.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Co Piszczy w Sierści Twojego zwierzaka?

Zalecenia lekarzy weterynarii na Twoim mailu

+ ebook "Czy leki ludzkie są bezpieczne dla psa i kota?"

Co Piszczy w Sierści Twojego zwierzaka?

Porady lekarzy weterynarii na Twoim mailu

+ ebook "Czy leki ludzkie są bezpieczne dla psa i kota?"

Zgoda marketingowa: wyrażam zgodę, aby Co w Sierści Piszczy skontaktował się ze mną drogą mailową, korzystając z informacji podanych w tym formularzu dla celów informacyjnych, aktualizacji i marketingu. Jeśli chcesz wycofać Twoją zgodę kliknij link rezygnacji u dołu każdego wysyłanego przez nas maila. Szanujemy Twoją prywatność i dane osobowe. Tutaj znajdziesz naszą politykę prywatności i regulamin newslettera. Przesyłając ten formularz zgadzasz się, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z tymi warunkami. 

WYPEŁNIJ POLA, ABY POBRAĆ MATERIAŁY W PDF 👇

Zgoda marketingowa: wyrażam zgodę, aby Co w Sierści Piszczy skontaktował się ze mną drogą mailową, korzystając z informacji podanych w tym formularzu dla celów informacyjnych, aktualizacji i marketingu. Jeśli chcesz wycofać Twoją zgodę kliknij link rezygnacji u dołu każdego wysyłanego przez nas maila. Szanujemy Twoją prywatność i dane osobowe. Tutaj znajdziesz naszą politykę prywatności i regulamin newslettera. Przesyłając ten formularz zgadzasz się, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z tymi warunkami.