Wymioty u psa: najczęstsze przyczyny i leczenie [lek wet Piotr Smentek]

Wymioty u psa
Wymioty u psa

Posłuchaj wersji audio artykułu:

Wymioty u psa to częsty objaw chorobowy charakterystyczny nie tylko dla chorób przewodu pokarmowego.

Każdy świadomy i odpowiedzialny opiekun bez wątpienia chciałby aby jego pies przez całą długość swego życia pozostawało w jak najlepszej kondycji, zdrowiu i najlepiej żeby nigdy poważnie nie chorowało. Temu skądinąd słusznemu założeniu służy odpowiednio przeprowadzana profilaktyka, badania kontrolne, sposób utrzymania i żywienia czyli w dużym skrócie wszystkie działania składające się na odpowiedzialne utrzymanie posiadanego zwierzęcia.

Uważny i zatroskany opiekun obserwuje dokładnie pozostającego pod jego opieką psa i reaguje w sytuacji nawet najdrobniejszych, niepokojących objawów chorobowych. W wielu bowiem wypadkach szybka interwencja pozwala wcześniej rozpoznać chorobę a dzięki podjętej terapii skrócić powrót do pełni zdrowia i sił witalnych. Mimo naszej największej uwagi i troski musimy być pewni, że z pewnymi objawami chorobowymi i tak prędzej czy później się będziemy musieli zmierzyć u naszego pupila. Nie wszystkie z nich muszą od razu oznaczać poważną chorobę i patologię co nie powinno usypiać naszej czujności i rodzić myślenia, że na pewno samo przejdzie. W niektórych przypadkach rzeczywiście dochodzi do samowyleczenia, ale wiele jednak jest preludium do znacznie poważniejszych patologii, w szczególności do bezpośredniego zagrożenia życia. Odpowiedzialny opiekun psa zawsze poprosi o pomoc nawet w sytuacji pozornie niegroźnej, nie bojąc się przy tym ośmieszenia czy posądzenia o swojego rodzaju przesadę i przewrażliwienie.

Pamiętajmy, że dzisiejsze zwierzęta domowe, często rasowe nie mają wiele wspólnego ze swoimi dzikimi przodkami polującymi i zjadającymi to co da się złowić. Pozostają więc bardziej wrażliwe i zdecydowanie częściej wykazują objawy ze strony przewodu pokarmowego, w tym w postaci wymiotów. Klasycznym przykładem tego o czym piszę jest właśnie wszystkim dobrze znany objaw wymiotów u psa. W artykule postaram się przybliżyć Ci Czytelniku problematykę wymiotów u psów, oraz uczulić wszystkich na postępowanie w sytuacji kiedy Twój pies zwymiotuje.

Co to są wymioty u psa?

U psa wymioty to wielofazowy, aktywny, sterowany przez układ nerwowy odruch wstecznego opróżniania żołądka z treści pokarmowej. Różni się znacznie od zwracania pokarmu, będącego biernym wstecznym wyrzutem zawartości przełyku. Zwracanie treści pokarmowej przez psa jest raczej przejawem zaburzeń w procesie połykania pokarmu i występuje przy chorobach przełyku takich jak niedrożności czy porażenia. Należy o tym wspomnieć już na wstępie, aby odróżnić wymioty u psa wywoływane impulsem układu nerwowego od zwracania treści pokarmowej, co pozwoli konkretnie uzmysłowić sobie o czym tak naprawdę mówimy. Większość osób zresztą bez większego problemu potrafi prawidłowo określić czy ich pies wymiotuje, niemniej jednak usystematyzujmy te dwa zjawiska.

Zwracanie pokarmu

W procesie zwracania treści pokarmowej psy opuszczają głowę i przednią część ciała wspierając się na łokciach a przełyk pod wpływem siły ciężkości opróżnia się biernie czyli to co w nim zalega zostaje wydalone na zewnątrz przez jamę ustną. Wydalone w ten sposób pożywienie, które przecież nie zdążyło dotrzeć do żołądka, cechuje się:

 • obojętnym pH,
 • jest pokryte białą pianą, śluzem lub śliną.

W teorii wszystko to wydaje się proste choć w praktyce nie zawsze takowym jest. Może się bowiem zdarzyć, że treść żołądka również będzie miała obojętne pH i miała pienisty wygląd, a z przełyku zwracana jest treść z kwaśną zawartością, która znalazła się w nim w trakcie refluksu.

Wymioty u psa

U psa wymioty są aktywnym, wielofazowym procesem składającym się z trzech następujących po sobie i połączonych ściśle, następujących po sobie etapów:

Nudności u psa

Zaczynają się fazą mdłości i niepokoju czyli nudnościami objawiającymi się:

 • oblizywaniem warg,
 • nadmiernym ślinieniem,
 • próbami odłykania,
 • lękliwym poruszaniem się czyli swego rodzaju niepokojem psa.

Równolegle skurcze jelit u psa często widoczne dla samego właściciela przesuwają treść pokarmową do rozluźnionego już żołądka.

Dławienie

Następnie pojawia się faza dławienia polegająca na zamknięciu odźwiernika i skurczu mięśni brzucha. Zaobserwujemy rytmiczne, zsynchronizowane skurcze mięśni brzucha, samego żołądka czemu towarzyszy pogłębione oddychanie i obserwowane gołym okiem dławienie się.

Opróżnienie żołądka psa

W ostatniej fazie wymiotnej zawartość żołądka zostaje opróżniona czyli obserwujemy wyrzucenie na zewnątrz kwaśnej i częściowo już poddanej działaniu enzymów pokarmowych treści pokarmowej o niskim pH. Jeśli zaś w wymiocinach psa dominuje zawartość dwunastnicy, wymiociny będą miały żółtawe zabarwienie wynikające z obecnej tam żółci i raczej obojętny a nie kwaśny odczyn.

O przewlekłych wymiotach u psów mówimy gdy trwają one dłuższy czas, wymioty przewlekłe trwają ponad 3 tygodnie. Ostre wymioty to stan kiedy występują one nagle i trwają kilka dni.

Wymioty u psa, choć są zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia właściciela i powodem konsultacji u lekarza weterynarii w gabinecie weterynaryjnym to z całą pewnością odgrywają obronną rolę w organizmie. Wymioty chronią ustrój psa przed działaniem substancji toksycznych, niewłaściwych, niejadalnych, które zostały pobrane czy zepsutych pokarmów. Dzięki usunięciu ich na zewnątrz w akcie wymiotnym nie dochodzi do wchłonięcia do krwiobiegu substancji, które mogą zaszkodzić psu. Pamiętajmy, że proces trawienia jest skomplikowanym zbiorem różnorodnych reakcji chemicznych w których udział biorą enzymy oraz ważne narządy wewnętrzne (np. wątroba, trzustka) i z związku z tym muszą wykonać naprawdę ciężką pracę. Wymioty u psa odciążają przewód pokarmowy z nadmiernej aktywności spowodowanej zbyt dużą ilością pobranej karmy lub jej składników. Organizm usuwa w trakcie wymiotów to, co zalega na terenie przewodu pokarmowego a co szybko nie może być strawione i wykorzystane do budowy własnych tkanek. Nie możemy wymiotów w każdym przypadku oceniać jako patologii przyczyny choroby. U karmiącej potomstwo suki zupełnie fizjologicznym zjawiskiem jest wymiotowanie nadtrawioną treścią pokarmową, która służy do odżywiania potomstwa. Takie wymioty u psa są swego rodzaju naturalnym zjawiskiem obecnym u psowatych w ciągu tysięcy lat i absolutnie nie możemy traktować ich jako patologii.

Utrzymujące się zaś długo u psa wymioty w przypadku chorób z całą pewnością wymagają szybkiej diagnozy i interwencji gdyż mogą powodować wiele problemów zdrowotnych o czym nieco dalej.

Dlaczego pies wymiotuje?

Dlaczego pies wymiotuje?
Dlaczego pies wymiotuje?

Jak już pisałem wymioty u psa są odruchami sterowanymi przez układ nerwowy. Kierują nimi ośrodki wymiotne umiejscowione w tworze siatkowatym (formatio reticularis) pnia mózgu.

Są one swego rodzaju centrum dowodzenia koordynującym cały przebieg procesu wymiotowania i zapewniającym bezpieczny jego przebieg. To właśnie do tych części mózgu wpływają bodźce wyzwalające wymioty, które poprzez szlaki eferentne czyli wyprowadzające przekierowywane są do narządów docelowych.

Równolegle odpowiedni sygnał do działania odstają nie tylko narządy, ale także inne układy uczestniczące pośrednio w akcie wymiotów jak np. układ oddechowy. Bodźce jakie docierają do ośrodka wymiotnego pochodzą z różnych obszarów ciała psa.

Generalnie jednak możemy wyróżnić te pochodzące z:

 • z aparatu przedsionkowego czyli narządów odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi,
 • z układu nerwowego nadrzędnych w stosunku do rdzenia przedłużonego gdzie leży ośrodek wymiotny a więc z kory mózgowej, podwzgórza czy układu limbicznego.
 • ze strefy chemoreceptorowej zlokalizowanej w czwartej komorze mózgu,
 • z narządów jamy brzusznej,
 • z klatki piersiowej,
 • z narządów górnych dróg oddechowych czy gardła.

Widzimy więc że to, że pies wymiotuje nie zawsze musi mieć bezpośrednią przyczynę w przewodzie pokarmowym, choć przez wielu wymioty kojarzone są wyłącznie z chorobami właśnie układu pokarmowego.

Wymioty u psa mogą być inicjowane przez bodźce wymiotne pobudzające receptory zlokalizowane na terenie jamy brzusznej a więc trzewi i otrzewnej. Wszelkie stany zapalne toczące się w jamie otrzewnej czy choćby trzustce, wątrobie, żołądku czy nerkach mogą być powodem pobudzeniach receptorów i zainicjowania wymiotów.

Podobne działanie wymiotne będą wykazywały wszelkie toksyny, substancje osmotyczne, czy czynniki chemiczne.

Bodźce a więc siły działające na krezki i je rozciągające jak również skurcze narządów jamistych (jelito, pęcherz moczowy, żołądek) również będą wyzwalały odruch wymiotny u psów. Co ciekawe receptory, których pobudzenie powoduje wymioty u psa występują również na terenie serca. Wszelkie te informacje w postaci impulsów nerwowych docierają z terenu brzucha oraz klatki piersiowej do ośrodka wymiotnego za pomocą nerwu błędnego oraz układu współczulnego. Bardzo ważnym ośrodkiem wyzwalającym wymioty u psa jest strefa chemoreceptorowa zlokalizowana poza barierą krew mózg. Często właśnie obecne we krwi i płynach ustrojowych różnorakie substancje pochodzące z narządów wewnętrznych (np. mocznik, kreatynina, bilirubina, amoniak), leki (leki przeciwnowotworowe, apomorfina) pobudzają właśnie zakończenia nerwowe komórek tej strefy, co powoduje, że pies wymiotuje. Bodźce wychwytywane przez strefę chemoreceptorową ulegają przetworzeniu i wysłaniu bezpośrednio do ośrodka wymiotnego.

Ogromna rola przypada w tym procesie neurotransmiterom a więc głównie:

 • serotoninie,
 • noradrenalinie,
 • dopaminie,
 • histaminie,
 • acetylocholinie.

Wiele substancji wywołuje wymioty u psa bezpośrednio poprzez drażnienie błony śluzowej żołądka i jelit. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich substancji mających takie działanie. Nie mniej jednak właśnie ta droga przez wielu rozumiana jest jako klasyczna wywołująca nudności i wymioty z przewodu pokarmowego. Odruch wymiotny może wywołać u psa przykładowo zepsuty, zgniły, zawierający bakterie nieświeży pokarm, czy wszelkie składniki jakie dostają się do żołądka i jelit z pobranym pokarmem, a są przez psa nietolerowane. Wymioty u psa mogą pochodzić z pobudzenia aparatu przedsionkowego przez nagłe i szybkie ruchy czego klasycznym książkowym przykładem niech będzie choroba lokomocyjna. Mdłości i odruchy wymiotne powodowane przez bodźce wyzwalające pochodzące z obszarów nadrdzeniowych mózgu, a więc kory mózgowej czy układu limbicznego są najczęściej powodowane stanami emocjonalnymi w stresie, stanie lęku, ucieczki. Wymioty mogą być konsekwencją procesów chorobowych dotyczących ośrodkowego układu nerwowego, w których ma miejsce wzrost ciśnienia śródczaszkowego:

 • urazy,
 • wypadki,
 • krwawienia w obrębie mózgowia.

Wymioty u psa mogą występować także przy wysokiej temperaturze a więc towarzyszyć gorączce oraz wszelkim procesom bólowym.

Jak zachowuje się wymiotujący pies możesz zobaczyć na poniższym filmie

young dog puking! almost died after immunisation against rabies!

Powinniśmy wiedzieć, że jeśli wymioty u psa pochodzą z układu limbicznego określamy je mianem wymiotów ośrodkowych.

Czy wymioty u psa są niebezpieczne?

Wymioty u psa, podobnie jak opisywana wcześniej przeze mnie biegunka u psa są objawem chorobowym informującym nas o nieprawidłowościach toczących się w organizmie. I choć brzmi to bardzo ogólnie nieraz trudno jednoznacznie i na pierwszej wizycie określić ich bezpośrednie przyczyny. Przyczyn wymiotów może być wiele, są one bowiem objawem niespecyficznym, który możemy przypisać wielu różnym chorobom. Nie zawsze oznaczają poważną patologię co oczywiście nie powinno uśpić naszej czujności i spowodować ich bagatelizowania z prostego powodu.

 1. Po pierwsze mogą oznaczają jakąś patologię, stan zapalny, który wymaga leczenia. Mogą powodować ból i dyskomfort odczuwany przez psa.
 2. Po drugie utrzymujące się dłużej powodują zaburzenia gospodarki wodnej organizmu w skrajnych przypadkach prowadząc do znacznego odwodnienia z wszelkimi tego konsekwencjami zagrażającymi życiu.

Nie tylko powodują odwodnienie ale też zaburzenie gospodarki kwasowo-zasadowej oraz pozbywanie się cennych elektrolitów (np. wapnia czy potasu). Znaczny niedobór tego ostatniego prowadził będzie do groźnych zaburzeń rytmu serca. Odwodnienie organizmu jest bardzo niebezpieczną patologią prowadzącą do zachwiania homeostazy i wstrząsu hipowolemicznego, który czasem może doprowadzić do śmierci psa. Postępuje szybciej u psów młodszych, szczeniąt, o mniejszej masie ciała i w żadnym wypadku nie może być zbagatelizowane. Osobniki młodsze zawierają w swoim organizmie więcej wody i stąd potencjalne odwodnienie jest dla nich bardziej niebezpieczne. Gorzej odżywione i utlenione pozostają wszystkie narządy, zmniejsza się produkcja moczu, nerki mogą stawać się niewydolne i spadają zdolności detoksykacyjne podczas choroby wątroby. Kiedy pies zwymiotuje może dojść do zaaspirowania wymiocin i dostania się ich do płuc czego natychmiastową konsekwencją będzie zachłystowe zapalenie płuc nierzadko kończące się śmiercią psa. Często wymiotujący pies odczuwa anoreksję, obserwujemy brak apetytu, pies nie chce pić co prowadzi do osłabienia i dalszego odwodnienia. Dłużej trwające torsje mogą wręcz prowadzić do kacheksji czyli widocznego klinicznie wychudzenia. Brak apetytu powoduje gorszy przebieg choroby pierwotnej przy której występują wymioty u psa i zdecydowanie komplikuje dalsze leczenie nie mówiąc już o rokowaniu. Wydalana z wymiotami z żołądka psa kwaśna treść pokarmowa może drażnić światło przełyku powodując jego stan zapalny.

Czym pies wymiotuje?

Zwymiotowana przez psa treść czyli coś co określimy potocznie mianem wymiocin może bardzo różnie wyglądać co bez wątpienia dostarcza niezwykle cennych informacji o miejscu skąd pochodzi ten materiał. Prześledźmy więc czym tak naprawdę może wymiotować pies aby później dostarczając tych danych podczas konsultacji z lekarzem weterynarii szybciej i skuteczniej uzyskać stosowną pomoc. Opiekunowie psów najczęściej pytają lekarza weterynarii co to znaczy kiedy pies wymiotuje żółcią, pies wymiotuje pianą i pies wymiotuje krwią. Wygląd wymiocin dostarcza niezwykle ważnych informacji na temat przyczyn wymiotów. I tak przechodząc do szczegółów:

Pies wymiotuje pianą

Wymioty pianą u psa tak naprawdę są wydalaniem, wykrztuszaniem śliny i mogą oznaczać choroby układu oddechowego, gardła. Pies wymiotuje białą pianą przy:

Trwający stan zapalny często powodowany przez mikroorganizmy doprowadza do drażnienia błony śluzowej psa, czego konsekwencją jest próba odkaszlnięcia czy odksztuszenia. Obserwujemy wówczas wydalenie na zewnątrz ślinowej wydzieliny lub wymioty z białą pianą. Odruchowi temu i odkrztuszaniu z białą pianą nie towarzyszy praca mięśni brzucha i wydalanie treści pokarmowej. Może za to przebiegać wśród innych objawów choroby podstawowej jak:

Jeśli pies wymiotuje pianą połączoną ze śliną i wodą może być to objawem kaszlu kenelowego, czyli chorobie zakaźnej psów wywoływanej przez adenowirusa.

Pies wymiotuje niestrawionym jedzeniem

Wymioty pokarmem są bardziej charakterystyczne dla choroby układu pokarmowego. Ważne jest określenie nie tylko czy w wymiocinach jest obecna treść pokarmowa i w jakiej formie ona występuje, ale także znajomość czasu jaki minął od jedzenia do wystąpienia wymiotów. Jeśli pies wymiotuje niestrawioną, ale pogryzioną treścią musimy podejrzewać problem dotyczący przełyku, a więc coś na podobieństwo achalazji przełyku u ludzi, patologie toczące się w jego świetle, stany zapalne, czy wszelkiego typu zwężenia jego światła na skutek przebytych wcześniej urazów czy zatruć substancjami żrącymi, chemicznymi, o zbyt wysokiej temperaturze. W chorobie zwanej przełykiem olbrzymim (u ludzi achalazji przełyku) treść pokarmowa wstępnie rozgryziona, połączona ze śliną w jamie ustnej trafia do przełyku, ale stamtąd nie przedostaje się dalej do żołądka lecz jest zwrócona na zewnątrz. Występuje bowiem niedowład lub porażenie ściany przełyku co uniemożliwia wytworzenie sprawnej fali perystaltycznej i przemieszczanie się pokarmu do dalszych odcinków przewodu pokarmowego. W  takiej sytuacji ma miejsce ulewanie, a nie klasyczne odruchy wymiotne u psa. Zapalenie przełyku spowodowane refluksem kwaśnej treści z żołądka jest powikłaniem nieprawidłowego działania dolnego zwieracza przełyku i też może spowodować ulewanie u psa najczęściej mylone z wymiotami. W przypadku wymiotów strawioną treścią pokarmową a więc w sytuacji gdy pokarm trafił do żołądka w pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się nad ewentualnym błędem natury dietetycznej. Często bowiem właściciele czworonogów nawet nie zdają sobie sprawy, że mogli popełnić jakiś błąd żywieniowy, w konsekwencji czego pies wymiotuje, podając inny niż zwykle pokarm dla psa czy resztki ze stołu. Współczesne psy, szczególnie te rasowe należą w wielu przypadkach do zwierząt z wrażliwym przewodem pokarmowym i przyzwyczajają się niejako do danego rodzaju karmy, a jej nagła zmiana może spowodować niestrawność i wystąpienie wymiotów. Nagła jej zmiana, wprowadzenie nowej, podanie nadgniłej, zepsutej, zjełczałej szczególnie w okresie letnim często prowadzi do nagłego wystąpienia zapalenia nieżytowego w przewodzie pokarmowym, któremu towarzyszą wymioty u psa. Taki pies wymiotuje, ale z reguły jest w dobrej kondycji, nie wykazuje poważnych odchyleń od normy w swoim zachowaniu, zachowuje spokój i mimo wymiotów nie pojawił się brak apetytu. Niektóre psiaki czasem unikają pobierania pokarmu przez 1-2 dni i w ten sposób same poddają się skutecznemu nieraz, instynktownemu leczeniu. Należy wspomnieć, że pies wymiotuje również w przypadku spożycia substancji niejadalnych czy zatruciach organizmu, co wydaje się oczywiste. Wymioty pojawiają się także w przypadku nietolerancji pokarmowej czy alergii pokarmowej na skutek zjadania z pokarmem uczulających psa alergenów tzw. trofoalergenów. Kolejną dużą grupę chorób przy, których pojawiają się wymioty u psa stanowią choroby ogólnoustrojowe dotyczące odległych i z pozoru niedotyczących przewodu pokarmowego organów i narządów. Doskonałym przykładem tego o czym piszę jest przewlekła niewydolność nerek i występujące przy niej podniesienie poziomów mocznika i kreatyniny. Substancje te krążące we krwi w większej ilości powodują stany zapalne błony śluzowej żołądka i zapalenie jelit skutkujące wymiotami treścią pokarmową. W zaawansowanych przypadkach u chorych psów zaobserwujemy brak apetytu, pojawią się wymioty śliną lub wymioty pienistą wydzieliną. Wymiotowanie u psa, albo raczej wydalanie dużej ilości śliny świadczy o procesach patologicznych zlokalizowanych na terenie jamy ustnej gardła, a więc z dużym prawdopodobieństwem towarzyszy chorobom górnej części przewodu pokarmowego (jamy ustnej, gardła, dziąseł), a nie samego żołądka.

Pies wymiotuje robakami

Szczeniak wymiotuje robakami
Szczeniak wymiotuje robakami

Kolejną komponentą wymiocin mogą być pasożyty wewnętrzne z osławioną glistą psią na czele. Otóż w swoim cyklu życiowym larwy przechodzą do gardła gdzie zostają ponownie połknięte dostając się do żołądka. Ta wędrówka powoduje podrażnienie gardła co wyzwala wymioty u psa, które usuwają niejako przy okazji dorosłe postacie bytujące w żołądku i jelitach. Problem ten występuje najczęściej u nie poddanych profilaktyce przeciwpasożytniczej szczeniąt.

Pies wymiotuje krwią

Psy mogą również wymiotować krwią. W zależności od miejsca krwawienia różnie wyglądały będą krwawe wymioty. Zwymiotowana przez psa krew może pochodzić z żołądka i wtedy krwawe wymioty przypominały będą fusy od kawy a same krwawe wymioty będą określane mianem fusowatych. Pies wymiotuje krwią przy owrzodzeniu przewodu pokarmowego, spowodowanego przykładowo podawanymi niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi często nadużywanymi, czy przy masowych inwazjach pasożytami krwiopijnymi. Jeśli pies wymiotuje krwią, która jest bardziej czerwona i nie przetrawiona, świadczy to bardziej o krwawieniu z odcinków przewodu pokarmowego położonych przed żołądkiem a więc:

Oczywiście rzadko krwawienie daje pojedyncze objawy chorobowe, ale najczęściej towarzyszą mu inne, współistniejące objawy np. bolesność okolicy żołądka przy ucisku.

Pies wymiotuje żółcią

Wymioty żółcią u psa związane są z usuwaniem treści pokarmowej pochodzącej z dwunastnicy bowiem tam ma swoje ujście przewód dostarczający żółć z wątroby. Jeśli pies wymiotuje żółcią zawsze wymagana jest dokładna, pogłębiona diagnostyki, która pozwoli ustalić przyczynę choroby i podjąć skuteczne leczenie. Często pies wymiotuje żółcią kiedy cierpi na zapalenie jelit czy zapalenie żołądka. Pies wymiotuje żółcią również w konsekwencji drażnienia ściany przewodu pokarmowego przez stosowane doustnie lub w iniekcjach leki. Szczególnie w sytuacji długotrwałego podawania powodować mogą one podrażnienie śluzówki przewodu pokarmowego i stan zapalny a w skrajnych sytuacjach nawet zagrażającą życiu perforacje. Mam tutaj na myśli wspomniane wcześniej niesterydowe leki przeciwzapalne, antybiotyki nie mówiąc już o cytostatykach, których długie podawanie może spowodować, że pies wymiotuje żółcią. Dlatego też zawsze stosując tego typu leczenie powinniśmy zapytać o ewentualną osłonę przewodu pokarmowego, jeśli tego nie zrobimy objaw podrażnienia może być taki, że pies zwymiotuje żółć.

Pies je trawę i wymiotuje

Pies wymiotuje po zjedzeniu trawy
Pies wymiotuje po zjedzeniu trawy

Niejednokrotnie spotkamy się z wymiotami kiedy pies zje rośliny trujące lub drżniące. Jedzenie trawy w celu oczyszczenia sobie przewodu pokarmowego przez wielu dietetyków weterynaryjnych uważane jest za zjawisko na pograniczu fizjologii i patologii. Pobranie zaś rośliny ewidentnie trującej lub mającej właściwości drażniące powoduje, że w wymiocinach zauważymy pogryzione jej części, często takie które nie zdążyły jeszcze być strawione. Jest to dobra wskazówka ułatwiająca rozpoznanie i późniejsze postępowanie.

Pies wymiotuje po połknięciu ciała obcego

Wymioty u psa będą występowały na skutek dostania się do przewodu pokarmowego ciała obcego, w postaci guzika, tasiemki, pestki, kamyka itd. W takim wypadku pies próbuje zwymiotować takie ciało obce wywołujące zapalenie; czasem zwymiotowanie ciała obcego się udaje. Wymioty po połknięciu ciała obcego często jednak wymagają interwencji lekarza weterynarii.

Wgłobienie jelit

Niekiedy jednak możemy mieć do czynienia z wgłobieniem jelit czyli poważnym stanem wymagającym ingerencji chirurgicznej a objawiającym się intensywnymi wymiotami u psa o charakterze ostrym.

Wymioty u psa po narkozie

Pies wymiotuje po narkozie
Pies wymiotuje po narkozie

Wielu właścicieli zastanawia się dlaczego przed wykonaniem planowanego zabiegu chirurgicznego należy przegłodzić psa inaczej mówiąc nie karmić go przez 12 godzin przed znieczuleniem. Otóż niektóre używane do narkozy środki (np. morfina) mogą wywoływać wymioty, co u nie w pełni świadomego psa może skutkować zachłystowym zapaleniem płuc i poważnymi konsekwencjami.

Choroba lokomocyjna

I wreszcie objaw ten występuje u psa w chorobie lokomocyjnej, co może być zmorą dla podróżujących psów i utrapieniem dla ich opiekunów. Widzimy więc dobitnie jak wiele różnych chorób, patologii może manifestować się w postaci wymiotów u psa i jak różna może być ich treść.

Przyczyny ostrych wymiotów u psa

Przyczyny zapalneChoroba zapalna jelit (IBD), zakażenia wirusowe, bakteryjne i pasożytnicze, krwotoczne zapalenia żołądka i jelit, niespecyficzne zatrucia organizmu psa, wrzody.
Leki i toksynyWymioty wywoływane przez leki i toksyny
Wymioty powodowane przez czynniki mechanicznePołknięcie ciała obcego, skręt jelit, rozszerzenie i skręt żołądka, wgłobienie jelit, nowotwory.
Zaburzenia motoryki układu pokarmowegoWymioty pojawiają się przy zaburzeniach czynnościowych motoryki przewodu pokarmowego.
Choroby wątrobyWymioty spowodowane przez choroby wątroby i dróg żółciowych.
Powodowane przez zaburzenia hormonalneNiedoczynność kory nadnerczy, kwasica ketonowa w przebiegu nieuregulowanej cukrzycy.
Choroby trzustkiPies wymiotuje na skutek choroby zewnątrzwydzieliczej części trzustki.
Wymioty pojawiają się przy chorobach układu rozrodczegoZapalenie jąder, ropomacicze, zapalenie prostaty.
Przyczyny mieszaneChoroby układu nerwowego, leki, toksyny.
Ostre wymioty u psa – przyczyny

Przyczyny przewlekłych wymiotów u psa

Przyczyny zapalne Choroba zapalna jelit (IBD), zakażenia Helicobacter spp, nadwrażliwość pokarmowa, przewlekłe zapalenie okrężnicy, przerost flory przewodu pokarmowego, niespecyficzne zatrucia organizmu, wrzody.
Wymioty u psa wywoływane przez leki i toksyny Niesterydowe leki przeciwzapalne, metronidazol.
Wymioty u psa powodowane przez czynniki mechaniczne powodujące niedrożności jelit czy powodujące odpływ treści z żołądkaPołknięcie ciała obcego, nowotwory, blizny, wgłobienia.
Zburzenia motoryki układu pokarmowegoPies wymiotuje z powodu zaburzeń czynnościowych motoryki przewodu pokarmowego.
Wymioty pojawiają się przy procesach zapalnych jamy brzusznejPrzewlekłe zapalenie otrzewnej, przewlekłe zapalenie trzustki.
Pies wymiotuje przy zaburzeniach hormonalnychNiedoczynność kory nadnerczy, kwasica ketonowa w przebiegu nieuregulowanej cukrzycy.
Wymioty pojawiają się przy zaburzeniach metabolicznychNiewydolność nerek, hiperkalcemia.
Wymioty powodowane przez choroby neurologicznePadaczka, wodogłowie, zapalenie opon mózgowych i mózgu, podwyższone ciśnienie śródczaszkowe.
Powodowane przez inne zaburzeniaZaparcia, przejedzenie, guzy z komórek tucznych.
TruciznyCynk, ołów, środki ochrony roślin, rośliny trujące, winogrona i rodzynki.
Najczęstsze przyczyny wymiotów przewlekłych

Diagnostyka wymiotów u psów

Dlaczego pies wymiotuje?
Dlaczego pies wymiotuje?

W przypadku każdego problemu zdrowotnego z jakim zgłaszają się zatroskani posiadacze psów każdą diagnostykę powinniśmy poprzedzić gruntownie przeprowadzonym wywiadem klinicznym. Te kilka kilkanaście minut poświęcone na rozmowę z właścicielem może dostarczyć nam niezwykle istotnych informacji dlaczego pies wymiotuje. Najpierw musimy przede wszystkim ustalić czy mamy do czynienia z wymiotami czy zwracaniem. Podczas wywiadu u lekarza weterynarii przez kilkanaście minut musi zebrać on od opiekuna psa podstawowe informacje, a mianowicie:

 • od kiedy pies wymiotuje,
 • czy mają charakter jednorazowy, czy może przewlekły,
 • czy epizody z wymiotowaniem psa są okazjonalne a może przejściowe,
 • w jakich sytuacjach pies wymiotuje,
 • jak długo pies wymiotuje,
 • co wymiociny zawierają w swym składzie,
 • jaki czas mija od pobrania pokarmu do wymiotów u psa,
 • czy może pies wymiotuje po zmianie karmy albo z powodu innych błędów żywieniowych,
 • czy są uporczywe i wymagają pilnej ingerencji lekarza weterynarii,
 • czy wymioty zagrażają życiu i zdrowiu psa według opiekuna.

Wreszcie lekarz weterynarii zapyta co według opiekuna psa może być główną z przyczyn wymiotów. Dopiero przystępuje do badania klinicznego sprawdzającego:

Lekarz weterynarii sprawdzi czy nie doszło do ubytku masy ciała, czy nie występują inne niepokojące objawy wskazujące na chorobę ogólnoustrojową np. niewydolność nerek czy choroby wątroby. Obowiązkowo powinien omacać jamę brzuszną w celu wykluczenia choćby stanu ostrego brzucha. Oceni stan nawodnienia organizmu na podstawie wyglądu błon śluzowych oraz napięcia skóry. Generalnie diagnostyka wymiotów u psa tylko z pozoru należy do prostych i często przysparza wielu trudności. Gdy dokładny wywiad lekarski został zebrany oraz przeprowadzone szczegółowe badanie stanu ogólnego psa można przejść do niezwykle pomocnych badań dodatkowych, na czele z badaniami laboratoryjnymi. Badanie krwi u psa nie tylko oceni ogólnie kondycję zwierzęcia, badanie to również wykluczy wiele przyczyn wymiotów u psa powodowanych przez schorzenia nerek, choroby wątroby, zapalenie żołądka, czy zapalenie trzustki. Podczas konsultacji z lekarzem weterynarii w gabinecie weterynaryjnym może on zlecić również oznaczenie jonów, czyli zrobić psu jonogram, gdyż w czasie trwania wymiotów wiele z nich jest traconych co skutkuje znacznym czasem zaburzeniem gospodarki elektrolitowej organizmu i co pogarsza objawy wymiotów. Kolejnym bardzo czasem pomocnym badaniem jest poszukanie pasożytów wewnętrznych czyli badanie kału i analiza parazytologiczna. Czasem, aby badanie było miarodajne kał musimy pobrać z kilku dni co znacznie zwiększy szansę znalezienia tam form rozwojowych pasożytów. Badaniem ultrasonograficznym wykryć można ciała obce czy ocenić toczące się na terenie jamy brzusznej i w obrębie przewodu pokarmowego patologie (zapalenie żołądka, zapalenia w przewodzie pokarmowym, guzy, wpochwienia jelit). Po połknięciu ciała obcego niektóre z nich można zobrazować badaniem RTG często z kontrastem – badanie to pozwala ocenić przepływ treści pokarmowej. Badaniami tymi można stwierdzić obecne niedrożności czy zaleganie kału na terenie jelit czyli koprostazę. Wreszcie można wykonać psu bardziej specjalistyczne badanie, takie jak endoskopia czy kolonoskopia. Badania te pozwolą ocenić wygląd żołądka czy dwunastnicy od środka i pięknie pokażą wszelkie patologie od strony wewnętrznej, czyli drogę jaką naturalnie pokonuje spożyty pokarm. W sytuacjach naprawdę skrajnych, kiedy inne metody mniej inwazyjne nie są w stanie wykryć przyczyn wymiotów jest możliwość wykonania laparotomii diagnostycznej czyli operacji dotarcia i ocenienia jamy brzusznej, żołądka i innych narządów poprzez zabieg operacyjny i cięcie w linii białej. Na szczęście nie jest to metoda zbyt często stosowana gdyż inne, mniej drastyczne sposoby są w większości wypadków wystarczające.

Wymioty u psa leczenie

Wymioty u psa leczenie
Wymioty u psa leczenie

Wymioty u psów w wielu przypadkach są często jednym z objawów chorobowych towarzyszących innej patologii czy chorobie ogólnoustrojowej nie zawsze zlokalizowanej na terenie przewodu pokarmowego. Musimy więc w gabinecie u lekarza weterynarii trafnie rozpoznać problem zasadniczy i walcząc z nim jakby troszkę wtórnie eliminować odruch wymiotny u psa. I tak przykładowo jeśli mamy do czynienia z niewydolnością nerek to oczywiste jest, że normalizując psu poziomy toksyn mocznicowych powodujemy leczenie nie tylko nerek ale i wymiotów będących objawem choroby i spowodowanych drażnieniem układu pokarmowego. Podobnie ma się rzecz z wymiotami występującymi jako objaw chorób wątroby, trzustki (zapalenie trzustki) czy chorób układu rozrodczego (np. ropomacicze). W sytuacji chorób gardła, migdałków, krtani również musimy zająć się nimi, czyli inaczej mówiąc wdrożyć w gabinecie weterynaryjnym u lekarza weterynarii leczenie przyczynowe. Zwalczanie bezpośredniej przyczyny wymiotów u źródła eliminuje z czasem wszelkie niepokojące objawy dotyczące innych narządów. W przeciwnym razie zawsze prędzej czy później będziemy mieli problem z nawracającymi, najczęściej trwającymi dłuższy czas przewlekłymi wymiotami. Kiedy obserwujemy ostre wymioty u psa powodujące odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe, oraz gdy stan ogólny pacjenta szybko się pogarsza musimy koniecznie wdrożyć leczenie objawowe, nawet gdy nie znamy jeszcze konkretnej przyczyny wymiotów. Leczenie polegające na podaniu kroplówek drogą dożylną lub podskórną ma za zadanie skorygować zaburzenia wodno elektrolitowe i kwasowo zasadowe. Najlepiej do tego zadania nadają się płyny izotoniczne np. płyn Ringera z mleczanami.

Leki przeciwwymiotne

Leki przeciwwymiotne dla psa
Leki przeciwwymiotne dla psa

Zastosowanie leków przeciwwymiotnych u psa czyli terapia objawowa ma niezwykle istotne znaczenie. Wymioty u psa szczególnie intensywne, dłużej trwające powodują bowiem problemy nasilające się w trakcie ich trwania, a spowodowane między innymi utratą płynów i elektrolitów. Leki przeciwwymiotne nie powinny być w żadnym wypadku nadużywane i podawane bez próby ustalenia konkretnych przyczyn wymiotów u psa, gdyż w dłuższej perspektywie okażą się nieskuteczne a epizody wymiotów powrócą. Mamy do dyspozycji ogromną ilość leków wykazujących działanie przeciwwymiotne.

Najważniejsze leki przeciwwymiotne dla psa to:

 • antagoniści receptora dopaminowego reprezentowani przez metoklopramid,
 • neuroleptykipochodne fenotiazyny,
 • antagoniści sertoniny,
 • preparaty antycholinergiczne,
 • blokery receptora histaminowego.

W leczeniu stosuje się także:

 • leki modyfikujące motorykę żołądka,
 • preparaty hamujące sekrecję soku żołądkowego,
 • leki osłaniające (sukralfat).

Cerenia

Lekiem numer jeden w objawowym leczeniu wymiotów u psów od kilku już lat pozostaje Cerenia zawierająca maropitant.

We wskazaniach do tego preparatu znajdziemy leczenie i zapobieganie:

 • wymiotom będącym następstwem chemioterapii,
 • wymiotom spowodowanym różnym chorobom,
 • wymiotom występującym w okresie pooperacyjnym,
 • wymiotowaniu psa cierpiącego na chorobę lokomocyjną (tabletki).

Cerenia blokuje receptory neurokininy 1 (NK1) obecne na powierzchni komórek części mózgu odpowiedzialnej za kontrolowanie mdłości i odruch wymiotny. Receptory te są aktywowane przez przyłączanie się substancji chemicznej w organizmie zwanej “substancją P”. Cerenia zapobiega przyłączaniu się substancji P do receptorów, zapobiega tym samym ich aktywacji co hamuje nudności. Cerenię podajemy podskórnie lub dożylnie raz dziennie w dawce 1 ml/ 10 kg m. c. przez okres do 5 dni. Preparat ten występuje również w formie tabletek, które dedykowane są psom wymiotującym podczas podróży – niektóre psy cierpią na chorobę lokomocyjną.

W leczeniu wymiotów u psa, które są niepokojącym objawem choroby używamy również często:

 • leków osłaniających żołądek i jelita,
 • antybiotyków,
 • preparatów hamujących wydzielanie kwasów żołądkowych.

Pies wymiotuje co podać, czyli domowe sposoby

Wielu opiekunów psów zanim pojawi się u lekarza weterynarii z problemem wymiotów próbuje na własną rękę wyleczyć psa stosując domowe, sprawdzone na sobie sposoby rozwiązania problemu. I choć rzeczywiście niektóre z tych metod mogą okazać się skuteczne, to nie zastąpią diagnostyki przeprowadzonej w lecznicy przez lekarza weterynarii. Pierwszą rzeczą, o której powinniśmy pamiętać kiedy pies wymiotuje powinno być nie podawanie psu pokarmu. Zwierzęta chore zresztą same wykazują brak apetytu i odmawiają przyjmowania pokarmu. Wprowadzenie bowiem karmy dla psa do objętego stanem zapalnym układu pokarmowego tylko nasili występujące wymioty co dodatkowo pogłębi odwodnienie. Możemy za to dawać psu na własną rękę coś do picia, ale w małych ilościach a często i tylko wtedy gdy odruch wymiotny nie występuje po przyjmowaniu płynów. Wielu właścicieli podaje też psu na wymioty węgiel aktywowany (Carbo medicinalis) będący dobrym środkiem adsorpcyjnym pochłaniającym bakterie i ich toksyny. Oczywiście musimy pamiętać aby przy okazji nie pochłonął on podawanych równolegle leków, nie mniej jednak jest to dobry, sprawdzony, domowy sposób mogący pomóc w niektórych przypadkach i należy z niego korzystać nie rezygnując oczywiście z leczenia weterynaryjnego. W każdym jednak przypadku pamiętajmy, że domowe sposoby leczenia wymiotów u psów możemy zastosować gdy pies jest w dobrej kondycji, nie jest znacznie odwodnione i pozostaje żywotne. W innych przypadkach, szczególnie dających niepokojące objawy ogólnoustrojowe, gdy występują poważne zaburzenia dotyczące innych narządów spowodowane znacznym odwodnieniem, trzeba niezwłocznie udać się do gabinetu i zasięgnąć porady lekarza weterynarii, ponieważ objaw może wskazywać nawet na zapalenie trzustki.

Co robić, aby wymioty u psa nie wystąpiły

Zgodnie z zasadą, że “lepiej zapobiegać niż leczyć” należy podjąć stosowne kroki zapewniające prawidłową pracę układu pokarmowego i co za tym idzie zminimalizować ryzyko wystąpienia wymiotów.

Cóż więc robić?

Choć może się to wydawać banalne, to właśnie prawidłowe żywienie odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu chorobom. Pamiętajmy, że “współczesny” pies choć niejednokrotnie podobny do swoich przodków, z wilkiem niewiele ma wspólnego także w kwestii żywienia. Trwający wiele tysięcy lat proces udomowienia doprowadził jednocześnie do ważnych zmian w sposobie samego żywienia i trawienia poszczególnych składników odżywczych. Zasadniczych różnic sami doświadczamy będąc opiekunami zwierząt towarzyszących. I tak psiaki mają stosunkowo krótki przewód pokarmowy i w związku z tym są bardzo wrażliwe na zmiany składu pokarmu. Tym to właśnie różnią się od swoich dziko żyjących przodków, które żywiły się tym, co znalazły czy upolowały. Układ pokarmowy współczesnego psa “lubi” monotonne żywienie i nie znosi wszelkich zmian. Urozmaicenia posiłków nie przynosi więc z reguły korzyści i jest wyrazem przeniesienia potrzeb żywieniowych dotyczących ludzi. Nie zmieniajmy wiec nagle sposobu żywienia naszemu podopiecznemu w obawie, że to co je dotychczas jest ciągle tym samym, gdyż może to zaowocować odruchami wymiotnymi u psiaka. Jeśli już chcemy wprowadzić coś nowego, róbmy to stopniowo, tak aby przewód pokarmowy i obecne tam bakterie mogły stopniowo się do tego “przyzwyczaić”. Takie wprowadzanie nowych pokarmów powinno trwać kilka dni (tydzień) i odbywać się stopniowo zaczynając od jak najmniejszej ilości nowego składnika z czasem zwiększanej. Możemy mieszać dotychczasową karmę z nową tak aby po okresie około 2 tygodni przejść zupełnie na tą docelową. Drugą bardzo ważną kwestią jest niepodawanie psu naszych, ludzkich pokarmów. Często nawet jeśli są prawidłowo przygotowane i zdrowe same w sobie, mogą być powodem biegunek u psów. Nie wspominam już o innych niezdrowych nawet dla człowieka przekąskach czy choćby potrawach z grilla. Również podawanie psom surowego mięsa i produktów zwierzęcych, budzące bez wątpienia wiele kontrowersji nie jest zalecane przez wielu specjalistów z dziedziny dietetyki. Właśnie tam mogą być obecne bakterie (Salmonella, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes) powodujące stany zapalne, objawiające się między innymi w postaci wymiotów u psów. W przypadku chorób zakaźnych dających objawy wymiotów (np. parwowiroza, nosówka) należy zawczasu zaszczepić szczeniaka i tym samym uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych przy których wymioty u psa wydają się najmniejszym kłopotem. Należy regularnie przeprowadzać regularną profilaktykę przeciwpasożytniczą i tym samym nie dopuszczać do rozwoju inwazji. W przypadku szczeniąt i młodych psiaków mających tendencję do gryzienia wszystkiego co znajdą, należy usunąć z ich otoczenia drażniące, rośliny trujące i kwiaty doniczkowe mogące dawać niepokojące objawy zatrucia organizmu i wymiotów. I wreszcie w takiej sytuacji, kiedy nasz pies nie toleruje danego pokarmu, czy gotowej komercyjnej karmy należy zwyczajnie jej unikać, albo w przypadku zwierząt wrażliwych wybierać specjalistyczne karmy weterynaryjne dedykowane takim osobnikom, których na rynku zoologicznym nie brakuje.

Wymioty u psa są problemem, z którym prawie każdy opiekun zwierzęcia prędzej czy później się zetknie, co oczywiście nie oznacza od razu bardzo poważnej choroby. Nie w każdym też przypadku udaje się określić bezpośrednich przyczyn wymiotów u psów, co nie zwalnia nas oczywiście z prób wykrycia choroby. Czasem zwyczajnie wymiotowanie psa jest konsekwencją zjedzenia czegoś na spacerze i w takim przypadku zazwyczaj mijają one samoistnie po trwającej krótszy, lub dłuższy czas głodówce. Niestety, w przypadku kiedy pies wymiotuje krwią, obserwujesz wymioty żółcią, czy pies wymiotuje białą pianą może to również wskazywać na poważne choroby i patologie wymagające bezwzględnie szybkiej diagnostyki laboratoryjnej i w takiej sytuacji konsultacji z lekarzem weterynarii. W takim przypadku należy niezwłocznie udać się do gabinetu i zasięgnąć w kwestii wymiotów porady lekarza weterynarii. Jeśli wystąpią wymioty należy obserwować psa i nie bagatelizować tego symptomu, a gdzieś z tylu głowy mieć chociaż te ogólne informacje o patogenezie wymiotów i potencjalnych przyczynach choroby. A najlepiej oczywiście nigdy nie doświadczyć wymiotów czego wszystkim psim czworonogom serdecznie życzę.

 

Wykorzystane źródła >>

Lekarz weterynarii Piotr Smentek

Lekarz weterynarii Piotr Krzysztof Smentek

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Specjalista chorób psów i kotów. Specjalista administracji i epizootiologii weterynaryjnej. Pracuję od kilkunastu lat w Całodobowej Lecznicy Weterynaryjnej gdzie zajmuję się szeroko pojętą medycyną zwierząt towarzyszących głównie psów, kotów i gryzoni oraz z weterynaryjnej firmie farmaceutycznej w Dziale Rozwoju gdzie odpowiadam za bezpieczeństwo terapii.

99 komentarzy do “Wymioty u psa: najczęstsze przyczyny i leczenie [lek wet Piotr Smentek]”

 1. Mój szczeniak raz na jakiś czas wymiotuję białą pianą. Przy tym je dobrze i pije też tylko bardzo zachłannie. Czy mam jechać do weterynarza proszę o odpowiedź

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Wymioty samą śliną mogą świadczyć o zapaleniu żołądka, gardła, zaburzeniu w połykaniu. Ważne są jeszcze okoliczności takiego zachowania oraz jak często występują. Co poprzedza tę czynność oraz czy obecny jest ruch tłoczni brzusznej. W jakim wieku jest szczenię i jakiej rasy? Oczywiście, zawsze bezpieczniej jest pokazać pieska lekarzowi.
   Pozdrawiam, lek. wet. Magdalena Zdanowska.

   Odpowiedz
 2. Witam, mój buldog francuski ma 7 mc gdy chodzimy na spacery często po drodze wymiotuje, spragniony wody pije i za krotki czas znowu wymiotuje czy to może byc spowodowane upałami i przegrzaniem ??? Nad wodą jest to samo hasa bawi się pluska w wodzie a na koniec zrzyga się na kocu :/ proszę o pomoc w rozwiązaniu tej zagadki 🙂

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Psy płaskoczaszkowe cierpią na syndrom psów brachycefalicznych, na który składa się kilka wad związanych z rasą, są to zbyt wąskie nozdrza, za długie podniebienie miękkie, zła budowa małżowin nosowych, nieprawidłowe wykształcenie tchawicy oraz z czasem dołączające się wynicowanie kieszonek krtaniowych. Syndrom ten powoduje zaburzenia w oddychaniu, nieprawidłową wentylację i niedotlenienie organizmu. Psy są bardziej wrażliwe na przegrzanie, nawet może dojść do nagłej śmierci podczas długiego spaceru w upalny dzień. Jednym z objawów jest wymiotowanie, a raczej odkrztuszanie śliny podczas wysiłku i niedotlenienia. Należy taki objaw różnicować z faktycznymi wymiotami treścią żołądka, połączonymi z pracą tłoczni jamy brzusznej. Z Pani opisu wnioskuję jednak, że u Pani psa objawy są związane z zespołem psów krótkoczaszkowych. Zalecanym postępowaniem jest korekta wad rozwojowych, czyli skrócenie podniebienia miękkiego, korekta nozdrzy, ewentualne usunięcie wynicowanych kieszonek. W obecnej chwili dość dużo chirurgów wykonuje takie operacje, proszę się zorientować kto w Pani okolicy oferuje taką usługę. Warto jest pomóc psu w oddychaniu, ponieważ wieloletnie niedotlenienie prowadzi do zaburzeń w układzie krążenia czy też pokarmowym. Ponadto utrudnia psu życie, który ma kłopoty z oddychaniem i nieprzyjemne uczucie duszności i osłabienia. Proszę także uważać w gorące dni, nie chodzić na długie spacery, ochładzać psa, tak żeby nie doszło do udaru cieplnego.
   Pozdrawiam, lek. wet. Magdalena Zdanowska.

   Odpowiedz
 3. Czy pies może zwymiotować ze zmęczenia? Po długiej przerwie poszliśmy na spacer na pola, gdzie mogę go spuścić (zwykle chodzi na 5-metrowej smyczy). Puścił się pędem jak szalony, i biegał tak przede mną i wokoło chyba z 15-20 minut, sam z siebie. Potem dałam mu się napić, przypięłam na smycz i szliśmy do domu. Po drodze dyszał, usiłował się położyć i jeść trawę, nawet go niosłam na początku, wydawał się zmęczony. W domu chwilę odpoczął i dałam mu jeść. Godzinę później zwymiotował częściowo strawione jedzenie, trochę trawy, nic podejrzanego. Poza tym zachowuje się normalnie. Było ciepło, może 20 stopni, nie upał. Nie wiem, czy mam mu zabraniać biegania? Czy zbadać go na serce? Czy mu nie dawać jeść przedtem i potem przez parę godzin?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Oczywiście, pies ze zmęczenia, niedotlenienia i przegrzania może być osłabiony, zwymiotować czy też stracić przytomność. Myślę, że bezpieczniej jest poddać go przynajmniej badaniu u internisty wraz z dokładnym osłuchaniem klatki piersiowej. Na pewno echo serca będzie dużo dokładniejsze.
   Pozdrawiam, lek. wet. Magdalena Zdanowska.

   Odpowiedz
 4. Witam serdecznie.Mam pieska mieszańca Jack Russell od pewnego czasu zwraca pokarm co skutkuje brakiem apetytu .Co mogę zrobić w tej sytuacji?dodam że pije wodę której nie zwraca …biega bawi się jest aktywna ma 9 mc.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Wymioty mogą wynikać z nieprawidłowej diety lub choroby pieska. Może to być zapalenie żołądka, ale również zarobaczenie czy nawet ciało obce. Można wykonać badanie parazytologiczne kału, zmienić karmę na dietę ukierunkowaną na problemy gastryczne, na przykład Royal Canin Gastro-Intestinal, spróbować kuracji z lekami osłaniającymi żołądek i zmniejszającymi wydzielanie kwasu żołądkowego. Jednak bez postawienia diagnozy można zwierzęciu zaszkodzić działając na oślep. Proszę więc nie bagatelizować objawów i dla dobra pieska udać się po poradę do lekarza.
   Pozdrawiam, lek. wet. Magdalena Zdanowska.

   Odpowiedz
 5. Moja sunia obecnie ma skończone 6 m-ce. Odkąd zaczęły się upały straciła apetyt. Potrafi po 3 dni nic nie jeść. Pije tylko wodę. Ale od niedawna zaczęła zwracać żółcią. Ogólnie jest chętna do zabawy .

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Wymioty i niechęć do jedzenia zawsze są objawem niepokojącym. Powinna się Pani udać na wizytę do swojego lekarza prowadzącego. Opisywane przez Panią objawy mogą świadczyć o zatruciu pokarmowym, podrażnieniu żołądka, nieprawidłowościach w funkcjonowaniu wątroby. Mogą sugerować połknięcie ciała obcego, lub być objawem zwiastunowym pierwszej cieczki, mimo tego że sunia jest jeszcze młodziutka. W przypadku wymiotów, które występują od jakiegoś czasu, powtarzają się i nasilają, należy wykonać kontrolne badanie krwi, aby ocenić, czy narządy wewnętrzne działają w prawidłowy sposób. Z pewnością nie zwlekałabym z wizytą – oprócz leków, które niewątpliwie należy wprowadzić, dobrze byłoby przenieść pupilkę na kilka dni na lekkostrawną karmę, aby nie obciążać dodatkowo przewodu pokarmowego.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 6. mam Buldoga francuskiego, od pewnego czasu zwraca pokarm po zjedzeniu..niestety je strasznie lapczywie i nawet specjalna miska nie pomaga. ma alergie pokarmowa i dostawala Royal Canin hypoalergenic . teraz ma przerwe bo nie chciala juz jej jesc i dostaje karme z dodatkiem suszonych jelit bo potrafila na spacerach zjadac odchody krolikow. jest psem bardzo aktywnym ale nie wiem jak zaradzic jej wymiotom i lapczywemu polykaniu…czy to jest przyczyna zwracania? czasami zwraca takze tylko sline albo zolc .
  prosze op porade i dziekuje

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Zacznę od tego, że w przypadku alergii pokarmowej pies powinien dostawać karmę hipoalergiczną do końca swojego życia. Nie można robić nagłych, gwałtownych zmian karmy i wprowadzać do pożywienia nowych, nieznanych źródeł białka, bo efekt terapeutyczny, który udało się osiągnąć przepadnie, alergia powróci. W przypadku przeprowadzenia testów i otrzymania jednoznacznych wyników, na co pies jest uczulony a na co nie, można zmieniać karmę ale z okresem przejściowym – mieszamy starą karmę z nową przez kilka dni. To pozwala uniknąć niepożądanych efektów żołądkowo – jelitowych. W przypadku grymaszenia i niechęci do spożywania karmy hipoalergicznej można pokusić się o zmianę jej na inną karmę hipoalergiczną. Proszę jednak pamiętać, że psy mają mało kubków smakowych, nie potrzebują częstych zmian pokarmu. Przejdźmy do kolejnego problemu – zjadanie odchodów innych zwierząt świadczy najczęściej o niedoborach mineralno – witaminowych lub zaburzeniach w obrębie flory jelitowej. Warto wprowadzić preparaty multiwitaminowe – biorąc pod uwagę historię alergiczną tego pacjenta, raczej unikałabym żwaczy lub preparatów z jelit. Dobrym pomysłem byłoby przeprowadzenie badania kału, aby sprawdzić, czy zjadanie kup nie doprowadziło do inwazji pasożytów wewnętrznych. W przypadku nawracających wymiotów warto zrobić kontrolne badanie krwi, aby sprawdzić czy wątroba i nerki funkcjonują w prawidłowy sposób. Jeśli badanie krwi nie wykaże żadnych nieprawidłowości, proszę skonsultować to ze swoim lekarzem prowadzącym. Tak jak zostało to ujęte w artykule, wymioty mogą mieć różnorodne przyczyny, bez dokładnego badania klinicznego nie da się postawić prawidłowej diagnozy. Proszę nie zwlekać z wizytą – intensywne wymioty, trwające długi czas powodują zaburzenia elektrolitowe oraz odwodnienie zwierzęcia.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 7. Dzień dobry. Mój piesek dzisiaj skończył dwa miesiące, w sobotę w godzinach od 17 do 21 wymiotował 7 razy z przerwami nie mniał biegunki był smutny zmęczony i chciał ciągle spać od godz. 11 nie chciał jeść ani pić, mniał drgawki (zaniepokoiło mnie to bo jest to piesek energiczny ) był odrobaczany ale nie był szczepiony (pierwszą szczepionkę mniał mieć we wtotek) zapomniałam dodać że w czwartek podałam mu kropelki naskurne przeciwko kleszczą itp. w niedzielę byłam z nim u weterynarza kazał mi dawać mu do jedzenia sucharki i do picia wodę izotoniczną, wczoraj (niedziela) wydawało się że jest coraz lepiej i wraca do zdrowia lecz dzisiaj znów nie chciał jeść ani pić ponadto ok. godziny 17 zrobił płynną żółtą kupkę ( rozwolnienie) jeden raz A o 20 zwymiotował 2 razy śliną. Co to może oznaczać i co mam robić? Boję się że umrze. Proszę o szybką odpowiedź. Z góry dziękuję.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Wymioty i biegunka u tak młodego szczenięcia są stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Czy piesek miał wykonany test na parwowirozę? To najczęstsza przyczyna takich objawów u tak młodych pacjentów, zwłaszcza u takich, które do tej pory nie zostały zaszczepione. Proszę natychmiast udać się do lekarza weterynarii – odpowiednie rozpoznanie przyczyny problemu pozwoli dobrać trafną terapię. Młode zwierzęta bardzo szybko się odwadniają, to powoduje zaburzenia w równowadze elektrolitowej – może być to przyczyną drgawek, jakie udało się Pani zaobserwować. W pierwszej kolejności pacjent powinien zostać nawodniony, warto wykonać kontrolne badanie krwi, aby ocenić, czy zaburzenia elektrolitowe są znaczące. Jeśli ma Pani inne szczenięta w domu, proszę odizolować od nich chorego malucha i zachować szczególną higienę przy opiece nad zdrowymi pupilami – dokładne mycie i dezynfekcja powinny zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się zakażenia. Pozdrawiam i trzymam kciuki za maluszka.
   Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 8. Dzien dobry, moj pies od 2 h wymiotuje. Na samym poczatku slina i piana teraz juz zolcia wieczorem nic nie zjadl tylko pil duzo wody. Zaczelo sie od 3 nad ranem,zastanawiam sie czy jechac z nim na dyzur czy przeczekac, a moze mu cos podac?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Wymioty to objaw, a nie jednostka chorobowa. Należy zdiagnozować przyczynę, która wywołała wymioty. Jednorazowe zwrócenie treści żołądka może wynikać z przejedzenia, zbyt szybkiego spożywania pokarmu. W przypadku nagłych, powtarzających się, gwałtownych wymiotów najbardziej prawdopodobną przyczyną jest połknięcie ciała obcego, zatrucie pokarmowe lub podrażnienie żołądka. Rozumiem, że to pierwszy taki epizod, a wcześniej pies nie miał podobnych problemów? Wymioty są jedynym objawem, który Panią niepokoi, nie wystąpiła biegunka, osłabienie, pogorszenie nastroju? Najlepiej byłoby, żeby udała się Pani na wizytę lekarską. Tak jak wspomniałam, należy ustalić przyczynę wymiotów – w zależności od niej leczenie może być różne. Proszę nie podawać żadnych preparatów, stosowanych w medycynie ludzkiej, mogą pogorszyć stan pupila.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 9. Dzień dobry, mały pies prawdopodobnie zjadł pestkę moreli, jedną może więcej. Po 3 dniach rozpoczęły się wymioty. Codziennie rano przed posiłkiem wymiotuje zołcią z pianą . Trwa to już ponad dwa tygodnie. Nie zauważyliśmy w kale tej pestki. Je z apetytem to samo co zawsze, karmy nie zmieniliśmy. Załatwia się tez normalnie. Pani weterynarz stwierdziła że to raczej nie pestka i to po prostu zbieg okoliczności, a wymioty mogą być spowodowane stanem zapalnym gardła. Kazała obserwowac i podała w sumie dwa zastrzyki z antybiotykiem i pyralginę. Nic się nie zmieniło. Kolejny lekarz zrobił usg, badanie krwi i stwierdził ze na żołądku pestki nie ma, nic innego w jamie brzusznej go nie zaniepokoiło. Przepisał ranigast 75mg pół tabletki. Nadal bez zmian. Kolejna wizyta – po ucisku na wątrobę stwierdził że pies czuje ból . Przepisał hepatile forte. Nie ma niestety poprawy, pies jest apatyczny. Proszę napisać jakie badania powinniśmy zrobić? Czy może rtg? Jakie mogą być inne powody? Dodam jeszcze że żadnych leków na stałe nie przyjmuje, chorób przewlekłych nie ma. To 8 kilowy shih tzu 6 letni. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   W przypadku podejrzenia obecności ciała obcego zawsze warto wykonać badanie RTG. Niestety, nie wszystkie ciała obce cieniują (czyli dają się zauważyć na wykonanym zdjęciu), dlatego zalecane jest też doustne podanie środka kontrastującego. Pozwala on na uwidocznienie na przykład połkniętych foliowych torebek czy też pestek. Istotne jest to, że wtedy zdjęć należy wykonać kilka, w regularnych odstępach czasu, aby sprawdzić, czy kontrast sprawnie przemieszcza się przez cały układ pokarmowy. Myślę, że w przypadku Pani pupila, to byłby aż zbyt duży zbieg okoliczności, że owe niepokojące objawy zaczęły się tuż po połknięciu pestek, jednak nie należy wykluczać możliwości, że pies cierpi z powodu jakieś choroby przewlekłej. Wymioty z pianą najczęściej sugerują właśnie problemy z wątrobą. Mogą świadczyć o przewlekłym stanie zapalnym w obrębie żołądka oraz o niewydolności nerek – rozumiem, że w badaniu krwi nie zostało stwierdzone nic niepokojącego? Wszystkie parametry są w normie? Pozdrawiam i życzę powodzenia w dalszym diagnozowaniu pupila.
   Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 10. Dzień dobry, moja suczka wymiotuje tak jakby kałem. Wymioty są bardzo silne i powtarzają się co jakiś czas, np. co tydzień lub dwa. Potem normalnie je i pije i wykazuje normalną aktywność. Czy to, że te wymioty przypominają z wyglądu i zapachu kał, powinno mnie niepokoić? Bardzo proszę o odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Powtarzające się wymioty powinny skłonić Panią do wizyty u lekarza weterynarii. Jak dokładnie wyglądają wymiociny? Czy jest w nich treść pokarmowa, czy może treść fusowata? Czy znajdują się tam skrzepy krwi lub pasożyty? W jakim wieku jest pacjentka i czy jest wysterylizowana? Nawracające wymioty mogą sugerować problemy z niewydolnoscią nerek, problemy z funkcjonowaniem wątroby, ale także na przykład obecność ciała obcego w żoładku lub jego przewlekły stan zapalny. Cofanie się treści z żołądka może podrażniać przełyk, powodować uszkodzenia zębów i dziąseł, zaburzenia elektrolitowe, nie mówiąc o tym że jest bardzo nieprzyjemne dla psów. Proszę nie zwlekać z wizytą. Dokładne badanie kliniczne oraz badanie krwi z pewnością pomogą w postawieniu szczegółowej diagnozy.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 11. Witam.Moja 15 letnia suczka od ok 3 miesięcy ma powtarzające się w nieregularnych odstępach nudności, wymioty-najczęściej niewielka ilość wodnistej treści-czasem żółtawej, czasem podbarwionej różowo . Co charakterystyczne objawy pojawiają się prawie wyłącznie w godzinach porannych. Wieczorem pies ma apetyt, je chętnie ,na tyle, że muszę ograniczyć ilość podawanego pokarmu, bo apetyt przewyższa podawane porcje .W badaniach laboratoryjnych lekarz nie stwierdził nic niepokojącego. W USG w woreczku obecne “błoto”, ale w niewielkiej ilości , wcześniej stan zapalny śluzówki żołądka w kontrolnym USG bez cech zapalnych(otrzymywała i otrzymuje 2x dz 1ml Ulgastran ) .Drugi miesiąc pies otrzymuje lek Ursocam -początkowo 1|4 tabl, od miesiąca 1|3 raz na dobę oraz No-Spę 2xdz 1|2 tabl , Niestety objawy nadal się nie zmieniły. Konsultacja kardiologiczna przed 3 dniami-serce leniwe, słaba kurczliwość-zalecono podawanie 1,25 mg Cardisure 2xdz. Trz-ci dzień podawania i trzeci dzień opisywanych objawów, pies rano bez apetytu, nawet ulubiona odżywka Royala Gi Low Fat Lquid nie robi wrażenia . Poza tym karmiona karmą z puszki Gastro lub Hepatiale , lub gotowanym wywarem mięsnym odtłuszczonym. Brak mi wiedzy i pomysłu, jak mogę pomóc swojemu psu-co gorsze, lekarze chyba też nie mają już pomysłu na znalezienie przyczyny dolegliwości, a psinka wyraźnie źle w tych momentach się czuje, bo kiedy jest zupełnie dobrze , to radosny i ożywiony mimo wieku piesek. Proszę o pomoc.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Przy problemach wątrobowych warto wprowadzić karmę leczniczą, dedykowaną psom z takimi właśnie problemami. Raczej unikałabym karmienia innymi pokarmami. Czy powtarzała Pani może badanie USG? Czy o lekach gęstość “błotka” w woreczku żółciowym się nieco zmieniła? Jeśli chodzi o leki, ursocam działa ochronnie na komórki wątroby, powoduje zmniejszenie ilości cholesterolu, jest zalecany przy zagęszczeniach żółci. No-spa świetnie działa jako lek przeciwbólowy w przypadkach bóli trzewnych. Rozumiem, że wymioty są tylko w godzinach porannych? Ile razy dziennie pupilka dostaje jedzenie? W niektórych przypadkach, produkcja soków żołądkowych jest tak duża, że przy dużych przerwach między posiłkami dochodzi do wymiotów. Należy wtedy podzielić posiłki na kilka mniejszych porcji, podawanych w mniejszych odstępach czasowych. Jeśli chodzi o obecność krwi w wymiocinach, może ona wynikać z intensywnego podrażnienia – kwaśny odczyn treści wymiotów podrażnia błony śluzowe przełyku i gardła. Jeśli krew jest żywo czerwona, nie przypomina skrzepów ani strupów pochodzi najprawdopodobniej właśnie z przełyku. Proszę koniecznie wspomnieć o tym swojemu lekarzowi weterynarii w trakcie wizyty kontrolnej.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 12. Witam. Miesiąc temu adoptowsliśmy 10letniego kundelka. Wczoraj wymiotowała 2 razy niewielką ilością żółci ,dzisiaj wymiotowała nie strawionym pokarmem . Kilka dni temu byliśmy u weterynarza dostała tabletki na pchły simparica i zastrzyk bo prawdopodobnie dostała alergie na pchły (na szyji łyse miejsca). Co robić? Czy to może mieć jakiś związek? A ha dodam jeszcze ze mamy kota i pies czasem wyjada kocie jedzenie… Dziekuje.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Kocie jedzenie absolutnie nie powinno być zjadane przez psa. Kot ma zupełnie inne zapotrzebowanie na składniki odżywcze, witaminy i minerały niż pies, kocia karma jest dużo bardziej bogata w białko i tłuszcze. Pies żywiony kocią karmą jest dużo bardziej narażony na wystąpienie na przykład zapalenia trzustki. Proszę zabezpieczyć kocie jedzenie, tak aby pies nie miał możliwości zjedzenia go. Jeśli chodzi o pchły, proszę pamiętać, że żyją one także w środowisku bytowania psa – przy wykryciu inwazji należy zdezynfekować całe mieszkanie, wyprać koce, legowiska i zabawki w wysokiej temperaturze i dokładnie odkurzyć wszystkie powierzchnie płaskie. Simparica działa przez okres pięciu tygodni, proszę pamiętać o regularności stosowania preparatów przeciw pasożytom zewnętrznym. Jeśli chodzi o wymioty, nie sądzę aby miały związek z Simparicą. Z pewnością należałoby zdiagnozować ich przyczynę – mogą być powiązane z zapaleniem żołądka, trzustki, niewłaściwą dietą, obecnością pasożytów wewnętrznych, zaburzeniami w funkcjonowaniu wątroby. Watro udać się na wizytę lekarską i zbadać pieska. W przypadku powtarzających się wymiotów warto przeprowadzić podstawowe badania krwi, aby sprawdzić, jak funkcjonują narządy wewnętrzne.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 13. Witam moja sunia ma 8 miesięcy od kilku dni ma odruchy wymiotne ale nie zwraca. Czasami jest to w ciągu dnia raz zazwyczaj jest to w nocy lub nad ranem . Byłam u lekarza lekarz obsluchal i powiedział ze sunia zdrowa. Tylko przy badaniu gardła jak ja dotknął to powiedział ze widzi ze cos ja boli w przełyku dostała antybiotyk w zastrzyku i na piec dni w tabletkach. Po zastrzyku tak jak by sie uspokoiło, na następny dzien zaczęłam podawać antybiotyk w tabletkach i znowu suni powrócił odruch wymiotny dopiero podałam jej antybiotyk dwa u pół dnia co to moze byc , dodam jeszcze ze sunia je i bawi sie. Bardzo prosze o opinie co to moze byc.

  Odpowiedz
  • Witam chciałabym dodać do mojego pytania ze 8 miesięczna sunia to mini schnauzer. Bardzo prosze o pilna odpowiedz. Dziekuje

   Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Zachowanie przypominające odruch wymiotny, ale bez zwracania treścią, może sugerować, że pupilce coś utkwiło w przełyku. Czy istnieje możliwość, że zjadła coś nie do końca przeznaczonego do jedzenia? Jakąś zabawkę, kawałek czegoś ostrego, kości? W przypadku podejrzenia obecności ciała obcego w przełyku warto wykonać badania dodatkowe, które zobrazują umiejscowienie problemu. Należy zacząć od RTG klatki piersiowej. Jeśli okazałoby się, że w przełyku nie ma nic niepokojącego, należałoby gruntownie przebadać pupilkę. Zawsze warto wykonać kontrolne badanie krwi i sprawdzić, w jakim stanie są wątroba i nerki. Czy te pozorne wymioty wstępują po posiłkach, przed nimi? Jak duży jest odstęp między porą karmienia a wystąpieniem tego niepokojącego objawu? Może między posiłkami są zbyt duże odstępy czasowe. W takich przypadkach może dochodzić do nadprodukcji soków trawiennych, żołądek jest podrażniony, pupilka może wtedy odczuwać mdłości.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
   • Witam co do zabawek to nic mi nie wiadomo zeby nasza kochana sunia cos zjadła. Pory jedzenia ma pierwszy posiłek ma o godz 6-6:30
    rano a drugi posiłek ma miedzy 16-17. Wcześniej nie było takich problemów. Ostatnio zauważyłam
    Ze przez ostatni czas czyli ok 2 tyg suni dawałam rano 115g i wieczorem tak samo. Czy moze to tez byc z powodowane przekarmienie?, dzisiaj było wszystko ok a po zjedzeniu dental sticks zielonego sunia zaczela mieć znowu odruch wymiotny kilka razy. Zazwyczaj odbywało sie to w nocy dlugo po zjedzeniu czyli jak zjadła o 16-17 to odruch wymiotny miała dopiero 12 w nocy albo 3 nad ranem. Czasami nie ma tych odruchów a czasami je ma. Karmę jak jej podaje to dla mini schnauzer jest to karma o nazwie Royal canin miniature schnauzer do 10 miesięcy. Bardzo prosze o pilna Pani odpowiedz za nim pójdę do weterynarza z powrotem moj problem jest taki ze nie jesteśmy w Polsce a tu gdzie mieszkamy ostatnio weterynarz po zbadaniu suni powiedział ze jest zdrowa. Co w takiej sytuacji mogę zrobic. Pozdrawiam

    Odpowiedz
    • Dzień dobry.
     Proszę zwiększyć częstotliwość posiłków – warto podzielić porcję spożywanej karmy na trzy lub cztery mniejsze posiłki. Istnieje przekonanie, że psi żołądek trawi najlepiej, kiedy jest wypełniony dużą ilością pokarmu. Niestety, nie sprawdza się to u niektórych pupili. W przypadku tak dużych odstępów między posiłkami (od 16 do 6 rano mija 14 godzin!), w żołądku może się gromadzić nadmiar soków trawiennych, które powodują jego podrażnienie. Proszę spróbować z większą ilością posiłków, myślę, że wtedy mdłości i odruch wymiotny powinny ustąpić. Jeśli chodzi o karmę, proszę zwrócić uwagę na skład karmy – dobra karma dla psa nie powinna zawierać wzmacniaczy smaku, konserwantów, powinna natomiast mieć sporo mięsa, przynajmniej 35 % białka, dodatek witamin i minerałów. Karma dobra to ta, po której pies czuje się dobrze – nie ma wymiotów, biegunek, gazów, zatwardzenia, ma ładną sierść z połyskiem. Jeśli po karmie, którą Państwo podajecie pupilce zdarzają się wymioty, może warto przemyśleć zmianę.
     Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

     Odpowiedz
 14. Mam 5letniego psa rasy Bichon Frise. Od małego miewał problemy z wymiotami, zawirowania żołądkowe. Aktualnie od 2 tygodni problem stał się bardzo uciążliwy. Wymiotował żółcią, kilka razy niczym fontanna wręcz chlusnęło z niego. Kilka razy były to bardzo śmierdzące wymiociny wręcz jak kał. 1 dzień jest lepiej kolejnego znowu powtórka z rozrywki… Bulgocze, jeździ mu gdzieś w żołądku. Po lekach również wymiotuje. Próbujemy z weterynarzem znaleźć przyczynę takich reakcji, jednak póki co bezskutecznie.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   W przypadku problemów żołądkowo jelitowych, należy dokładnie zbadać psa – przyczyna często może być związana z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych. Przy nawracających wymiotach zawsze warto wykonać szczegółowe USG jamy brzusznej – ocena grubosci śluzówki żoładka i jelit pozwoli ocenić, czy jest tam stan zapalny oraz jak bardzo intensywny. Badanie krwi wykonane po 12h głodówce również jest wartościowe. Oprócz morfologii i biochemii warto oznaczyć poziom witamin z grupy b oraz kwasu foliowego – podwyższenie tych parametrów świadczy o SIBO. Ta jednostka może powodować objawy łudząco podobne do tych, które Pani opisuje. Psy z problemami gastrycznymi powinny jeść karmę typu gastro – intestinal. Zwykle ma dodatki usprawniające trawienie, jest lekkostrawna, często wstępnie nadtrawiona. Proszę przemyśleć ze swoim lekarzem weterynarii podawanie probiotyków, leków osłonowych (zawierających sukralfat). Proszę też zastanowić się, czy nieprzyjemne objawy nie są powiązane z jakimś określonym rodzajem karmy, lub przysmakiem – może pupil cierpi z powodu nadwrażliwości pokarmowej? Jeśli wyniki badań nie będą jednoznacznie wskazywały na przyczynę, proszę rozważyć konsultację u gastroenterologa.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 15. U nas problemy się skończyły jak kupiliśmy dobrej jakości karmę. Teraz mamy 1st Choice – bez alergizujących zbóż to raz a dwa mają ryż brązowy zamiast ziemniaków w składzie

  Odpowiedz
 16. Mam pieska rasy shih tzu. . Ma około 8 miesięcy , niestety od paru dni strasznie wymiotuje żółcią i niestrawionym pokarmem . Próbowałam podawać mu mleko jednak i to nie pomogło. Piesek po wymiotach jest przytłumiony natomiast po jakimś czasie znów staje się energiczny i chętny do zabaw.
  Proszę o pomoc gdyż bardzo mi na nim zależy i nie mam pojęcia co z nim zrobić aby go wyleczyć ?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Mleko nie ma żadnej skuteczności w leczeniu wymiotów. Co więcej, u młodego zwierzęcia może spowodować biegunkę, nie każdy trawi laktozę tak dobrze jak ludzie. Powinna się Pani udać na wizytę lekarską. Jak zapewne zdążyła Pani przeczytać, wymioty mogą mieć wiele przyczyn – począwszy od zarobaczenia, poprzez spożycie ciała obcego, skończywszy na zatruciu pokarmowym. U młodych psów, które często wymiotują koniecznie należy przeprowadzić badania diagnostyczne, aby wykluczyć wszystkie możliwości. Nawracające wymioty u młodego zwierzęcia mogą też być spowodowane obecnością zespolenia wrotno – obocznego. Jest to wada, która powinna być niezwłocznie skorygowana chirurgicznie. Tak jak wspomniałam, powinna się Pani udać na wizytę. Proszę pamiętać, że wymiotujący pies bardzo szybko może się odwodnić, może też mieć podrażnienie i nadżerki przełyku, nie wspominając już o niedożywieniu – bo składniki pokarmowe nie są wykorzystywane.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 17. Witam
  Mój piesek ma prawie roczek od trzech dni wymiotuję żułcią nie pije i nie je, byłem z nim lekarza weterynarii i po badaniach krwi wyszło mu podwyższony stan wątrobowy i jakieś pasożyty dostał lek ale nie ma żadnej poprawy dalej wymiotuje dziś już 8 raz jest już bardzo słaby i ciągle tylko leży i śpi nie reaguje na wołanie dziś byłem kolejny raz z nim u lekarza dostał kropluwke i lęk przeciw wymiotny ale nic nie pomaga RTG miał robione i nie widać tam żadnych ciał obcych. Nie wiem już co mam robić i gdzie z tym pieskiem mam jechać bo myślę że długo tak nie wytrzyma. Bardzo proszę o pomoc i szybką odpowiedź jestem z woj. Małopolskiego

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Wymioty u młodego zwierzęcia są zawsze niepokojące. Podwyższone parametry wątrobowe nie biorą się z powietrza, najprawdopodobniej pies musiał coś zjeść. Czy pupil mógł dostać jakieś “ludzkie” jedzenie? Czy ma Pan w domu rośliny, którymi pies się interesował? Kroplówki zdecydowanie wspomogą funkcjonowanie pupila, jednak nie wyleczą go – należy ustalić konkretną przyczynę takiego stanu, wymioty to tylko objaw, a nie konkretna jednostka chorobowa. Czy zdjęcie RTG było wykonane z kontrastem czy bez podawania środka kontrastującego? Niektóre ciała obce (na przykład woreczki foliowe) nie dają cienia na zdjęciu, jeśli nie zostanie zastosowany kontrast. Czy jakieś inne parametry były podwyższone? Czy zostały wykonane jeszcze jakieś badania, na przykład USG? Wymioty mogą świadczyć o silnym podrażnieniu żołądka, mogą być objawem stanu zapalnego trzustki lub jakiejś infekcji – w większości przypadków warto zastosować lekką dietę, środki łagodzące kwaśne środowisko w żołądku, antybiotyk oraz leki przeciwbólowe. W przypadku znacznego przekroczenia norm enzymów wątrobowych należy też wprowadzić preparaty, które wspomogą jej funkcjonowanie. Proszę porozmawiać o planie na leczenie pupila z lekarzem prowadzącym.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 18. Witam , jestem posiadaczka 2,5 letniego westa który od paru miesięcy wymiotuje . Zrobiliśmy rozszerzone badania krwi , morfologię , tarczyce i USG . Wszystkie badana są prawidłowe . Pies do tej pory jadł sucha karmę Royal z kurczakiem później dostał Royal gastro a teraz jest Hypoalergicznej na bazie ryby i dalej wymiotuje . Podaje mu od kilku dni Gasprid2*1/2 i Polprazol 1/2 rano i wciąż nic . Już nie wiem co dalej robić ?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Czym konkretnie wymiotuje pupil? Treścią, wodą, pianą, żółcią? Jak wyglądają wymiociny? Wygląd zwracanej treści może naprowadzić na konkretne schorzenia. Żółtawe wymioty mogą sugerować refluks, treść może dawać podejrzenie na przykład przeładowania żołądka. Zdecydowany niepokój powinny budzić dodatki krwi w wymiocinach – może to świadczyć o znacznym podrażnieniu przełyku, lub o owrzodzeniach żołądka. Jak często pupil dostaje posiłki? Teoria mówi, że psi żołądek najlepiej pracuje, gdy jest wypełniony po brzegi, stąd też niektórzy właściciele podają jedne posiłek dziennie. Nie jest to do końca słuszne przekonanie, warto rozbić dzienną porcje pokarmu na dwa posiłki. Zbyt długie przerwy między posiłkami mogą również sprowokować wymioty. Czy została wykluczona obecność ciała obcego w przewodzie pokarmowym? Czy jest Pani pewna, że pies dostaje tylko swoją karmę? Preparaty o których Pani wspomniała, powodują obniżenie produkcji soków żołądkowych. Do codziennego stosowania warto włączyć też środki, które w mechaniczny sposób ochronią śluzówkę przewodu pokarmowego – kisiel z siemienia lnianego lub sukralfat sprawdzają się dobrze w tej roli. Proszę porozmawiać o tym ze swoim lekarzem prowadzącym.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 19. Mam buldoga francuskiego ma 5 lat wogle nie choruje , dziś wyszłam z nią na spacer i uparła po godzinie zaczęła wymiotować krwią nie wiem co mam robić mieszkam w Szwecji i nie stać mnie na weterynarza kosztuje tu kolosalne ceny za wizytę zaczynaja się od 10.000kor to jest 4000zl nie wiem co mam robić

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Z tego co wiem, Szwecja oferuje ubezpieczenia zdrowotne dla zwierząt, posiadając takowe wizyta jest znacznie tańsza. Krwawe wymioty są bardzo niepokojące, stanowią stan zagrożenia życia pupila – mogą świadczyć o uszkodzeniu żołądka, zwłaszcza, jeśli widziała Pani świeżą krew w wymiocinach. Proszę niezwłocznie udać się do lekarza weterynarii.
   Z poważaniem, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 20. Moj pies przez caly dzień wymiotował pianą i ślina nic nie kat prawie nie pił stwierdziliśmy że jak jutro dalej tak bd jedziemy do weterynarza ale teraz o 4 w nocy zwymiitowal na kompletnie zielono jest to Lablador 9 miesięczny

  Odpowiedz
 21. moja prawie 2 letnia suczka miała niedawno problem z jelitem cieńkim robiła czarne kupki a nawet zdarzało się robić z krwią, po badaniu krwi okazało się, ze ma niedobór kwasu foliowego (1,30) lekarz zalecił dietę Royal Canin Veterinary Diet – Gastro Intestinal aby odbudować florę bakteryjną dodatkowo dostała probiotyki na 2 tygodnie w proszku z puriny wszystko wróciło do normy. Po tygodniu pies zaczął wymiotować niestrawionym jedzeniem i ma gorączkę. Proszę o pomoc.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Opisywane przez Panią objawy są dość niespecyficzne. Wymiotowanie nie do końca strawionym pokarmem może świadczyć o przewlekłym stanie zapalnym w obrębie żołądka, zaburzeniach w jego funkcjach wydzielniczych, może nasuwać podejrzenie niedrożności przewodu pokarmowego. Z pewnością nie należy ignorować tego stanu, warto wykonać badania dodatkowe, które naświetlą nieco stan pupilki. Szczególnie warto wykonać badanie USG, które da pogląd na ewentualne niedrożności, zgrubienia w ścianie przewodu pokarmowego i pozwoli ocenić prawidłowość miąższu wątroby, śledziony i nerek. Rozumiem, że w wykonanym badaniu krwi, oprócz zaburzeń w ilości kwasu foliowego nie było żadnych innych nieprawidłowości? Jeśli jednak wiąże Pani zmianę karmy na tą typu “gastro” z pojawieniem się wymiotów, proszę to koniecznie zgłosić lekarzowi prowadzącemu. Co prawda rzadko zdarza się podrażnienie żołądka po karmę dedykowanej problemom gastrycznym, ale nie można tego wykluczyć. Proszę nie ignorować wymiotów, z pewnością pupilka powinna dostać preparaty działające osłonowo na żołądek, łagodzące stan zapalny, który niewątpliwie się w nim toczy. Przedłużające się wymioty mogą spowodować zaburzenia w równowadze elektrolitowej organizmu, odwodnić i wyniszczyć organizm.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 22. Witam,
  Co oznacza jeżeli pies zwracał żółta pianą trzy razy, robił rzadka kupę, dostał dzisiaj cztery zaszczyki u weterynarza a teraz cały czas od przyjazdu leży smutny. Co to może być?
  Piesek to mały kundelek.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Pani pupil z pewnością cierpi z powodu stanu zapalnego przewodu pokarmowego. Wymioty i biegunka są tego objawem. Możliwe, że zjadł coś nie do końca świeżego i podrażnił żołądek i jelita. W jakim wieku jest pies? Czy był regularnie szczepiony na choroby zakaźne? Młode psy, które nie były wcześniej szczepione, są narażone na wystąpienie chorób zakaźnych, na przykład parwowirozy, która tak się właśnie objawia – występuje biegunka, wymioty, gorsze samopoczucie oraz gorączka. Leki iniekcyjne działają w ciągu około 40 – 50 minut. Z pewnością za kilka godzin Pani pies poczuje się lepiej. Proszę jednak pamiętać, że jednorazowe zastosowanie leków nie usunie przyczyny złego samopoczucia. Należy kontynuować terapię wedle zaleceń lekarza prowadzącego. Jako leczenie wspomagające warto włączyć lekkostrawną dietę, na przykład kleik ryżowy z niewielką ilością chudego mięsa, lub dietę typu gastro-intestinal. Proszę też kontrolować ilość wypijanej przez pupila wody.
   Pozdrawiam i życzę powodzenia w leczeniu, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 23. Dzien dobry, moj miesznaiec Jack Russel roeniez czasami wymiotuje pianka. Wymioty poprzedza zawsze jedzenie trawy. Pozniej siada i “czeka”. Widac caly proces wymiotowania, pracujacy brzuch, cofanie i same wymioty. W dniu kiedy to wystepuje ma mniejszy apetyt. Piesek ma 6mscy.
  Pozdawiam

  Odpowiedz
 24. Moj pies 10 letninlabrador cierpi na przeslekle wymioty po gastroskopii ,usg badaniu krwi okazalo sie ze wszystko jest w normie oprocz tego ze pies ma leniwy zoladek .
  Zastosowano leczenie leki zapobiegajace nadmiernemu wydzielaniu kwasu oraz wzmacniajace motoryke zoladka oraz zmienilam diete i czestotliwosc jedzenia pies jest na karmie hill weterynaryjnej i/d . Niestety pomimo tego wszystkiego wymioty zaczely powracac czyli wymioty piana i zolcia . Szukam przyczyn lub podpowiedzi co mozna zrobic w tej sytuacji

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Rozumiem, że pies ma ściśle przestrzeganą dietę? Proszę pamiętać, że jeśli została zalecona dieta weterynaryjna nie powinny być stosowane żadne inne dodatki żywieniowe – ciasteczka, ludzkie jedzenie, przekąski. Proszę przestrzegać regularnych pór posiłków. W przypadku osłabienia motoryki żołądka, należy ustalić, czy pies lepiej będzie się czuł po częstszych ale mniejszych objętościowo posiłkach – jakie powinny być stosowane w trakcie takich problemów. Oprócz stosowanych leków, warto pomyśleć także o środkach działających osłaniających żołądek miejscowo, na bazie sukralfatu, jednak o ich wprowadzaniu proszę porozmawiać z lekarzem prowadzącym. Rozumiem, że w gastroskopii nie zostały wykryte żadne inne zmiany? Pies nie ma nadżerek na ścianach żołądka, ani żadnych deformacji przełyku? Czy pies miał wykonywane badanie krwi? Nie ma podwyższonych parametrów wątrobowych, ani podejrzenia niewydolności nerek? Czy miał sprawdzaną trzustkę- zwłaszcza poziom lipazy dggr? Bardzo często w przypadku przewlekłego zapalenia trzustki, psy miewają przewlekłe wymioty i problemy z motoryką żołądka.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
   • Dziekuje za odpowiedz , tak pies jest na scisle przestrzeganej diecie ,bez zadnych dodatkow , wymioty powtarzaja sie noca tuz nad ranem kiedy zoladek jest juz pusty. Z tego co wiem to nie ma absolutnie zadnych zmian , nadzerek itp . Badania krwi wyszly takze bez zmian a sprawdzano wszystko pod katem trzustki, watroby i nerek. Jesli chodzi o dalsze leczenie to jestemy w pewnym stopniu ograniczone bo mieszkamy w UK a tu wiekszosc chorob jest leczona paracetamolem ( to mi poradzil weterynarz ostatnio kiedy powiedzialam ze pies wyglada na obolalego) . Jesli jest mozliwa odplatna konsultacja z pania bylabym bardzo wdzieczna .

    Odpowiedz
    • Dzień dobry.
     Nie udzielam takich konsultacji, postaram się pomóc w ten sposób. Wymioty nad ranem zwykle są powiązane z nadprodukcją kwasu żołądkowego. Nocą, mimo braku przyjmowania pożywienia, soki trawienne nadal są produkowane, mogą cofać się do przełyku (refluks) i powodować duży dyskomfort, wymioty, mdłości. U wielu pacjentów pomocne bywa wygospodarowanie małego posiłku lub przekąski w godzinach późnowieczornych lub nocnych, oraz dużo wcześniejsze podawanie śniadania, tak aby zmniejszyć odstępy między posiłkami. Proszę też przeanalizować pory podawania leków. Jeśli wymioty występują najczęściej nad ranem i w nocy, leki neutralizujące powinny być podawane wieczorem lub w nocy, aby działały najefektywniej wtedy, kiedy pupil odczuwa największe dolegliwości. Z mojego doświadczenia mogę też doradzić stosowanie naparu z siemienia lnianego – po zaparzeniu i odcedzeniu powstaje kisiel, który również ma działanie łagodzące na przewód pokarmowy.
     Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

     Odpowiedz
 25. Dzień dobry, moja kilkunastoletnia suczka w typie owczarka ma już drugi epizod zwracania treści żołądka. Pierwszy raz miesiąc temu, zwracała niestrawione pożywienie, ślinę, wodę, do tego biegunka, poszliśmy do lekarza, dostała leki przeciwwymiotne i antybiotyk, po miesiącu sytuacja się powtórzyła, z tym że mimo podanych leków nadal w brzuchu słychać bulgotanie i występuje zwracanie wody, jakie badania wykonać w takiej sytuacji? Z góry dziękuję za pomoc.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Jeśli sytuacja się powtarza, należy dokładnie zdiagnozować pupilkę. Zwracanie nie do końca strawionej treści sugeruje problem z opróżnianiem żołądka. Warto upewnić się, że w jego budowie nie zaszły żadne zmiany, czy w ścianie narządu nie rozwija się proces nowotworowy, oraz czy pupilka nie zjadła jakiegoś ciała obcego – czasem kamień, pestka z owocu lub kawałek zabawki mogą tkwić w żołądku przez dłuższy czas i utrudniać jego prawidłowe opróżnianie. Należałoby też przeprowadzić badanie krwi, aby sprawdzić funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Zaburzenia w pracy nerek,a w konsekwencji podwyższenie poziomu mocznika mogą spowodować silne podrażnienie błon śluzowych i w konsekwencji nawracające wymioty. Do czasu przeprowadzenia badań dodatkowych, warto podawać psu mokrą, rozdrobnioną karmę, najlepiej typu “gastro” – czyli lekkostrawną, niskotłuszczową i wstępnie nadtrawioną. Proszę nie zwlekać z wizytą u lekarza, wymioty mogą wyniszczyć psa, a w pewnym wieku jest to stan zagrożenia życia.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 26. Dzień dobry,
  nasz bokser zerwał się w ciągu dnia nagle z łózka mocno się śliniąc (jakby wodą) i cały czas mlaskając. Wydawało mi się, że szykuje się na wymioty, był niespokojny, chodził po mieszkaniu, więc poszłam z nim na spacer. Po wyjściu rzucił się do jedzenia trawy. Jest żywym psem, którego interesuje wszystko w okół, lecz tym razem kompletnie nie zwracał uwagi nawet na psy, które go zaczepiały. Stał i jadł trawę dalej. Po godzinie spaceru z systematycznym zatrzymywaniem się na posilenie się trawą, w końcu zwymiotował. Była to bardzo wielka kula trawy ( czego można się było spodziewać), z pianą, resztkami karmy i odrobiną żółtego płynu. Liczyłam na to, że cokolwiek mu dolegało, właśnie wyszło i będzie w miarę w porządku. Jednak chwilę później znów pojawiła się woda z pyska i mlaskanie, oczywiście kontynuowane jedzenie trawy. Od razu zadzwoniłam do weterynarza i poszliśmy na wizytę prosto ze spaceru. Przez COVID i ograniczony personel Darta nie dało się dokładnie zbadać (skacze i chce biegać, nie potrafi się uspokoić)i jedynie temperaturę udało się zmierzyć. Wyszło 39 stopni. Dostał zastrzyk ze środkiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Od tego czasu minęły 3 godziny i sytuacja się powtórzyła. Po powrocie do domu nagle dostał szału zabawy i po chwili znów musiał wyjść na dwór, ale tym razem okazało się , że na “kupę”. Kał był normalny, nie ma biegunki. Dopiero teraz się położył w miarę spokojnie. Martwi mnie też to, że na chwilę przed wyjściem (i tym na wymioty, i tym na kupę) zaczął nas maniakalnie lizać po nogach i rękach cały czas śliniąc się wodą. Jutro mamy zjawić się na wizytę kontrolną, chciałabym się dowiedzieć, czy powinniśmy szukać przyczyny w jakimś konkretnym kierunku? Czy poprosić o wykonanie konkretnych badań? Dart jest hiperaktywnym adopciakiem i każde solidne badanie wiąże się z podaniem narkozy, dlatego wolałabym się wcześniej przygotować mentalnie i organizacyjnie na taką okoliczność.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Intensywne ślinienie i chęć do jedzenia trawy może sugerować problemy z żołądkiem – przede wszystkim jakiś stan zapalny, ale też i obecność ciała obcego w przewodzie pokarmowym. Proszę się zastanowić, czy ostatnio nie zaginęła jakaś zabawka, albo czy na spacerze pupil nie wykazywał zwiększonego zainteresowania jakimś kawałkiem patyka lub kości. Z pewnością warto wykonać badanie USG jamy brzusznej – jest to proste badanie, nie jest bolesne, a dzięki niemu można ustalić lokalizację ewentualnego problemu. Niestety, nie wszystkie ciała obce są zauważalne w badaniu USG – w razie braku wyniku dobrze jest też wykonać zdjęcie RTG jamy brzusznej, najlepiej po podaniu doustnym środka kontrastującego. Oba badania często wykonywane są bez znieczulenia, tak jak wspomniałam, nie są bolesne ani nie przyjemne, więc może i w tym przypadku uda się uniknąć premedykacji. Do czasu ustalenia przyczyny złego samopoczucia warto wdrożyć karmę typu “gastro” – jest lekkostrawna, wstępnie nadtrawiona i smaczna, nie obciąża przewodu pokarmowego. Jeśli wymioty się powtórzą lub zwiększą swoje nasilenie, warto porozmawiać z lekarzem prowadzącym o wprowadzeniu środków osłonowych na bazie sukralfatu.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 27. Moj szczeniak wymiotowal czarną wydzieliną byłam u weterynarza i dal mu 2 zastrzyki. Weterynarz powiedzi za miał późno 1 szczepienie a powinien mieć już 2 .Mało pil i nic nie jadl i tylko leżał co to mogło być. Bardzo proszę o odpowiedź
  To był maltańczyk

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Wymioty u szczeniąt są zawsze bardzo niepokojące. Mogą spowodować szybkie odwodnienie zwierzęcia oraz liczne zaburzenia elektrolitowe, podrażniają przełyk i oczywiście zaburzają prawidłowe przyswajanie składników pokarmowych. Czarna lub brunatna treść wymiocin może świadczyć o zjedzeniu czegoś w tym właśnie kolorze, ale też o krwawieniu w żołądku, zwłaszcza jeśli treść jest fusowata. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest to związane z zaburzonym terminarzem szczepień, z połknięciem ciała obcego, które uszkadza śluzówkę żołądka, czy też z jakimiś wrodzonymi zaburzeniami, ale z pewnością jest to niebezpieczna dla życia zwierzęcia sytuacja. Mogę się tylko domyślać, że te dwa zastrzyki, które pies dostał, to dopiero początek kuracji. Przy leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego bardzo istotnym elementem terapii jest dieta – powinna być lekkostrawna i wstępnie nadtrawiona, aby nie podrażniać przewodu pokarmowego i umożliwić szybkie dojście zwierzęcia do zdrowia. Istotne jest też stosowanie probiotyków, ponieważ przy antybiotykoterapii może dojść do wyjałowienia przewodu pokarmowego.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 28. Mój szczeniak owczarek niemiecki ma koło 3 msc, był najmniejszy z miotu, zabraliśmy go od poprzednich właścicieli i wymiotował u nas kawałkami surowego mięsa i był bardzo wychudzony, obecnie już drugi tydzień na kroplówkach i lekach, nadal wymiotuje, na początku ważył 3.400, teraz waha się pomiędzy 3.700 i jest to strasznie mało, z badan krwi wychodź, że ma coś z jelitami, ale weterynarz już nie wie co ma robić, bo leki działają tylko przez jakiś czas, jesteśmy umówieni na USG, piesek strasznie się męczy, po lekach jest super, ale następnego dnia znowu wymioty i jest nie do życia i już nie wiemy co mamy robić, a bardzo chcemy go uratować.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Wymioty u tak młodego zwierzęcia są stanem, który zagraża jego życiu. Przede wszystkim, czy pies został zaszczepiony przeciwko chorobom zakaźnym? Parwowiroza, która często dotyka młode zwierzęta, objawia się głównie biegunką, jednak w jej przebiegu wymioty także mogą się pojawić, warto wykluczyć obecność tej choroby. U młodych szczeniąt istotne jest też wykluczenie chorób i wad wrodzonych. Owczarki niemieckie są rasą, u której szczególnie często występuje przetrwały prawy łuk aorty. Jest to ścięgnisty twór, wyglądający jak pierścień, który zaciska się wokół przełyku, uniemożliwiając dotarcie kęsów do żołądka. Przełyk olbrzymi, albo zwężenie fragmentu jelit również może wywołać wymioty i wychudzenie zwierzęcia. Warto też upewnić się, że w przewodzie pokarmowym pupila nie znajduje się żadne ciało obce – młode szczenięta w czasie zabawy mogą połknąć drobną zabawkę, na przykład kawałek piłeczki, albo wypełnienie pluszowej maskotki, która uniemożliwia pasaż treści i może być bezpośrednią przyczyną wymiotów. Jak sama Pani widzi, możliwych przyczyn wymiotów jest wiele, należy koniecznie ustalić, co powoduje je u Pani pupila, aby wprowadzić skuteczne leczenie przyczynowe, gdyż wymioty są najczęściej tylko objawem choroby. Do czasu ustalenia przyczyny złego samopoczucia, proszę zadbać o to, by pies miał spokojne warunki do odpoczynku. Jeśli lekarz prowadzący nie zaleci inaczej, pupil powinien mieć stały dostęp do czystej wody. Proszę porozmawiać z lekarzem o możliwości wprowadzenia płynnego pożywienia do diety pieska.
   Pozdrawiam i życzę szybkiego powrotu do zdrowia, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 29. Witam. Mam niespełna 4 miesięczną suczkę Staffika, od niedawna wychodzimy na spacery, gdyż zakończyła się już kwarantanna związana ze szczepieniami. Chodzi na obroży, dość mocno ciągnie, jak to szczeniak, którego wszystko interesuje. Dwa razy na spacerach krztusiła się i wymiotowała niestrawionym pokarmem i pianą. Sytuacje te miały miejsce jedynie przy spotkaniach z innymi, dużymi psami. Do tej pory nie wymiotowała podczas pozostałych spacerów. Czy może to być spowodowane urazem krtani przy silnym ciągnięciu na smyczy, czy też raczej następstwem silnego stresu podczas spotkania z innymi czworonogami? To były duże dorosłe psy, ważące kilkadziesiąt kilogramów, przyjaźnie nastawione, ale pierwsze tak duże, jakie moja sunia spotkała. Będę wdzięczna za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Obroża nie jest zbyt dobrym pomysłem na spacery dla młodego psa, z powodów które już Pani sama wymieniła – młode zwierzę ciągnie na spacerach, jest ciekawskie, zainteresowane wszystkim, o je otacza. Ciągnięcie, gdy smycz jest przyczepiona do obroży może spowodować urazy krtani i tchawicy, podduszanie zwierzęcia, kaszel, krztuszenie się oraz wymioty, co już mogła Pani zaobserwować. Sugerowałabym zmianę obroży na dobrze dobrane i dopasowane do wielkości psa szelki, aby nie pogłębiać możliwych kontuzji. Nie sądzę, aby wymioty były spowodowane stresem – jeśli psy były przyjaźnie nastawione do Pani pupilki, spotkanie z nimi nie powinno wywołać stresu, który spowoduje wymioty.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
   • Bardzo dziękuję Pani Doktor za odpowiedź. Zmieniłam obrożę na szerszą i sytuacja się znacznie poprawiła. Pracujemy też nad mniejszym ciągnięciem na smyczy 🙂 O szelkach myślałam, jednak nie jest łatwo dobrać odpowiednie do stale rosnącego psa, szczeniaka z ADHD 🙂 i to takie, które nie będą jej utrudniać ruchu, np blokować łopatek. Ale będziemy próbować 😉 Jeszcze raz dziękuję za pomoc.

    Odpowiedz
 30. Witam, mój 3 miesięczny piesek rasy Amstaff 4 dni temu połknął odchody kota, zaczęły się wymioty i zwracanie każdego posiłku, ograniczyłam mu jedzenie i podawałam w mini ilościach gotowanego kurczaka plus poilam woda ze strzykawki. Problem powracał, dwa dni temu (sobota) udaliśmy się do weterynarza, który podał węgiel, antybiotyk i zastrzyk przeciwwymiotny, podawałam małe ilości jedzenia np. Kurczaka i zmielone chrupki z woda. problem minął do niedzieli wieczór gdy zwrócił cała zawartość żołądka. W niedziele podawałam mu już kurczaka z ryżem i karmę. Piesek po wymiotach idzie na spacerek po pokoju, bawi się i wraca na łóżko spać. Zastanawiam się czy nie podałam mu w niedziele za dużej ilości jedzenia lub ma uczulenie na ryz ;( dodam ze w niedziele otrzymaliśmy antybiotyk w tabletkach. Cała choroba trwa tylko lub aż 4 dni ;(

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   4 dni wymiotów i biegunki u tak młodego psa to bardzo dużo. Proszę niezwłocznie zgłosić te informacje swojemu lekarzowi prowadzącemu. Z pewnością należy ocenić, czy kocie odchody to jedyna niepożądana rzecz, jaką zjadł Pani pupil – bardzo często zdarza się połknięcie zabawki, piłeczki, kawałka patyka, który może drażnić żołądek i prowokować do wymiotów. U tak młodych szczeniąt zawsze należy też brać pod uwagę wystąpienie chorób zakaźnych, na przykład parwowirozy a także obecności dużej ilości pasożytów wewnętrznych (chyba, że regularnie, co miesiąc jest odrobaczany, albo ma wykonywane badanie parazytologiczne kału). Przypomnę, że u młodych zwierząt nie wolno ograniczać dostępu do jedzenia i wody, chyba, że ze wskazania lekarza weterynarii. Biegunka i wymioty mogą wywołać odwodnienie pacjenta oraz zaburzenia elektrolitowe, nie wspominając o dużym dyskomforcie pacjenta, nieprzyswajaniu składników odżywczych. Proszę nie zwlekać z ponowną wizytą u lekarza.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 31. Dzięń dobry panie doktorze , mam taki problem bo pies wymiotuje żółtą woda , ale sunia jest pogodna normalnie je załatwia się bez zmian , tylko jest już stara ma 15 lat , nie wiem co robić ? proszę o odpowiedż pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Proszę niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii. Wiek to nie jest jednostka chorobowa, ani żadne wytłumaczenie niepokojących objawów. Wymioty, jak mogła Pani przeczytać w powyższym artykule to objaw choroby, a nie jednostka chorobowa sama w sobie. Mogą świadczyć o podrażnieniu żołądka, o obecności ciała obcego, o stanie zapalnym tego narządu ale też o niewydolności nerek, wątroby. Długotrwałe wymioty mogą spowodować podrażnienie przełyku, podrażnienia jamy ustnej, uszkodzenia szkliwa, a także zaburzenia w gospodarce jonowej. Proszę nie ignorować tego objawu, warto zbadać pupilkę i upewnić się, że nie dolega jej nic poważnego. Wiek nie jest przeszkodą do wprowadzenia leczenia.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 32. Witam serdecznie
  Moja 8m suczka rasy pinczer miniaturowy w niedzielę zaczęła wymiotować żółcią . Bez zmian w zachowaniu jednak bez apetytu. Może wiecej spała. Następnego dnia znalazłam wymiociny już z treścią a w zasadzie drobne niestrawione odłamki kości. Nigdy nie podaję psu kości jednak podejrzewam, że wygrzebała z kompostownika. Mamy wtorek Minia jest wesoła chętnie poszła na spacer no i… naskubała trawy i wymiotowala żółcią z gęstą pianą która wyciągałam jej z pyszczka… To chyba najwyższa pora na odwiedziny u veta ale mam pytanie: Minia ma także dziwny problem przy jedzeniu czy piciu.. otóż często przyjmuje zgarbioną pozycję jakby żaby, następuje rozprężenie żeber i zasysanie powietrza nosem (chrumkanie) Jakby coś utknęło w nosie?
  Czy to może być powiązane z układem trawiennym czy raczej oddechowym? Ps. Szczepiona

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Jeśli dobrze zrozumiałam, to Pani pies wymiotuje od 3 dni, tak? Zdecydowanie najwyższa pora, aby udała się Pani na wizytę do lekarza weterynarii. Po 3 dniach wymiotów mogło dojść do podrażnienia przełyku, do zapalenia żołądka, do odwodnienia pieska i zaburzeń elektrolitowych. Przyczyną wymiotów może być zatrucie zjedzonymi na kompostowniku specjałami (i bakteriami na nich obecnymi), jednak nie można zapominać o innych możliwościach, takich jak niedrożność przewodu pokarmowego, zaburzenia w ruchach perystaltycznych, obecność pasożytów wewnętrznych. Tak jak wspomniałam, proszę nie zwlekać z wizytą. Co do objawu, o którym Pani wspomniała, z Pani opisu brzmi podobnie do kichania wstecznego. Z pewnością warto upewnić się, czy pupilka dodatkowo nie cierpi z powodu stanów zapalnych gardła, krtani, a w dalszej perspektywie – czy nie ma problemów kardiologicznych.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 33. Witam, moja Pazura to mieszaniec foksteriera z kundelkiem, ma 8 miesięcy. We wtorek (01.06) pracowałem na posesji, w tym czasie Pazurka przygryzała patyki, biegała za piłką itp. W pewnym momencie zaczęła coś jeść i był to duży pająk (najbardziej pasuje Kątnik domowy większy lub Bagnik nadwodny). Wzdrygnęła się, być może ją ugryzł. Po kilku godzinach zwróciła niestrawiony pokarm (suchą karmę dla szczeniaków) i po kolejnej godzinie znów lecz już trochę drobniejszy. Resztę dnia była osowiała i długo spała. W środę o 13 dostała sporą porcję suchej karmy. Po powrocie z pracy zobaczyłem, że zjadła połowę i była bardzo pobudzona lecz przypisuję to mojej nieobecności (10h). Pazura zasypia na dywanie, później ma w zwyczaju kłaść się przy mnie. Dziś w nocy obudziłem się, Pazura miała skurcze żołądka i zwróciła prawie płynną brązową papkę. Była markotna lecz po rozbudzeniu zrobiła się całkiem żywotna. Teraz śpi lekkim snem. Możliwe, że głośniej oddycha.
  W zeszłym miesiącu dwukrotnie szczepiona preparatem na kilka chorób (nie mam przy sobie książeczki), czeka na szczepienie przeciw wściekliźnie. Podano jej również Bravecto.
  Proszę o radę.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Przegryzanie patyków nie jest bezpieczną zabawą – w trakcie zabawy może dojść do połknięcia kawałka patyka, a stąd już prosta droga do nieszczęścia. Ostre krawędzie drewna mogą podrażnić ścianę żołądka, jelit a także z łatwością przebić ścianę żołądka. Kawałek gałęzi może utknąć w przełyku lub wbić się w dziąsło, język. Wymioty są zawsze bardzo niepokojącym objawem, zwłaszcza u szczeniąt, powodują szybkie odwodnienie, a w konsekwencji zaburzenia elektrolitowe. Podsumowując, powinien się Pan jak najszybciej zgłosić do lekarza weterynarii. Na podstawie opisywanych przez Pana objawów, mogę się tylko domyślać, że sytuacja jest poważna, zwlekanie z wizytą będzie wysoce nierozsądne. W trakcie badania klinicznego, lekarz z pewnością wykona badanie USG lub RTG, aby ustalić, czy w przewodzie pokarmowym nie ma niepokojących zmian. Na przyszłość proszę starać się zapewnić pupilce bezpieczne zabawki, piłki, kongi, coś, co nie może być przegryzione w łatwy sposób.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 34. Moja 3 i pół letnia sunia, owczarek niemiecki, rano wymiotowała trzy razy biała pianą. Teraz leży. Tato podał jej na noc sos z obiadu. Myślę że może być to ale nie jestem pewna. Wcześniej nie miała takiego problemu. Wczoraj biegała skakała, było wszystko w porządku. Teraz jest smutna i leży. Proszę o pomoc.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry
   Wszystko zależy od stanu klinicznego psa (stopienia odwodnienia, obecności gorączki, stopienia aktywności itp). Jednak w większości przypadków niezbyt silnych wymiotów występujących u dorosłego psa, zaleca się głodówkę przez 24h. Jeśli po tym czasie, objawy nie ustąpią lub dołączą się inne, należy udać się na wizytę do lekarza weterynarii.
   Serdecznie pozdrawiam, lek. wet. Kinga Wojtczak

   Odpowiedz
 35. Mojego psa coś ugryzło i spuchł mu cały nos.Gdy opuchlizna zeszła to zaczął się drapać po uszach,szczególnie po prawym.Przez trzy dni od ugryzienia pies wymiotuje,ma biegunkę,i rozpalone do czerwoności uszy i skórę na brzuchu i okolice odbytu.Co robić?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Najprawdopodobniej pogryzienie wywołało uogólnioną reakcję zapalną, trzeba koniecznie wybrać się z psem do lekarza weterynarii. Często w takich sytuacja koniecznie jest podanie leków sterydowych, przeciwhistaminowych.
   Pozdrawiam, Lek. wet. Kinga Wojtczak

   Odpowiedz
 36. Mój szczeniak kundelek zwymiotował dzisiaj 3 godziny po zjedzeniu karmy, następnie zjadł trochę mokrej i znowu po 5 godzinach zwrócił pokarm, czym może to być spowodowane? Piesek generalnie zachowuje się tak samo, pełny energii i wesoły.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Jak sama Pani wyczytała z artykułu, wymioty u psa są bardzo mało specyficznym objawem – mogą być związane z bardzo wieloma schorzeniami, zarówno z lekkim podrażnieniem żołądka, jak z chorobami zakaźnymi, czy też ciężkimi zatruciami. Z pewnością warto skontaktować się z lekarzem prowadzącym, u którego zapewne była Pani na szczepieniach ochronnych, aby ustalić odpowiedni schemat postępowania. Warto skontrolować stan zdrowia malucha w gabinecie, wymioty u tak młodego zwierzęcia mogą bardzo szybko prowadzić do odwodnienia oraz do zaburzeń elektrolitowych, które mogą być groźne dla życia zwierzęcia. Najczęstszą przyczyną wymiotów u młodych psów jest połknięcie kawałka zabawki, który podrażnia żołądek i uniemożliwia prawidłowe jego opróżnianie. Niestety, najczęściej kończy się to interwencją chirurgiczną i usunięciem ciała obcego podczas zabiegu. Mam nadzieję, że Pani pupil czuje się dobrze i sytuacja z wymiotami została już opanowana.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 37. Dzień Dobry 🙂

  Mam problem ,mój pies 3 letni mieszaniec rasy leonberger, dzisiaj w nocy po zjedzeniu posiłku wielokrotnie wymiotował raz zaobserwowałam samo jedzenie ,następnym razem była to żółć dodatkowo pojawiła się biegunka z jasno czerwona krwią w kale. Pies nigdy nie miał wcześniej problemów z układem pokarmowym.
  Żywiony jest głównie czystym mięsem ugotowanym-wołowiną.
  Co powinnam z tą sytuacją zrobić? Jakie badania wykonać?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry
   W pierwszej kolejności powinna Pani wybrać się z pieskiem do lekarza weterynarii w celu jego zbadania. Jeśli stan kliniczny będzie ciężki wówczas prawdopodobnie od razu zostaną zaproponowane badania dodatkowe – najczęściej jest to badanie krwi czy badanie obrazowe USG jamy brzusznej lub RTG w przypadku podejrzenia cieniującego ciała obcego w przewodzie pokarmowym.
   W innym razie lekarz poda leki objawowo (np. preparaty rozkurczowe, antybiotyk, w przypadku znacznego odwodnienia elektrolity w postaci kroplówki) i zleci głodówkę.
   W wielu wypadkach po 12h – 24h taka terapia przynosi poprawę, po tym czasie w zależności od oceny klinicznej kontynuowana jest zaproponowane leczenie, wprowadza się jego modyfikacje lub ewentualnie zleca badania dodatkowe.
   Serdecznie pozdrawiam, lek. wet. Kinga Wojtczak

   Odpowiedz
 38. Witam. Moj 9 letni golden wymiotuje woda, ktora jest lepiaca. Wymioty wystepuja glownie noca. Robilam usg jamy brzusznej i klatki piersiowej. Jelita sa drozne. W okolicach pluc wykryto kilka zmian. Aby wykluczyc nowotwor lekarz kazal wykonac biopsje. Ja mam jednak obawy. Ponadto krew wyszla dobrze z drobnym zastrzezeniem co do watroby.
  Lekarz przepisal zastrzyki. Niestety wymioty
  nadal sa. Co robic dalej? Prosze o pomoc.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Wymioty są objawem, który najczęściej sugeruje stan zapalny żołądka lub przełyku. Często są pierwszym symptomem ciała obcego, które blokuje odpływ treści z żołądka. Wymiotują zwierzęta, które są dotknięte mocznicą i mają zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby. Domyślam się, że te schorzenia zostały wyeliminowane u Pani pupila, tak? Wymioty mogą się pojawiać w zespole paranowotworowym, jednak syndrom ten pojawia się przy zaawansowanym stadium choroby. W przypadku wymiotów o niezidentyfikowanej etiologii, warto najpierw przeanalizować żywienie pupila i wprowadzić lekkostrawną, niskotłuszczową karmę, najlepiej typu gastro – intestinal. Karma powinna być podawana często, w niewielkich ilościach (ale łącznie w dawce zalecanej przez producenta), nieco podgrzana i namoczona, aby łatwo było ją przyjmować. Warto omówić ze swoim lekarzem prowadzącym stosowanie środków, które neutralizują kwaśne pH w żołądku, a także leków działających osłonowo na przewód pokarmowy, na bazie sukralfatu – często łagodzą one wymioty. Jeśli obserwuje Pani, że wymioty pojawiają się w nocy, lub nad ranem – proszę spróbować wygospodarować przekąskę, lub jakiś drobny posiłek przed samym snem, aby pies nie spał głodny.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 39. Witam. Mój piesek York, jest świeżo po zabiegu tchawicy (miał zapadalność 3 stopnia) operacja się udała. Ale jest teraz drugi dzień po zabiegu i zaczął mi wymiotować brązową wydzieliną, strasznie mnie to zmartwiło. Co to może oznaczać? Bardzo proszę o odwiedź

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Powinna Pani niezwłocznie zgłosić ten objaw lekarzowi, który wykonywał zabieg. Brązowe, fusowate wymioty mogą świadczyć o silnym podrażnieniu żołądka, o jego stanie zapalnym, o krwawieniu w obrębie tego narządu. Jest to groźny objaw, wymagający pilnej wizyty u lekarza weterynarii. Proszę nie czekać z wizytą.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 40. Witam, ja z pytaniem. Moja suczka york (już 9lat) po jedzeniu wymiotuje. Od zjedzenia mija może dosłownie minuta, je bardzo szybko, zachłannie.. nie zdarza się to zawsze, lecz moim zdaniem często. Myślałam że kawałki za duże, jednak nie szczególnie… Mam wrażenie że chce to zjeść jak najszybciej i nie przeżuwa dobrze pokarmu. Czym może to być spowodowane?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Jak sama Pani zapewne wie, wymioty to tylko objaw, a nie schorzenie. Należy ustalić przyczynę tego zjawiska u Pani pupila. Powinna się Pani udać do lekarza weterynarii, aby przebadać pieska. Należy sprawdzić stan uzębienia – możliwe, że pupilka nie jest w stanie odpowiednio przeżuć kęsów pokarmu z powodu chorób przyzębia, lub z powodu obecności masywnych złogów kamienia nazębnego. Warto pobrać krew, aby sprawdzić, czy nerki, wątroba i trzustka pieska pracują w sposób prawidłowy, a także wykonać badania obrazowe (USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej), aby sprawdzić, czy wygląd narządów wewnętrznych nie budzi żadnych zastrzeżeń. Do czasu ustalenia terminu wizyty proszę spróbować wydzielać mniejsze porcje karmy. Warto namoczyć pokarm przed podaniem do zjedzenia, do rozważenia zostawiam także zastosowanie misek spowalniających jedzenie. Jeśli pupilka nie je karmy specjalistycznej, warto zmienić pokarm na karmę typu gastro – intestinal – jest lekkostrawna, wstępnie nadtrawiona i nie obciąża zanadto przewodu pokarmowego.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 41. Dzień dobry, bulldog francuski 4 tygodnie, od 2 tygodnia ulewa mu się z nosa mleko po posiłku, aktualnie co 3 godziny dostaje karmę z Royal Canin gastrointenstinal puppy w postaci mus mieszanym z mlekiem. Teraz ma takie ataki po 2-3 godzinach po spożyciu posiłku, oddych paszczą i idzie mu biała piana oraz ulewa się z nosa staje się bardzo wystraszony ponieważ się dławi ( trwa to różnie od 2 minut czasami do 15) potem piesek jest bardzo zmęczony. We śnie często mlaska, odbija mu się i widać ze potem to połyka.
  Poza tym na bardzo dobry apetyt, jest aktywny i chce się bawić.
  Już przez tydzień utrzymuje się waga (650 gram) i od dzisiaj ma rzadki stolec.
  Były zrobione zdjęcia RTG oraz USG i wszystko jest Ok.
  Takie ataki może mieć jeden dziennie a czasami powtarza się to co 3 godziny.
  Może Państwo mieli taki przypadek? Nie możemy tego zdiagnozować, żeby wiedzieć jak to leczyć.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Ulewanie, niepokój, odbijanie się po posiłku zdecydowanie są niepokojące, zwłaszcza u takiego malucha. Pierwszą myślą, przy takich objawach, jest przede wszystkim problem z podniebieniem – rozszczep podniebienia lub niedorozwój podniebienia miękkiego. Wtedy bardzo często dochodzi do ulewania, zachłystów, pokarm pojawia się w nosie. Z oczywistych przyczyn, opisywane przez Panią objawy często zdarzają się u psów, które mają ciało obce, zalegające w żołądku. Nie bez znaczenia są inne wady wrodzone, wpływające na drożność przełyku. Domyślam się, że w procesie diagnostyki wykluczono obecność prawego łuku aorty, który zwężałby światło przełyku i uniemożliwiałby przechodzenie pokarmu do żołądka. Proszę spróbować karmić malucha małymi porcjami, ale często. Warto ustawiać pieska pionowo do posiłków, by grawitacja pomagała z przejściem pokarmu do dalszych odcinków przewodu pokarmowego.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 42. Witam mam Yorkshire terrier, 3 miesiące, niestety tak średnio co dwa , trzy dniu zdążą mu się zwrócić niestrawiona jedzenie gdzieś do pół do dwóch godzin po jedzeniu. Zdarza się tak, teraz jak jest po 3 dawce szczepionki była ona chyba na wściekliznę, wcześniej mu się nie zdarzało. Zjada karmę ta sama co jadł od urodzenia nic nie zmienialiśmy, teraz tylko dodatkowo dostaje kości szczoteczki do zębów , ale te sporadyczne wymioty po jedzeniu były też przed tymi szczoteczkami do zębów a zaczęły się pojawiać po 3 szczepionce. Nadmienie że mały wciąga wszystko jak odkurzacz na spacerach też a szczególnie mech o trawę, zjada bardzo łapczywie i szybko i ciągle chce jeść. Proszę o radę.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Żadne kości nie działają jak “szczoteczka do zębów”. Czyszczenie zębów jest zdecydowanie wskazane u każdego psa, czy kota – codzienna profilaktyka pozwala zachować zdrowie w obrębie jamy ustnej, zapobiega rozwojowi wielu chorób, czyszczenie nie może być zastąpione przez żadne “kości”. Co do powtarzających się wymiotów, powinna Pani niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii i umówić na wizytę oraz badania. Nawracające wymioty mogą sugerować naprawdę wiele schorzeń, u młodego zwierzęcia podejrzewane są także schorzenia wrodzone (na przykład krążenie wrotno – oboczne). Myślę, że nie bez znaczenia jest zjadanie wszystkiego na spacerach. Sama Pani wie, co można znaleźć w czasie spacerów. Pupil mógł zjeść coś nieświeżego, możliwe, że połknął jakieś drobne ciało obce, które spowodowało częściową niedrożność przewodu pokarmowego. Warto wykonać pupilowi badanie krwi, ze szczególnym uwzględnieniem lipazy trzustkowej, a także badanie USG jamy brzusznej. Do czasu ustalenia terminu badań, powinna Pani zadbać o odpowiedni, fizjologiczny kaganiec, aby uniemożliwić zjadanie znalezionych na spacerach smakołyków. Proszę też ograniczyć przysmaki, tak młody pies powinien jeść tylko dobrej jakości karmę dla szczeniąt.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak.

   Odpowiedz
 43. Pies od kilku dni wymiotuje niestrawionym pokarmem. Wymioty są pp 6h od ostatniego posiłku (je o 18, wymiotuje o 24 niestrawionym pokarmem, za jakiś czas drugi raz płynem o barwie karmy.) Pies ma stan zapalny żołądka i jelit. Powiększone węzły chłonne krezkowe. Przeleczony antybiotykami. Dostaje mesopral, sucralfate, forti florę, encorton (na pęcherzycę). Karma RC gastrointestinal low fat. Rozpoznanie na podstawie USG, gastroskopii i TK. W posiewie candida albicans. Anemia. Nerki zdrowe. Wyniki wątrobowe podwyższone ( od 3 lat po ostrym zapaleniu wątroby). Wątroba obrazowo prawidłowa. Wykluczono ZWO. Wykliczoni Cushinga. Brak guzów. Brak wrzodów. Zapalenie nie poddaje się leczeniu. Pies wychudzony. Czego jeszcze szukać? Jak jeszcze można psu pomóc?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Domyślam się, że zapalenie trzustki zostało wykluczone, tak? W przypadkach przewlekłych stanów zapalnych przewodu pokarmowego, trzustka może znacząco wikłać problemy żołądkowo jelitowe, pogarszając kondycję pacjenta. Nie wspomniała Pani w jakim wieku jest pupil. Jeśli powiększone węzły chłonne krezkowe to jedyny niepokojący na badaniu USG sygnał, warto spróbować pobrać bioptaty z węzłów. Wspomniała Pani o gastroskopii – rozumiem, że w trakcie badania nie pobierano żadnych wycinków? Niepokojąca jest anemia, warto określić poziom żelaza, witamin z grupy B oraz kwasu foliowego oraz ocenić, czy jest to anemia regeneratywna czy też nie. Do czasu ustalenia, co dolega pupilowi, proszę spróbować maksymalnie rozdrabniać pożywienie oraz podawać mniejsze porcje, ale częściej. Przypomnę też, że długotrwałe podawanie sterydów może być przyczyną silnych stanów zapalnych w przewodzie pokarmowym – może warto porozmawiać z lekarzem prowadzącym o innych formach terapii lub czasowym odstawieniu sterydów.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 44. Państwa materiały są bardzo wartościowe i niejednokrotnie ratują zwierzakom życie,
  serdecznie pozdrawiam!

  Odpowiedz
 45. Starszy piesio (13 lat) od pewnego czasu wymiotuje po suchej karmie.
  Gdy sucha karma zostanie wcześniej namoczona, przyjmuje się bez problemu…
  Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?
  Nie chcemy rezygnować z suchej karmy, ponieważ piesek musiałby zjeść 3 razy tyle karmy mokrej, żeby spełnić zapotrzebowanie kaloryczne.

  Rozmoczona sucha karma bardzo ładnie się przyjmuje,
  próbowaliśmy kilka razy podawać ponownie samą suchą karmę,
  ale wyraźnie coś się dzieje po suchej, bo piesek wtedy mruczy.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Wszelkie zaburzenia gastryczne przebiegające z wymiotami u starszych psów (czy to po karmie suchej, czy też mokrej) zawsze powinny być wskazaniem do pełniej diagnostyki pieska. W tym wieku, mogą to być jedne z pierwszych objawów chorób typowo związanych z pracą żołądka i zaburzeniami jego pracy (objawiającymi się nawet tylko pod wpływem suchej karmy, która po napęcznieniu w świetle żołądka, naciska na jego ściany zwiększając swoją objętość). Lekarz prowadzący może zalecić wykonanie gastroskopii w celu diagnostyki problemów z refluksem, nieprawidłową pracą zwieracza przełyku lub z chorobą wrzodową. Kontrolne badanie biochemiczne krwi pomoże w wykluczeniu schorzeń przebiegających z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego jak schorzenia wątroby, nerek czy trzustki. Jeśli zwrócona przez psa karma przypomina odlew przełyku, a wymioty bardziej przypominają ulewanie warto wykonać zdjęcie RTG klatki piersiowej z kontrastem podanym do światła przewodu pokarmowego w celu diagnostyki przełyku olbrzymiego. Neurologiczne zaburzenia perystaltyki mogą być przesłanką do sprawdzenia, czy pies nie boryka się z niedoczynnością tarczycy.
   Doraźnie warto zainwestować w lekkostrawną karmę, o zmniejszonej zawartości włókna pokarmowego czy karmę serii gastro intestinal. Jeśli pies reaguje typowo na określoną karmę może warto rozważyć kwestię nadwrażliwości pokarmowej na jakiś składnik suchej karmy.
   Pozdrawiam i życzę owocnej diagnostyki, lek. wet. Weronika Kalinowska, specjalista chorób psów i kotów

   Odpowiedz
 46. Witam serdecznie
  Mam 1,5 roczną suczkę buldog Francuzki.
  16.02 przeszła zabieg sterylizacji,zabieg przeszedł książkowe żadnych niepokojących objawów.
  27.02 w dniu ściągnięcia szwów zaczęły się problemy z wymiotami co zgłosiłam lekarzowi którzy podał po zbadaniu pieska leki na anginę .
  Niestety i to nie pomogło
  Pies wymiotował po każdym jedzeniu dosłownie po sekundzie od zjedzenia pojawiały się torsje.
  Męczarnia dla psa!!!
  Piesek schudł bardzo mocno
  Lekarka która ja leczyła rozłożyła ręce wiec znalezlismy się u innego lekarza w ciągu dwóch dni miała wykonane badania usg zdjęcia rtg bez oraz z kontrastem Głodówka.
  Gadanie nie wykazały nic kompletnie w zdjęciach rtg nie było nic kontrast się co prawda zatrzymał przy jelicie woec została podjęto decyzja o operacji w trakcie której okazało się ze nke ma ciała obcego w organizmie a ontrast wpadł do jelita ślepego.Operacja ujawniła jednak zapalenie trzustki gdzie wyniki były bardzo dobre.
  Wdrożone leczenie kroplowki antybiotyki dieta (jedna stołowa łyżeczka karmy i dwie łyżeczki wody)
  Pies raz zwraca raz nie,pojawiły się wymioty pianą.
  Jestem załamana piesek wycofał się widać ze ja boli ze jest chora.
  Proszę o poradę ewentualnie podpowiedz co robić dalej.

  Podjęłam decyzje o zmianie lekarza

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Wierzę, że piesek, który w tak krótkim czasie przeszedł już dwie poważne operacje przebiegające z otwarciem jamy brzusznej, do tego cierpiący na tak bolesne schorzenie jak zapalenie trzustki, ma pełne prawo być wycofany i nieufny. Niestety jasnej odpowiedzi na to przez co dokładnie Pani pies znalazł się w obecnym stanie możemy po takim czasie już nie uzyskać. Czy pies zachorował na zapalenie trzustki jako powikłaniu po anginie ( sama angina w przypadku operacji przebiegających z intubacją jest jednym z elementów ryzyka) czy jako sama reakcja na leki na anginę? Czy może zapalenie trzustki było powikłaniem po samym znieczuleniu? Czy może sunia już przed zabiegiem cierpiała na podkliniczny stan zapalny trzustki, a sam zabieg i podanie choćby leków przeciwbólowych spowodowało przejście w postać kliniczną? Niestety niepożądana reakcja na lek jest często pomijanym przez właścicieli ryzykiem z grupy możliwych powikłań pozabiegowych- zazwyczaj wszyscy skupiamy się na tym, że piesek może się nie obudzić po zabiegu przebiegającym z znieczuleniem, a przecież samo podanie leków stosowanych osłonowo może wiązać się z niepowołaną reakcją organizmu. Dla Pani pieska prawdopodobnie klinicznie łagodniejszym schorzeniem mogłoby być występowanie ciała obcego w przewodzie pokarmowym- bo tu operacja od razu rozwiązałaby przyczynę i sama rekonwalescencja po zabiegu przebiegałaby na pewno dużo mniej boleśnie, niż w przypadku zapalenie trzustki. Z jakim bólem zwierzę zmaga się w przypadku tego schorzenia można sobie wyobrazić patrząc na sam charakter tego narządu i funkcję jaką spełnia w organizmie. Trzustka pod wpływem stymulacji pokarmu w świetle przewodu pokarmowego wydziela do wnętrza jelita soki trzustkowe, które mają za zadanie trawić węglowodany i białka oraz inne substancje odżywcze zawarte w pokarmie- kiedy dochodzi do jej ostrego stanu zapalnego ból jest taki, jakby enzymy, które powinny trawić treść w jelicie, wylewały się wokół tego zapalonego narządu i poniekąd trawiły psa od środka. Leczenie zapalenia trzustki- antybiotyki, infuzje dożylne płynów i restrykcyjna dieta- są niestety powolnym, mało spektakularnym i ciężkim dla samego zwierzęcia procesem. Jeśli sunia w obecnym stanie jest już gotowa do przyjmowania pokarmu i jej stan kliniczny się poprawia, najważniejsze czego należy ściśle przestrzegać to dieta. Polecam konsultację z dietetykiem weterynaryjnym, który pomoże w doborze najbardziej optymalnej dla psa diety trzustkowej, czy to gotowej, czy to przygotowywanej przez Panią w domu ( taka dieta powinna długofalowo uwzględniać też to, iż pies jest po zabiegu kastracji i sam jego metabolizm spadł, więc w przyszłości może mieć tendencje do otłuszczania).
   Życzę dużo zdrowia dla pieska i dużo cierpliwości dla Pani w przewlekłej drodze walki z problemami trzustkowymi u swojego pupila oraz pozdrawiam,
   lek. wet. Weronika Kalinowska, specjalista chorób psów i kotów

   Odpowiedz
 47. Dzień dobry! Mam 4 letniego buldoga francuskiego. Jest on na karmie Royal canin gastrointestinal ze względu na dość silną biegunkę jak był szczeniakiem i na tej karmie został do teraz. Chciałam mu zmienić karmę na trochę bardziej wartościową bez tyłu zbóż co w royal canin ale też dla psów z wrażliwym żołądkiem. Weterynarze nie kazali mu być na starej karmie do końca życia. Zmieniam mu więc karmę na Pets Deli z dziczyzną i łososiem. Oczywiście robię to powoli, mieszając dotychczasową karmę z nową i zwiększając powoli jej udział (zmiana już 10 dni). Zauważyłam, że teraz jego kupki są znacznie gęstsze, twardsze, pies nie drapie się tak często jak wcześniej, uszy też są lepsze i nie mają już zapachu. Niestety dzisiaj piesek zwymiotował niewielką ilością karmy już strawionej (wodna, w kolorze karmy treść). Zauważyłam też, że odkąd podaję nową karmę częstsze mlaskanie u psa, jakby nudności. Podaje karmę 2 razy dziennie koło 10.30 i 17.00. Być może powinnam podawać mniejsze porcję i rozłożyć je bardziej w czasie? Karma jest sucha, aby umożliwić lepsze trawienie dodaję do niej cieplej wody. Chcę tylko dodać, że na starej karmie też zdarzały mu się epizody z wymiotowaniem, zwłaszcza w nocy (gwałtowne obudzenie i wymioty), a jego kupki nigdy nie były zbyt dobre (zazwyczaj miękkie, a wieczorem w kształcie loda włoskiego). Piesek poza tym zachowuje się normalnie, nie jest apatyczny,chętnie spaceruje, ma apetyt. Czy powinnam pozostać na starej karmie, która też nie była dla niego najlepsza? Czy lepiej poddać psa kontrolnym badaniom.? Nie wiem już co robić?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Jeśli widzi Pani, że konsystencja kału pupila jest lepsza oraz że jego samopoczucie jest dobre, to raczej zostałabym przy “nowej” karmie i nie wracałabym do tej, która ma niezbyt dobry skład. Psy ras brachycefalicznych są szczególnie narażone na występowanie refluksu oraz przepukliny rozworu przełykowego, a te schorzenia bardzo często są przyczyną wymiotów u pozornie zdrowych zwierząt. Więc diagnostykę warto zacząć od sprawdzenia, czy Pani pupil nie ma zwężonych nozdrzy ani przerostu podniebienia. Rozsądnie będzie wygospodarować dodatkowy posiłek, aby odstępy między posiłkami nie były aż tak duże, wszak soki trawienne są produkowane cały czas. Rozsądnie będzie też omówić ze swoim lekarzem prowadzącym wykonanie USG żołądka, jamy brzusznej oraz podstawowego badania krwi (z uwzględnieniem lipazy dggr), aby upewnić się, czy pupilowi nic nie dolega. Proszę też porozmawiać o środkach które podziałają ochronnie i osłonowo na żołądek.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 48. Witam serdecznie, bardzo proszę o pomoc , zaczynam być już bezradna. Trzy tygodnie temu moja sunia miała czyszczone ząbki i od tego czasu zaczęła wymiotować. Żadne leczenie nie odniosło sukcesu. Miała robione USG jamy brzusznej, w którym wyszło zaczerwienienie ścianki żołądka i jelit. Dostaje leki przeciwwymiotne, osłonowe,antybiotyk, nolpaze, ranigast i nie ma wielkiej poprawy. Wyniki z krwi nie są niepokojące. Weterynarz zasugerował wykonanie gastroskopii, boję się poddać kolejnej narkozie . Jeżeli leczenie ani antybiotykiem ani lekami na żołądek nie pomaga,to myślę że przyczyna może leżeć gdzie indziej. Jutro wybieramy się do innego lekarza, chociaż była już badana przez trzech. Proszę o jakąś podpowiedź, co robić dalej

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Co Piszczy w Sierści Twojego zwierzaka?

Zalecenia lekarzy weterynarii na Twoim mailu

+ ebook "Czy leki ludzkie są bezpieczne dla psa i kota?"

Co Piszczy w Sierści Twojego zwierzaka?

Porady lekarzy weterynarii na Twoim mailu

+ ebook "Czy leki ludzkie są bezpieczne dla psa i kota?"

Zgoda marketingowa: wyrażam zgodę, aby Co w Sierści Piszczy skontaktował się ze mną drogą mailową, korzystając z informacji podanych w tym formularzu dla celów informacyjnych, aktualizacji i marketingu. Jeśli chcesz wycofać Twoją zgodę kliknij link rezygnacji u dołu każdego wysyłanego przez nas maila. Szanujemy Twoją prywatność i dane osobowe. Tutaj znajdziesz naszą politykę prywatności i regulamin newslettera. Przesyłając ten formularz zgadzasz się, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z tymi warunkami. 

WYPEŁNIJ POLA, ABY POBRAĆ MATERIAŁY W PDF 👇

Zgoda marketingowa: wyrażam zgodę, aby Co w Sierści Piszczy skontaktował się ze mną drogą mailową, korzystając z informacji podanych w tym formularzu dla celów informacyjnych, aktualizacji i marketingu. Jeśli chcesz wycofać Twoją zgodę kliknij link rezygnacji u dołu każdego wysyłanego przez nas maila. Szanujemy Twoją prywatność i dane osobowe. Tutaj znajdziesz naszą politykę prywatności i regulamin newslettera. Przesyłając ten formularz zgadzasz się, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z tymi warunkami.