Feromony dla kota i psa: co to są feromony, jak działają i które wybrać?

Feromony dla kota
Feromony dla kota

Niezwykłe sposoby porozumiewania się zwierząt czyli nieco o feromonach oraz ich praktycznym wykorzystaniu w medycynie weterynaryjnej.

Zwierzęta domowe do których należą psy i koty wprawdzie nie mówią naszym językiem ale za to w doskonały sposób potrafią zakomunikować czego oczekują od swoich właścicieli.

Również właściciele bacznie obserwujący swoich podopiecznych świetnie wiedzą o co chodzi tak naprawdę im chodzi.

Czasem bazując trochę na intuicji a czasem wiedząc z doświadczenia, wynikającego z życia pod jednym dachem z innym przedstawicielem tego samego gatunku nauczyliśmy się rozpoznawać potrzeby słabszych skądinąd i całkowicie zależnych od nas zwierząt domowych.

Zresztą te zdolności zdobywaliśmy w trakcie trwającego wiele tysięcy lat procesu oswajania i udomowienia dzikich psowatych czy kotowatych.

Inaczej mówiąc uczyliśmy się rozumieć siebie nawzajem.

Dziś świetnie wiemy co oznaczają dane postawy czy zachowania i co przez nie jest wyrażane.

Powstała nawet dziedzina nauki zwana zoopsychologia, której zainteresowanie koncentruje się właśnie wokół tej problematyki.

I bardzo dobrze gdyż dokładne poznanie i zrozumienie danych zachowań służy człowiekowi i pozwala w gruncie rzeczy zapewnić dobrostan czyli optymalne warunki, w których zwierzę nie będzie odczuwało stresu i dyskomfortu i będzie miało zaspokojone wszelkie swe potrzeby.

A wszystkim przecież o to właśnie chodzi. Poznając “mowę zwierząt” wyrażaną w swój charakterystyczny i specyficzny sposób stajemy się też niejako bliżsi im a one lepiej czują się w nie zawsze naturalnych dla nich środowiskach życia jakie napotykają w naszych domach czy mieszkaniach.

Pamiętajmy bowiem, że nie tylko chodzi o pełna miskę dobrej karmy ale również o poczucie bezpieczeństwa, odpowiednia ilość ruchu, spokojne miejsce do odpoczynku czy załatwiania potrzeb fizjologicznych.

Niewielu posiadaczy psa czy kota jest jednak świadomych z różnych sposobów komunikowania się zwierząt, nawet takich jakich my nie odbieramy własnymi narządami zmysłu.

Do komunikacji służą także wszelkie sposoby natury chemicznej o których często nie mamy zielonego pojęcia.

W artykule postaram się nieco przybliżyć właśnie tą tematykę na przykładzie feromonów.

Jak komunikują się zwierzęta?

Sposoby komunikowania się zwierząt
Sposoby komunikowania się zwierząt

Zwierzęta choć nawet w Wigilię nie mówią ludzkim głosem świetnie potrafią komunikować się ze sobą i osobnikami innych gatunków w zamieszkiwanym wspólnie środowisku.

Tej niebywale ważnej umiejętności nabywały zresztą w ciągu tysięcy lat w czasie trwania procesu ewolucji gatunków.

Nie da się bowiem żyć samodzielnie, posiadać potomstwo i nie kontaktować się z innymi osobnikami a jednocześnie zapewnić przetrwanie gatunku.

I tak zwierzęta porozumiewają się ze sobą za pomocą dotyku czyli kontaktu fizycznego.

Taka forma kontaktu rozwinęła się szczególnie u zwierząt stadnych i w relacji matka potomstwo.

To właśnie bliskość rodzicielki zapewnia szczeniętom czy kociętom nie tylko poczucie bezpieczeństwa ale także gwarantuje życie poprzez zapewnienie odpowiedniej temperatury czy ochronę przed drapieżnikami.

Obecność drugiego osobnika, którego można dotknąć przekazuje bardzo konkretną porcję informacji.

U kotów na komunikację dotykową składają się takie zachowania jak ocieranie się o siebie, wspólna pielęgnacja czyli lizanie, dotykanie się nosami czy wypoczywanie na jednym jednym miejscu.

Wszystko to zaś pomaga budować więzi społeczne w grupie.

Wzrok jest kolejnym narządem zmysłów uczestniczącym w komunikowaniu się zwierząt.

To on bowiem odbiera i rejestruje bardzo charakterystyczne zachowanie innych osobników, które chcą przez przyjmowanie konkretnej postawy ciała coś przekazać (np. postawa obronna, odstraszająca czy uległości).

Ogromną rolę odgrywa również kolor innego osobnika gdyż może informować, że tak naprawdę nie warto mnie jeść, jestem trujący, szkodliwy.

Sygnały wizualne wykorzystywane są głównie do regulowania zachowań agresywnych.

Dla nas ludzi to niezwykle cenne informacje, które powinniśmy umieć rozpoznać i na nie odpowiednio zareagować aby później nie chodzić z podrapanymi lub pogryzionymi rękami.

Wreszcie odgłosy wydawane przez nasze zwierzęta domowe bardzo dużo mówią o tym co chce nam pies czy kot przekazać.

Wszyscy doskonale wiemy jak cieszy się piesek i jak zachowuje kot, który czuje się zagrożony.

Warczenie, prychanie może być sygnałem ostrzegawczym, przekazującym informację aby się nie zbliżać i tym samym unikać bezpośredniej konfrontacji mogącej zakończyć się pogryzieniem i zranieniem.

Doskonale też wszyscy wiemy jak zachowuje się kot czy pies proszący o pokarm i jakie dźwięki wydaje.

Także przeraźliwy pisk, szczekanie informuje o zbliżającym się niebezpieczeństwie osobniki tego samego gatunku będące w bliskim sąsiedztwie alarmującego osobnika.

Z resztą ta właśnie cecha do dziś wykorzystywana jest przez posiadaczy psów stróżujących, pilnujących posesji.

Komunikacja wokalna służy zwierzętom głównie do przejawiania zachowań seksualnych, kontaktom matka młode i zwierzę człowiek.

Zwierzęta posługują się także dźwiękami o różnej częstotliwości (ultradźwięki) i tym sposobem przekazują sobie informacje na dalsze nawet odległości. My ludzie ich jednak nie słyszymy.

Wreszcie ważnym sposobem przekazywania informacji a więc porozumiewania się są także swoiste zapachy wydzielane przez zwierzęta.

To właśnie dzięki nim psy czy koty wiedzą choćby, że w niedalekiej odległości jest kotka w rui / suka mająca cieczkę, gotowa do zapłodnienia czy osobniki tego samego gatunku (swoiste zapachy służące do znakowania terenu, sygnalizowania swojej obecności).

Doskonale wszyscy znamy specyficzny zapach kocura znaczącego przedmioty w domu czy w terenie jaki uznaje za swój.

Są również zapachy, których jako ludzie nie czujemy ale zwierzęta świetnie je rozpoznają i interpretują.

Mowa tutaj o feromonach czyli tajemniczych trochę sygnałach komunikowania się zwierząt.

Co to są feromony?

Feromony jak mówi nam popularna definicja są różnorodnymi związkami semiochemicznymi czyli substancjami używanymi przez zwierzęta do przekazywania informacji a przez nie wywierania określonego wpływu na swoje otoczenie, głównie w celach obronnych, wszczynania alarmu, zaznaczania własnego terytorium czy też sygnalizowania partnerom tego samego gatunku o gotowości płciowej.

Pisząc bardzo ogólnie są niezwykle ważnym elementem życia nie tylko pojedynczego osobnika ale także sprawnego funkcjonowania całych populacji zwierząt.

Feromony są więc związkami infochemicznymi niosącymi ważne przesłanie, sygnał dla osobników umiejących je odczytać i zinterpretować a w konsekwencji odpowiednio na nie zareagować.

Zazwyczaj są one mieszaniną różnych związków, zdecydowanie zaś rzadziej pojedynczą substancją chemiczną.

Wytwarzane przez zwierzęta naturalne feromony uwalnianie są na zewnątrz organizmu, do otoczenia gdzie służą do:

 • komunikowania się (przykładowo feromony agregacyjne),
 • wabienia, przyciągania osobników płci przeciwnej tego samego gatunku (feromony płciowe),
 • zwalczania konkurencji spowodowanej choćby zbyt duża ilością osobników tego samego gatunku na małej powierzchni (feromony antagonistyczne).

Większość tych związków jest substancjami lotnymi wydzielanymi w naprawdę minimalnych ilościach i odczuwalnymi nieraz ze znacznej odległości.

Co ciekawe dla osobników innego gatunku (np. człowieka) są one zupełnie niewyczuwalne a w związku z tym nie są w stanie wywołać takiej reakcji jak u zwierząt będących w stanie je odbierać.

Feromony możemy podzielić na różne grupy.

Rodzaje feromonów:

 1. W zależności od wywoływanej reakcji:
  • feromony wywoławcze, które odpowiadają za natychmiastową reakcję u odbiorcy i idąca za tym zmianę zachowania (np. feromony płciowe czy agregacyjne),
  • feromony podstawowe, w przypadku których reakcja jest rozciągnięta w czasie a więc trwa dłużej (np. feromony odpowiadające za dojrzewanie płciowe).
 1. Ze względu na rolę, swoje funkcje:
  • feromony alarmowe,
  • feromony obronne,
  • feromony płciowe,
  • odstraszające osobniki tego samego gatunku,
  • feromony odnajdywania pokarmu,
  • feromony stresowe
  • feromony społeczne.
 2. Ze względu na postać chemiczna i sposób działania:
  • lotne,
  • kontaktowe
  • z dużą cząsteczka białka.

Wyróżniamy również tzw. feromony określane mianem primerów czyli substancje wywołujące zmianę stanu emocjonalnego osobnika.

Doskonałym tego przykładem niech będą kocie feromony policzkowe lub psie feromony uspokajające.

Działanie feromonów

Jak działają feromony?
Jak działają feromony?

Feromony są, jak już wiemy sposobem komunikowania się między osobnikami tego samego gatunku.

Żeby jednak było to możliwe muszą zostać rozpoznane, zidentyfikowane przez inny organizm, który w ściśle określony sposób na nie zareaguje.

Do tego celu, a więc do detekcji, wyłapywania feromonów służy narząd lemieszowo- nosowy stanowiący część aparatu węchowego zwierząt.

Narząd ten możemy zdefiniować jako chemoreceptywny, parzysty twór wyspecjalizowany w odbieraniu bodźców chemicznych.

Zlokalizowany jest w pobliżu kości lemieszowej, we wnętrzu jamy nosowej.

Feromony pozostawione w środowisku w sytuacji gdy zostaną napotkane przez osobnika wrażliwego łączą się z specjalnymi białkami wiążącymi feromony (PBP), które to są specyficzne dla danego feromonu.

Następnie dochodzi do aktywacji ściśle określonych receptorów, które z kolei aktywują struktury nerwowe, grupy neuronów w obrębie układu limbicznego.

Ta stara ewolucyjnie część układu nerwowego ssaków wpływa na stan emocjonalny zwierzęcia lub wyzwala, uruchamia pewne reakcje fizjologiczne czego świetnym przykładem może być uwalnianie hormonów.

Receptory odbierające sygnał w postaci feromonu są specyficzne dlatego można je spotkać tylko u danego osobnika tego samego gatunku na który działa feromon.

Widzimy więc dobitnie jak mocno wyspecjalizowanym i charakterystycznym tylko dla danego gatunku jest system porozumiewania się za pomocą feromonów.

Feromony syntetyczne

Feromony syntetyczne
Feromony syntetyczne

Skoro naturalne feromony oddziałują tak znacznie i wywołują ściśle określone reakcje w świecie zwierząt w tym u psów i kotów to dlaczego nie spróbować poznać ich działania, budowy chemicznej po to żeby wytworzyć ich syntetyczne odpowiedniki, które można z powodzeniem wykorzystać do modyfikowania zachowań zwierząt czyli w medycynie behawioralnej?

To właśnie zostało uczynione w przypadku sztucznych feromonów psich czy sztucznych feromonów kocich zsyntetyzowanych w laboratoriach a mających działanie identyczne z ich naturalnymi odpowiednikami.

Najogólniej możemy powiedzieć, że feromony od pewnego czasu są wykorzystywane do modyfikowania niekorzystnych zachowań u psów czy kotów.

Mam tutaj na myśli te rodzaje zachowań u podłoża jakich leży lęk i niepokój.

Feliway

Dziś powszechnie w każdej praktyce weterynaryjnej lekarze oferują swoim podopiecznym preparaty zawierające feromony kocie (Feliway firmy Ceva Sante Animale) czy DAP (tego samego producenta).

Feliway zawiera jako substancje czynną, syntetyczna wersję kociego feromonu policzkowego F3 i często stosowany jest w terapii:

 • lęku,
 • stresu,
 • niepokoju,
 • znakowania moczem,
 • niszczenia czy drapania różnych przedmiotów w domu.

Bardzo pomocne są także w sytuacji wprowadzania kotów w nowe miejsca co może wiązać się z odczuwaniem przez nie stresu, lęku czy niepokoju.

Dla kotowatych bowiem wizyta w lecznicy, szpitalu, hotelu dla zwierząt, nowym domu czy podróż w kontenerze może i często wywołuje negatywne odczucia.

Stosowanie tego typu preparatu pomocne jest także w przypadku niechęci do jedzenia, zapewnia bowiem poprawę apetytu.

Pozwala również aktywniej uczestniczyć we wspólnych zabawach czy w wykształceniu poprawnych relacji społecznych między wspólnie bytującymi kotami.

Co niezwykle ważne feromony mogą też czynnie uczestniczyć w procesie leczenia chorób u podłoża, których leży stres i niepokój.

Jest tak np. w opisywanym przeze mnie śródmiąższowym zapaleniu pęcherza czy innych chorób ze współobecnym stresem.

Felifriend

W niektórych krajach Europy jest dostępny produkt o nazwie Felifriend (Ceva Sante Animale) będący frakcją F4 kociego feromonu policzkowego.

Produkt ten z dużym powodzeniem może być stosowany w sytuacji wprowadzania nowego kota do domu, gdzie rezyduje już inny osobnik.

Stosowanie Felifrienda pozwala łatwiej i bez zbędnych problemów zaprzyjaźnić się kotom oraz wytworzyć poprawna reakcje w stosunku do nowych ludzi żyjących w domu.

Pisze zaś o tym, żeby pokazać Ci Czytelniku jakimi obecnie dysponujemy możliwościami w dziedzinie behawioralnej, gdzie podróżowanie do innych krajów, skąd można zdobyć dostępny tam produkt stało się czymś naturalnym.

Feliscratch

Feliway Feliscratch jest z kolei produktem zawierającym syntetyczny feromon koci przeznaczony do polewania drapaka, czym zachęcamy kota do drapania właśnie tego miejsca.

Podczas tej czynności, zupełnie naturalnej dla kota wydzielane są naturalne feromony służące do oznakowania własnego terytorium czym przekazywana jest informacja dla innych osobników tego samego gatunku.

I choć czynność jest zupełnie naturalna to w warunkach domowych gdy kot wybiera inne przedmioty, niż mu do tego wyznaczymy, może stanowić nie lada problem.

Stosowanie feromonów odciąga koty od drapania innych miejsc w mieszkaniu w wyniku czego nie dochodzi do zniszczeń mebli, foteli czy innych przedmiotów.

Redukuje i ogranicza drapanie niechcianych obiektów jakie może mieć miejsce w sytuacji odczuwanie lęku i stresu, przy wprowadzaniu nowych zwierząt, czy zamieszkiwaniu większej liczby osobników pod jednym dachem i konkurencji o terytorium.

DAP

I wreszcie DAP czyli syntetyczna, sztucznie wytworzona wersja, odpowiednik psiego feromonu uspokajającego.

Produkt ten może z powodzeniem w połączeniu z umiejętnie przeprowadzona terapią behawioralną, być stosowany w często występujących u psów problemach lęku separacyjnego, strachu przed wystrzałami, hukami, grzmotami czy w przypadku kiedy pies boi się petard.

DAP ułatwia wprowadzanie zwierząt do nowych, nieznanych stresujących środowisk życia.

Może być więc wykorzystywany gdy chcemy uczynić bardziej przyjazne nowe otoczenie psa a więc dom, hotel, schronisko, lecznicę czy uprzyjemnić transport samochodem.

Jak podawać feromony?

Kocie feromony policzkowe obecne w preparacie Feliway jest sprzedawany w postaci dyfuzora lub aerozolu.

Wersja z aerozolem może być używana do oznaczenia konkretnych miejsc czy przedmiotów oznaczonych uprzednio przez kota moczem lub swymi pazurami.

Koty oznaczają te miejsca jako ważne z ich punktu widzenia czym zapewniają sobie poczucie bezpieczeństwa.

Dokładna obserwacja zachowań w środowisku domowym pozwoli uważnemu właścicielowi doskonale poznać te obszary.

Feromony w aerozolu

Feromony w aerozolu
Feromony w aerozolu

Producent zaleca spryskiwanie newralgicznych miejsc codziennie przez okres miesiąca a w mieszkaniach gdzie żyje więcej kotów nawet dwa razy dziennie przez 45 dni.

Pamiętajmy o tym używając aerozolu do rozprowadzania feromonów czy to psich czy kocich.

Pozostawiając je na posłaniu czy klatce powinniśmy wykonać to na około 15 minut przed umieszczeniem tam zwierzęcia a następnie powtarzać tą czynność co 1-2 godziny.

Koty ocierając się o przedmioty obecne w domu zostawiają na nich swoje charakterystyczne sygnały zapachowe czym zapewniają sobie spokój i uczucie komfortu.

Tutaj praktyczna uwaga:

gdy często robimy porządki w domu, zmywamy kurze stosując przy tym mocno pachnące detergenty i zapachy powodujemy niejako pozbywanie się również tych naturalnych kocich substancji i zmuszamy niejako kota do wykonywania pracy oznakowania swego terytorium po raz kolejny.

Dobrym pomysłem jest spryskiwanie aerozolem transporterów szczególnie przed planowaną podróżą samochodem czy wizytą w lecznicy weterynaryjnej co pozwoli zmniejszyć uczucie niepokoju.

Feromony w dyfuzorze

Inną dostępna wersją tego preparatu jest dyfuzor, uwalniający feromony do otoczenia życia kota po podłączeniu go do gniazdka elektrycznego.

Może być stosowany w obiektach zamkniętych, mieszkaniach, domach gdzie żyje więcej kotów i występuje znakowanie moczem mebli czy przedmiotów.

Bardzo pomocny jest w trakcie przeprowadzki kota do nowego miejsca oraz minimalizuje odczucie lęku i niepokoju występujące w sytuacji życia w gromadzie.

Dyfuzory rozprowadzają substancje odbierane przez kota na obszarze 50-70 metrów kwadratowych przez okres około miesiąca.

Później musimy wymienić wkład uzupełniający.

W przypadku większej powierzchni mieszkania powinniśmy użyć ich kilku.

Nie otwierajmy też zbytnio okiem, nie wietrzymy przesadnie pomieszczeń i nie używajmy klimatyzacji gdyż wszystkie te czynności zwyczajnie usuwają feromony z otoczenia.

Możemy stosować równocześnie preparat Feliway w aerozolu i Feliway w dyfuzorze co tylko wzmocni ich efekt końcowy.

Psie feromony uspokajające czyli DAP są dostępne również w sprayu lub dyfuzorze.

Sprayem możemy rozpylać w otoczeniu psa na jego legowisko, posłanie, w często przebywanych miejscach czy w transporterze.

Takie działanie ogranicza niepokój towarzyszący wprowadzaniu zwierząt do nowego miejsca, przeprowadzki czy w sytuacji obecności nowego zwierzęcia.

Obroża feromonowa dla psa

DAP możemy również zakupić w postaci obróżki, z której feromony uwalniają się przez okres do miesiąca (28 dni).

Zaleta obróżki jest jej działanie również na zewnątrz pomieszczeń a więc choćby w sytuacji spaceru.

Jedyne o czym powinniśmy pamiętać to aby nie zamoczyć obroży i aby nasz pies stale ją nosił, gdyż tylko wtedy tak naprawdę działa.

Felifrriend czyli frakcje F4 służy do spryskania rąk, którymi będziemy głaskali lub dotykali kota.

Pozwoli to zmniejszyć zachowania agresywne względem obcych ludzi i z cała pewnością pomoże wytworzyć przyjazną więź z zestresowanym kotem.

Feliway Feliscratch jest produktem w formie pipetki, która wylewamy na drapaki i przedmioty przeznaczone do drapania przez koty.

Feromony dla kota i psa: co to są feromony, jak działają i które wybrać? ⋆ Co w Sierści Piszczy

Zawartość jednego opakowania powinna wystarczyć na okres około miesiąca.

Co szalenie ważne z punktu widzenia właściciela i samego kota czy psa feromony choć wytworzone sztucznie są substancjami zupełnie bezpiecznymi dla zwierząt.

Nie ma więc ryzyka zatrucia nimi, przeciwwskazań czy działań niepożądanych.

Są całkowicie bezpieczne co warte jest podkreślenia i mogą być stosowane u wszystkich zwierząt bez względu na stan fizjologiczny czy wiek.

Nie ingerują w działanie innych równolegle stosowanych leków a wręcz przeciwnie uzupełniają ich działanie i prowadząc do oczekiwanego efektu leczniczego.

Kiedy warto stosować feromony u zwierząt?

O skuteczności działania feromonów policzkowych niech świadczą przeprowadzone na zwierzętach niezależne badania kliniczne.

Otóż wykazują one, że przykładowo Feliway w formie sprayu zmniejszył znakowanie powierzchni moczem w 75-97 % przypadków i całkowicie rozwiązał problem u 33-95 % kotów.

Wprawdzie to tylko liczby ale zawsze warto skorzystać z terapii zamiast z góry zakładać, że kot wykazuje objawy, które eliminują go z życia w mieszkaniu i zwyczajnie pozbyć się kota.

Równie skuteczny okazał się on w przypadku znakowania powierzchni pionowych a więc drapania szczególnie mebli czy kanap.

Pamiętajmy, że drapanie jest naturalnym zachowaniem kotowatych i z całą pewnością nie robią one tego ze złości czy dlatego, że nie lubią właściciela.

Kocie feromony ograniczają też niektóre zachowania związane z behawiorem a więc szczególnie niepożądane włóczęgostwo.

Rozpylenie ich na ręcznik, który następnie zostaje włożony do kontenera powoduje znaczne zwiększenie zainteresowania pokarmem czy prawidłowe dbanie o higienę.

W trakcie podróży samochodem gdy uprzednio spryskamy transportem Feliwayem zdecydowanie rzadziej zaobserwujemy objawy somatyczne z wymiotami, oddawaniem moczu i kału czy ślinieniem się na czele czy wokalizacją i pobudzeniem.

Wszystko to potwierdzają bardzo wiarygodne badania naukowe oraz informacje pochodzące od samych właścicieli zwierząt.

Wykazano również, że stosowanie feromonów ogranicza epizody zapalenie pęcherza, w których stres jak podejrzewamy jest jednym z głównych czynników wyzwalających.

Kocie feromony policzkowe frakcji F4 okazały się pomocne w profilaktyce agresji wewnątrzgatunkowej podczas wprowadzania nowych kotów do domów gdzie już inne są obecne.

Feromony mogą pomóc uspokoić agresywnego kota
Feromony mogą pomóc uspokoić agresywnego kota

W tym celu możemy smarować głowę nowego kota feromonami co spowoduje łatwiejsze i szybsze jego zaakceptowanie przez inne rezydujące w pomieszczeniu osobniki.

Feromony uspokajające psie czyli DAP używane są do minimalizowania lęku i łatwiejszej adaptacji w nowym dotychczas nieznanym środowisku.

Częstym problemem u psów jest lęk separacyjny i niszczenie przedmiotów przy nim występujące.

Pies pozostawiony sam w mieszkaniu gdy jego właściciel musi wyjść do pracy czy na zakupy odczuwa ogromny lęk i niepokój, który przejawia zachowaniami niszczycielskimi czy wydalaniem kału i moczu.

Feromony policzkowe okazują się niezwykle pomocne w kompleksowej terapii tego problemu, równolegle z innymi stosowanymi lekami.

Jak wielkim kłopotem może być niepokój związany z wystrzałami, burza czy towarzyszący im huk wiedza doskonale liczni właściciele zwierząt.

I tutaj feromony stosowane z terapią odwrażliwiającą okazują się niezmiernie pomocne.

Zapewniają również zjawisko relaksacji zwierząt w nowych nieznanych warunkach np. schronisko, lecznica czy hotel eliminując bardzo niepożądane zachowania jak chęć ucieczki czy nadmierną wokalizacje, uporczywe szczekanie.

Stosowanie feromonów ogranicza objawy choroby lokomocyjnej a więc oddawanie kału i moczu w samochodzie, ślinienia się czy wymiotów w trakcie transportu.

Obróżki okazały się zaś bardzo skuteczne w okresie adaptacji zwierząt do nowego domu poprzez eliminację objawów lęku i niepokoju.

Co ciekawe niektóre badania wskazują na pozytywny wpływ feromonów w okresie uczęszczania psów na szkolenia.

Zwierzęta z obrożami w trakcie trwania kursu były bardziej społeczne, szybciej dostosowywały się do nowych warunków a tym samym uzyskiwały lepsze wyniki w nauce i większą satysfakcję ze strony właściciela.

Co niezmiernie istotne nawet jeśli nie spowodują całkowitego wyeliminowania problemu to znacznie ogranicza jego uciążliwość i intensywność.

Warto więc spróbować w każdym przypadku.

Pamiętajmy, też że każda choroba, ból jest związana ze zjawiskiem stresu, stąd nawet w sytuacjach pozornie niewskazanych można zastosować feromony, które nie zaszkodzą a mogą tylko pomóc.

Ile kosztują feromony?

Zwierzęta domowe nieraz mogą przysparzać nam naprawdę wiele problemów natury behawioralnej.

Jak uciążliwe może być znaczenie terenu moczem, objawy lęku separacyjnego, nadmierna lękliwość objawiająca się agresją wiedzą z cała pewnością niektórzy posiadacze zwierząt.

Niejednokrotnie takie zachowania są też powodem do rezygnacji z utrzymywania zwierzęcia w domu.

Stosowanie feromonów może tutaj z całą pewnością przyjść z pomocą.

Jest uzupełnieniem tradycyjnej terapii farmakologicznej połączonej z działaniami behawiorystycznymi.

Ogromnym atutem jest też brak objawów ubocznych czy szkodliwości dla zwierząt i ludzi.

Nie ma ryzyka przedawkowania, jego niewłaściwego użycia czy interakcji z innymi równolegle stosowanymi preparatami.

Cena także nie jest wygórowana, przeliczywszy to na pojedynczy dzień stosowania.

Feromony w sprayu bowiem możemy zakupić za około kilkadziesiąt złotych a sam wkład do dyfuzora za nieco ponad 100 zł.

Podsumowanie

Kiedy warto je stosować?

Stosowanie u zwierząt domowych coraz wymyślniejszego leczenia farmakologicznego w każdym przypadku napotyka wśród niektórych posiadaczy zwierząt ogromny opór i spotyka się z krytyką.

Owszem w wielu sytuacjach bez takiego się nie obejdzie ale czasem można zastosować produkty naturalne, bez efektów niepożądanych a przy tym bezpieczne i co najważniejsze skuteczne.

Doskonałym tego przykładem jest poruszana problematyka feromonów czyli naturalnych substancji służących do komunikowania się zwierząt.

Z całą pewnością nie mogą być panaceum na wszelkie choroby ale jednocześnie w wielu mogą skutecznie pomóc.

Jak w przypadku każdego schorzenia najpierw jednak musimy postawić pewne rozpoznanie a dopiero później zastanawiać się nad skuteczną terapią.

Feromony jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych leków z cała pewnością nie zaszkodzą a potencjalne korzyści ich stosowania sprawiają, że zawsze warto o nich pomyśleć, nawet jako leczenie wspomagające.

 

Wykorzystane źródła >>

Lekarz weterynarii Piotr Smentek

Lekarz weterynarii Piotr Krzysztof Smentek

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Specjalista chorób psów i kotów. Specjalista administracji i epizootiologii weterynaryjnej. Pracuję od kilkunastu lat w Całodobowej Lecznicy Weterynaryjnej gdzie zajmuję się szeroko pojętą medycyną zwierząt towarzyszących głównie psów, kotów i gryzoni oraz z weterynaryjnej firmie farmaceutycznej w Dziale Rozwoju gdzie odpowiadam za bezpieczeństwo terapii.

12 komentarzy do “Feromony dla kota i psa: co to są feromony, jak działają i które wybrać?”

 1. Ja nie wierzyłam w działanie feromonów dopóki sam nie skorzystałem z Adaptila w spraju, nerwy w samochodzie się skończyły. Polecam każdemu 🙂

  Odpowiedz
 2. mampsa mysliwskiego o durzym temperamencie na gryzonie wiewiórki koty nie lubi co zrobic zeby znami mógłzamieszkać kot czy prubowac ze sie polubią cz dac spokoj

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Większość psów można przyzwyczaić do kota, ale niestety nie wszystkie. Niektóre egzemplarze nigdy nie zaakceptują kota w swoim otoczeniu. Najłatwiej jest przyzwyczajać szczeniaka do kota. Z dorosłymi psami bywa różnie. Musi Pan po prostu wprowadzać kota powoli i pod ścisłym nadzorem. Przez początkowe dni, a nawet tygodnie lepiej nie zostawiać samego psa z kotem. Jaka będzie reakcja Pana psa na kota to już sprawa indywidualna i będzie Pan musiał sam to ocenić lub poprosić o pomoc behawiorystę.
   Pozdrawiam, lek. wet. Magdalena Zdanowska.

   Odpowiedz
 3. U nas feromony dobrze sprawdziły się przy łączeniu dwóch kotów, bo przyznaję, że na początku nie było za ciekawie. Cieszę się, że obecnie mamy tyle pomocy do wyboru 🙂

  Odpowiedz
 4. Mam sznaucera min dorosłego, samca. Jest nadmiernie szczekliwy , pobudliwy i nie lubi większości samców niestety. Lekarz wet zalecił mu Bioxitin 20 mg brał kilka mies ale efekt słaby teraz dołożył do wypróbowania obrożę calming collar ale teraz zaczyna sie okres deszczowy , a nie mozna tej obrozy moczyc wiec pies bedzie ja musiał nosić z przerwami co nie da dobrego efektu. więc może jej nie używać w ogóle ?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Jeśli pupil miał zaleconą obrożę, to proszę trzymać się zaleceń. Zakładanie jej nawet na chwile może pomóc w uzyskaniu pozytywnych efektów, a na pewno zadziała lepiej niż zupełne z niej zrezygnowanie. Przede wszystkim, czy pies jest wykastrowany? W przypadku niewykastrowanych samców bardzo często zdarza się nadmierna reaktywność na jakiekolwiek bodźce. Sznaucery mają dość silny charakter, często chcą zdominować każdego napotkanego psa. Oprócz stosowanych przez Panią preparatów może warto przemyśleć też stosowanie na stałe suplementów wyciszających i uspokajających, na przykład Calmvet, Zylkene. Bardzo często potrafią one uspokoić nieco nadreaktywnego pupila. Proszę jednak porozmawiać o tym najpierw ze swoim lekarzem prowadzącym.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 5. Mamy problem z adaptacją psa przez kota. Kocur jest z nami od 8 lat. Od miesiąca mamy aktualnie 3-miesiecznego owczarka niemieckiego, suczkę.Berta już całkowicie ignoruje Bonifacego. Jednak kot zaczął przejawiać agresję w stosunku do psa. Kot zamieszkał na piętrze domu i przestał korzystać z dołu mieszkania w tym balkonu, który uwielbiał. Próba połączenia stada, oczywiście pod kontrolą kończy się sykami i próbą ataków na psa i na nas. Czy feromony, leki uspokajające ziołowe dla kota mogą pomóc?Jak pracować z kotem, jak próbować zapoznać że sobą zwierzęta?Nie zależy mi na ich przyjaźni. Chcę żeby choć mijały się obojętnie.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Niestety, wśród zwierząt nie istnieje pojęcie ani zjawisko przyjaźni – zawsze jest ściśle ustalona hierarchia, gdzie jedno zwierze jest dominujące, a drugie zdominowane. Agresja jest objawem chęci przejęcia dominacji, lub braku akceptacji dla swojej obecnej pozycji w hierarchii stada. “Pogodzenie” zwierząt bywa dość trudne. Obroża feromonowa może pomóc opanować nieco ogromne emocje, jednak nie jest rozwiązaniem problemu. Proszę rozważyć konsultację z behawiorystą. Na podstawie obserwacji zwierząt, specjalista dobierze odpowiednie schematy zachowań i pomoże w stabilizacji hierarchii. Do tego czasu proszę zadbać, aby zarówno pies, jak i kot, miały możliwość swobodnej ucieczki w czasie ataku agresji – warto umożliwić kotu wejście na parapet, albo wysoką półkę, a psu – wyjście z domu. Proszę poświęcać tą samą ilość czasu dla obu pupili, bawić się z nimi, dawać przysmaki i nie karcić, jeśli dochodzi do spięć – podnoszenie kota, albo odciąganie psa (tak, że staje na dwóch łapach) w chwilach kłótni, może tylko pogorszyć sprawę.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Producent popularnych kocich feromonów nie opisał ich negatywnego wpływu na zwierzęta innych gatunków. Nie sądzę zatem, by pies czuł się w jakiś sposób gorzej, niż zwykle. Proszę jednak pamiętać, że feromony w formie dyfuzora włączanego do kontaktu są przeznaczone na określoną kubaturę pomieszczenia, zatem warto znać dokładne wymiary pokoju, w którym będzie włączony. Przy dużych powierzchniach warto zaopatrzyć się w dwa urządzenia, lub założyć kotu obrożę feromonową. Jeśli kot odczuwa stres bardzo mocno, warto oprócz feromonów włączyć doustne środki działające wyciszająco i uspokajająco.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 6. Dzień dobry z jakiej firmy kupić najlepiej feromony wkładane do kontaktu, które będą łagodziły wprowadzenie nowego zwierzęcia oraz planuję zorganizować urodziny, na których będą znajomi, których kicie nie znają?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Biorąc pod uwagę skład preparatów, chyba najlepszym wyborem będzie feliway friends. Proszę pamiętać, żeby zapoznawanie kotów przeprowadzić ze wszelkimi regułami, czyli najpierw zapoznawanie feromonowe, potem krótki kontakt i dopiero po tym pełne zaprezentowanie kotów. Pełna akceptacja może potrwać nawet kilka miesięcy, przez ten czas proszę zwrócić szczególną uwagę na zachowanie obu kotów. Proszę też pamiętać, aby zapewnić kotom jednakowe warunki życia, oba powinny mieć osobne miski, legowiska, zabawki. Jeśli chodzi o organizację przyjęcia urodzinowego, proszę zwrócić uwagę jak zachowuje się kot w stosunku do nowych osób, być może zabezpieczenie przeciwstresowe nie będzie potrzebne i wystarczy zapewnienie cichego kącika, w którym kot w razie potrzeby będzie mógł się schować. Jeśli jednak wie Pani, że kot jest raczej stresujący się, warto 3-4 dni przed zabiegiem wprowadzić do codziennego stosowania suplementy o działaniu uspokajającym i wyciszającym – na przykład Calmvet albo Zylkene.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Co Piszczy w Sierści Twojego zwierzaka?

Zalecenia lekarzy weterynarii na Twoim mailu

+ ebook "Czy leki ludzkie są bezpieczne dla psa i kota?"

Co Piszczy w Sierści Twojego zwierzaka?

Porady lekarzy weterynarii na Twoim mailu

+ ebook "Czy leki ludzkie są bezpieczne dla psa i kota?"

Zgoda marketingowa: wyrażam zgodę, aby Co w Sierści Piszczy skontaktował się ze mną drogą mailową, korzystając z informacji podanych w tym formularzu dla celów informacyjnych, aktualizacji i marketingu. Jeśli chcesz wycofać Twoją zgodę kliknij link rezygnacji u dołu każdego wysyłanego przez nas maila. Szanujemy Twoją prywatność i dane osobowe. Tutaj znajdziesz naszą politykę prywatności i regulamin newslettera. Przesyłając ten formularz zgadzasz się, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z tymi warunkami. 

WYPEŁNIJ POLA, ABY POBRAĆ MATERIAŁY W PDF 👇

Zgoda marketingowa: wyrażam zgodę, aby Co w Sierści Piszczy skontaktował się ze mną drogą mailową, korzystając z informacji podanych w tym formularzu dla celów informacyjnych, aktualizacji i marketingu. Jeśli chcesz wycofać Twoją zgodę kliknij link rezygnacji u dołu każdego wysyłanego przez nas maila. Szanujemy Twoją prywatność i dane osobowe. Tutaj znajdziesz naszą politykę prywatności i regulamin newslettera. Przesyłając ten formularz zgadzasz się, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z tymi warunkami.