Choroby skóry u psa: objawy, leczenie i zapobieganie dermatozom

Choroby skóry u psa należą do problemów, które niejednokrotnie są bardzo łatwe do zaobserwowania co niestety nie wiąże się z taką samą łatwością rozpoznania i terapii…

Choroby skóry u psa: zdjęcie psa z nużycą
Choroby skóry u psa: zdjęcie psa z nużycą

Każdy człowiek decydujący się na posiadanie zwierzęcia oczekuje, że jego pupil będzie zdrowo wyglądał, miał piękną i błyszczącą sierść, lśniące i miłe w dotyku futerko, które z przyjemnością będzie można dotykać i głaskać.

Oceniając kupowanego szczeniaka, czy dorosłego psa wielu parametrów nie jesteśmy w stanie fachowo określić, ale zawsze widzimy wygląd największego organu ciała, powłoki zewnętrznej czyli skóry.

To właśnie na niej możemy gołym okiem zauważyć wszelkie choroby skóry, patologie, ubytki i łysienie u psa oraz zaobserwować choćby obecne pasożyty zewnętrzne.

Nie muszę nikogo przekonywać, że jakiekolwiek odstępstwa od normy w wyglądzie futerka są jednym z decydujących czynników przy nabywaniu zwierząt i zawsze stanowią powód wizyty w lecznicy weterynaryjnej.

Wszelkie choroby dotyczące skóry, choć czasem trudne do diagnozowania i leczenia, zauważone przez opiekuna, powinny być powodem niezwłocznego zgłoszenia się z psem do lekarza weterynarii.

Warto bacznie oglądać swoich podopiecznych czworonogów, gdyż niektóre ze schorzeń skórnych mogą stanowić poważne zagrożenie dla wszystkich dotykających ich ludzi, a w szczególności dzieci.

O skórę psa dbamy więc także w trosce o własne zdrowie bo wiele chorób jest wspólnych dla nas i zwierząt.

Korzyści płynące ze zdrowej skóry i jej wytworów są więc niezaprzeczalne i obopólne i chyba nikogo nie trzeba przekonywać o celowości i sensowności takiego działania.

Cóż więc musimy wiedzieć o zdrowej skórze, jej chorobach i ewentualnym podejściu terapeutycznym czyli w dużym skrócie wprowadzenie dotyczące ogromnie obszernej dziedziny weterynarii jaką jest dermatologia.

Co to jest i z czego składa się skóra psa?

Skóra (łac. cutis, gr. derma) jest największym narządem powłoki wspólnej wszystkich kręgowców o złożonej budowie i wielorakich funkcjach.

Powierzchnia skóry u człowieka wynosi ok. 1,5 – 2 metry kwadratowe, u zwierząt zaś w dużej mierze zależy od wielkości osobnika a więc od rasy psa czy kota ale ogólnie stanowi wraz z włosami i tkanka podskórną około 12 % masy całego zwierzęcia.

Co warto podkreślić jest największym narządem w organizmie.

Pełni różnorodne i niezmiernie ważne funkcje stanowiąc barierę (granicę) między środowiskiem zewnętrznym a wnętrzem ustroju.

Dzięki swej elastyczności zapewnia sprawne ruchy swym właścicielom.

Zabezpiecza każdy żywy organizm przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi a więc chroni przed wszelkimi fizycznymi, mikrobiologicznymi i chemicznymi substancjami czy drobnoustrojami czyhającymi w otoczeniu zwierzęcia.

Niektóre z nich mają właściwości uczulające, alergizujące i tym samym powodują poważne i niezwykle nieprzyjemne schorzenia ogólnoustrojowe.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że pełniąc rolę bariery warunkuje utrzymanie homeostazy ustroju.

Tkanka podskórna oraz wytwory skóry jakim są włosy warunkują utrzymanie właściwej temperatury wewnętrznej pełniąc rolę izolacji termicznej.

Nie możemy zapomnieć również o uczestniczeniu w procesie percepcji bodźców czy odczuwania bólu i innych docierających z zewnątrz sygnałów.

W skórze znajdują się gruczoły potowe uczestniczące w procesie termoregulacji czy też odbywa się synteza pewnych witamin (witaminy D) pod wpływem promieniowania słonecznego.

Będąc powłoką zewnętrzną zawiera ważne dla organizmu komórki układu odpornościowego tym samym odgrywając istotną rolę w zapewnieniu stanu zdrowia, współdziałając z układem immunologicznym, którego z resztą jest częścią.

To tylko niektóre z głównych funkcji skóry, uzmysławiające jak ważnym, niezbędnym do życia jest narządem.

Najogólniej zbudowana jest z trzech warstw:

 • naskórka,
 • skóry właściwej,
 • tkanki podskórnej.

Naskórek jest najbardziej zewnętrzną warstwą skóry uczestnicząca w ochronie przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi (bakterie, wirusy i grzyby) składająca się z:

 • warstwy podstawnej,
 • warstwy kolczystej,
 • warstwy ziarnistej,
 • warstwy jasnej,
 • warstwy rogowej.

W jego skład wchodzą komórki zwane keratynocytami ale też melanocyty (komórki barwnikowe) czy komórki układu odpornościowego (komórki Langerhansa).

Przestrzenie między komórkami wypełnione są tzw. „filmem skórnym” będącym wydzieliną gruczołów potowych i łojowych.

Całość stanowi zwyczajną barierę fizyczną uzupełnioną oczywiście:

 • przeciwciałami,
 • białkami odpornościowymi,
 • glikoproteinami,
 • interferonem,
 • nienasyconymi kwasami tłuszczowymi.

Naskórek zasiedlony jest przez liczne bakterie saprofityczne, które stanowią składową naturalnej warstwy skóry i zabezpieczają tym samym namnażaniu się bakterii chorobotwórczych.

Skóra właściwa znajdująca się pod naskórkiem, zbudowana jest głównie z:

 • włókien:
  • kolagenowych,
  • siatkowatych,
  • elastynowych,
 • substancji podstawnej,
 • licznych komórek barwnikowych,
 • komórek układu odpornościowego uzupełnionych naczyniami krwionośnymi.

Drobne żyłki transportujące krew uczestniczą tym samym w procesie termoregulacji a obecne tutaj nerwy w odczuwaniu bodźców docierających ze środowiska zewnętrznego.

Wytworami skóry są także włosy wyrastające z mieszków włosowych.

Tkanka podskórna w zdecydowanej większości składa się z tłuszczu (około 90 %), pełni więc rolę magazynową dla substancji energetycznych, chroni przed utratą ciepła czy amortyzuje upadki i urazy.

Te trzy wymienione warstwy choć odmienne stanowią integralną całość decydująca o możliwości życia każdego organizmu (egzystowanie bez skóry nie jest możliwe i zawsze kończy się śmiercią o czym świadczą choćby przypadki poważnych wielkopowierzchniowych oparzeń).

To właśnie piękna, błyszcząca sierść jest oznaką zdrowia, właściwej kondycji i prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.

Dermatologia weterynaryjna jest bardzo obszerną dziedziną wiedzy i nie sposób w krótkim opracowaniu szczegółowo wprowadzić w najważniejsze zagadnienia dotyczące tego ważnego narządu.

Mogę jednak w dużym skrócie przybliżyć Czytelnikom najważniejsze objawy świadczące o patologiach na terenie skóry oraz najczęściej występujące choroby skóry u psa.

Choroby skóry psa objawy

Choroby skóry psa objawy
Choroby skóry psa objawy

Wszyscy jednak zauważymy bez problemu, że coś złego dzieje się ze skórą naszego ulubieńca, albo występują rany czy świąd przejawiający się intensywnym drapaniem.

Takie objawy po prostu widać gołym okiem co powinno zmusić właściciela do skorzystania z pomocy weterynaryjnej.

Bardzo często jednak nie potrafimy fachowo określić patologii dotyczących skóry myląc podstawowe pojęcia.

Uważam więc, że warto zapoznać się z najważniejszymi objawami dotyczącymi skóry aby w trakcie wizyty z psem czy kotem umieć bardziej dokładnie opisać zmiany na skórze.

Oczywiście dane z wywiadu powinny każdorazowo zostać zweryfikowane fachowym badaniem lekarskim.

W dermatologii ludzkiej czy weterynaryjnej podstawowymi pojęciami są wykwity pierwotne i wtórne opisujące zmiany w skórze.

Czym więc są te tajemnicze zmiany?

Generalnie wykwity czyli exanthema są zasadniczym elementem obrazu klinicznego zmian dermatologicznych, na podstawie których można postawić rozpoznanie kliniczne.

Stąd znajomość tych zmian wydaje się kluczowa w procesie postawienia trafnej diagnozy.

Wyróżniamy wykwity pierwotne i wtórne.

Wykwity pierwotne pojawiają się na początku rozwijania się zmian dermatologicznych i choroby skóry i wynikają bezpośrednio z choroby tam się toczącej.

Nie są objawami charakterystycznymi ale wielokrotnie pozwalają na zorientowanie się z jaką chorobą mamy do czynienia.

Wykwity wtórne zaś rozwijają się najczęściej z tych pierwotnych i są następstwem trwania choroby lub pojawiają się w fazie jej schodzenia.

Są one wywołane urazami lub stanem zapalnym. Do wykwitów pierwotnych zaliczymy:

Plamę (łac. macula)Wykwit leżący w poziomie skóry różniący się od okolicznych tkanek jedynie barwą.
Grudkę (łac. papula)Wykwit wyniesiony ponad powierzchnię skóry, o różnych wymiarach (do 1 cm), dość wyraźnym odgraniczeniu i innej niż otaczająca tkanka spoistości. Ustępuje bez pozostawienia śladu.
Krostę (łac. pustula)Wykwit w typie pęcherzyka, wyniosły ponad powierzchnię skóry, zawierający treść ropną od chwili pojawienia się bądź wtórnie, gdy powstaje z pęcherzy lub pęcherzyków w wyniku wtórnego nadkażenia bakteryjnego. Inaczej mówiąc jest niewielką wyniosłością skóry zawierająca materiał ropny.
Cysta (łac. cystis)Patologiczna przestrzeń w obrębie organizmu, składająca się z jednej lub większej liczby komór wypełnionych płynem albo treścią galaretowatą (zamknięta jama z elementami płynnymi i półstałymi).
Guz (łac. nodus, tumor, tuber)Jest wykwitem o dużej średnicy.
Guzek (łac. tuberculum)Jest twardym wyniosłym tworem na skórze o średnicy powyżej 1 cm, wykwit wyniosły ponad powierzchnię skóry, związany ze zmianami w skórze właściwej, mogący ulegać rozpadowi z pozostawieniem blizny.
Pęcherzyk (łac. vesicula)Wykwit wyniosły ponad powierzchnię skóry, o średnicy poniżej 0,5 cm, wypełniony płynem, ustępujący bez pozostawienia blizn.
Pęcherz (łac. bulla)Wykwit wyniosły ponad powierzchnię skóry, o średnicy powyżej 0,5 cm, zmiana polegająca na oddzieleniu się naskórka od skóry właściwej, wypełnione płynem limfatycznym.
Bąbel (łac. urtica)Wykwit wyniosły ponad poziom skóry lub błony śluzowej, o zmiennej średnicy, dobrze odgraniczony od otaczającej skóry, zwykle porcelanowego lub różowego koloru i o gładkiej powierzchni. Powstaje wskutek miejscowego poszerzenia i zwiększenia przepuszczalności naczyń krwionośnych. Zwykle towarzyszy mu silny świąd. Jego charakterystyczną cechą jest szybkie pojawienie się i szybkie zanikanie.

Do wykwitów wtórnych zaliczymy zaś:

Łuskę (łac. squama)Będąca konsekwencją nagromadzenia się martwych komórek powierzchownych naskórka, które ulegają złuszczaniu.
Nadżerkę (łac. erosio)Jest ubytkiem naskórka lub nabłonka śluzówki, spowodowany najczęściej urazem mechanicznym, kontaktem ze środkami chemicznymi, bądź procesem chorobowym.
Przeczos (łac. excoriatio)Powierzchowny ubytek w skórze powstały najczęściej na skutek drapania.
Rozpadlina (łac. rhagas)Głęboki linijny ubytek w naskórku i skórze, dochodzący do głębszych warstw skóry, może goić się z pozostawieniem blizny.
Strup (łac. crusta)Jest utworzony z komórek oraz zaschniętego surowiczego i krwistego wysięku. Pod nim zachodzi proces gojenia się ubytku.
Blaszka (łac. plax, lamella)Struktura wyniosła ponad poziom skóry, o średnicy powyżej 1 cm, powstały wskutek zlania się innych wykwitów, najczęściej grudek.
Owrzodzenie (łac. ulcus)Określane jako głęboki ubytek tkanek skóry właściwej, otwarta rana na powierzchni skóry.
Blizna (łac. cicatrix)Zmiana skórna będąca najczęściej następstwem uszkodzenia skóry i zastąpieniem ubytku tkanką łączną.

Według innych podziałów do wykwitów wtórnych zaliczamy też:

 • zaskórniki czyli zatkanie mieszków włosowych przez łój oraz komórki naskórka,
 • rumień czyli czerwone zabarwienie skóry,
 • wrzód – głęboki ubytek skóry, przetokę, z których sączy się płyn,
 • otarcia,
 • zliszajowacenia,
 • odbarwienia i przebarwienia.

Objawami chorób skóry jest chyba dla każdego dobrze znany świąd oraz wszelkie konsekwencje z nim związane a więc wyłysienia, przerzedzenia włosa czy mechaniczne samouszkodzenia skóry na skutek ciągłego drapania lub lizania.

Każdy opiekun zwierzęcia dokładnie zauważy też objawy zapalenie skóry a więc przykładowo zaczerwienienie, wysięk, bolesność skóry w miejscu objętym chorobą.

Podobnie rzecz ma się z guzami, ranami skóry czy wszelkimi deformacjami na niej obecnymi.

Choroby skóry mogą dawać też objawy ogólne w postaci:

 • apatii,
 • gorszego samopoczucia,
 • nerwowości i rozdrażnienia,
 • anoreksji.

Dzieje się tak szczególnie przy bardzo nasilonych objawach lub przykładowo silnym, długo trwającym świądzie, który naprawdę potrafi być bardzo uciążliwy dla dotkniętego nim zwierzęcia.

Widzimy więc dokładnie jak bardzo różnorodne mogą być objawy kliniczne dotyczące chorób skóry i jak szeroka jest ich gama i możliwe kombinacje występowania.

O jednym pamiętajmy zawsze choroby skóry powodują nieraz ogromny dyskomfort i cierpienie psa czy kota stąd konieczna szybka reakcja z naszej strony.

Najczęstsze choroby skóry u psów

Już na samym wstępie pragnę zaznaczyć, że w krótkim artykule nie sposób opisać szczegółowo wszystkich chorób skóry tak aby czytelnik znalazł odpowiedź szczegółową na każde dręczące go pytanie dotyczące choroby skóry jego podopiecznego.

Dzieje się tak z prostej przyczyny, otóż zwyczajnie mamy zbyt wiele chorób skóry dokładnie opisanym i równie dużo takich o nieznanej etiologii, które próbujemy leczyć objawowo.

Nie mniej jednak choroby skóry występujące u naszych zwierząt możemy najogólniej podzielić na kilka grup.

I tak mamy bakteryjne choroby skóry do których zaliczymy:

 • zapalenie fałdów skóry zwane inaczej ropowicą fałdów,
 • ropowice skórno śluzówkową,
 • liszajec czyli powierzchowne krostkowe zapalenie skóry,
 • ostre, sączące zapalenie skóry czyli tzw. hot spot,
 • powierzchowne ropne zapalenie skóry,
 • trądzik psów,
 • ropne zapalenie nosa, czyraczność nosa,
 • ropne zapalenie przestrzeni międzypalcowych,
 • głębokie ropne zapalenie skóry,
 • ropnie po pogryzieniu,
 • promienica,
 • nokardioza,
 • ziarniniaki atypowe,
 • trądzik kotów,
 • gruźlica, i inne nie wymienione tutaj.

Grzybicze choroby skóry reprezentowane są przez:

 • malaseziozę,
 • kandydozę,
 • ziarniniak grzybiasty,
 • dermatofitozy,
 • sporotrychozę,
 • blastomykozę,
 • kryptokokozę
 • histoplazmozę i inne.

Ogromna ilość chorób dotyczących skóry jest wywoływana przez inwazję różnorodnych pasożytów zewnętrznych.

I tak możemy tutaj mówić o :

 • kleszczach
 • nużycy miejscowej i uogólnionej u psa,
 • nużycy kotów,
 • świerzbie psów (Sarcoptes)
 • świerzbie kotów (Notoedres cati, Otodectes cynotis- uszy),
 • Cheileitellozie czyli łupieżu wędrującym,
 • chorobach powodowanych przez pchły,
 • wszawicy,
 • muszycy,
 • zapaleniu skóry wywołanym przez larwy tęgoryjca.

Również niektóre wirusy mogą dawać objawy dermatologiczne:

Zaburzenia mogą też wynikać z nadwrażliwości.

I tak przykładowo zaliczymy tutaj:

 • pokrzywkę i obrzęk naczynioruchowy,
 • chorobę atopową,
 • nadwrażliwość pokarmowa, czyli skórna reakcja pokarmowa,
 • alergiczne pchle zapalenie skóry,
 • atopię kotów,
 • nadwrażliwość po ukąszeniu przez owady np. komary,
 • alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

Zaburzenia dotyczące skóry mogą mieć też podłoże immunologiczne i autoimunologiczne czego doskonałymi przykładami niech będą:

 • pęcherzyca liściasta,
 • pęcherzyca rumieniowata,
 • pokrzywka zwykła,
 • pemfigoid pęcherzowy,
 • skórny toczeń rumieniowaty,
 • układowa postać tocznia,
 • zapalenie naczyń skórnych,
 • polekowe zmiany skórne,
 • toksyczna nekroliza naskórka.

Wszelkiego typu wyłysienia dotyczące skóry mogą mieć charakter wrodzony lub nabyty i mogą objawiać się tutaj choćby liczne choroby endokrynologiczne czyli hormonalne.

I tak z tych najczęściej występujących możemy wymienić:

 • nadczynność kory nadnerczy psów czyli zespół Cushinga,
 • niedoczynność tarczycy psów,
 • dermatozę zależną od hormonów płciowych u niekastrowanych psów,
 • dermatozę zależną od hormonów płciowych u suk,
 • łysienie X,
 • karłowatość przysadkową,
 • wrodzone skąpe owłosienie,
 • łysienie wzorzyste u psa,
 • dysplazję mieszków włosowych,
 • nadmierne lizanie,
 • łysienie plackowate,
 • odczyny w miejscu iniekcji,
 • anagenowe i telogenowe przerzedzenie włosa,
 • łysienie małżowin usznych,
 • wiele innych.

Na skórze objawiać się też mogą choroby wrodzone a więc przykładowo:

 • pęcherzowe oddzielanie się naskórka,
 • mucynoza skórna,
 • zatoka skórzasta,
 • młodzieńcze zapalenie tkanki łącznej,
 • zapalenie skórno mięśniowe czyhającymi,
 • skórna astenia czyli zespół Ehlersa Danlosa.

Zaburzenia pigmentacji są kolejną grupą chorób dotyczących skóry:

 • śnieżny nos,
 • bielactwo nabyte,
 • zespół skórno naczyniówkowy,
 • plamki barwnikowe,
 • hiperpigmentacja pozapalna.

Dużą grupę chorób stanowią zaburzenia rogowacenia i produkcji łoju manifestujące się łojotokiem.

Zaliczymy tutaj:

 • łojotok pierwotny u psów,
 • rybia łuska,
 • dermatoza wrażliwa na witaminę A,
 • zapalenie gruczołów łojowych,
 • dermatoza cynkozależna,
 • zespół skórno wątrobowy,
 • dermatoza brzegów ucha u psów,
 • rodzinne nadmierne rogowacenie opuszek,
 • przerost gruczołu ogonowego,
 • trądzik kotów.

Wiele zaburzeń i patologii nie daje się łatwo zakwalifikować do danej grupy.

I tak wyróżniamy:

 • ziarniniak z wylizywania,
 • czyraczność skóry łap u psów,
 • modzele,
 • wodniaki,
 • ziarniniak eozynofilowy psów,
 • dermatozę spowodowaną promieniowaniem słonecznym.

U kotów zaś przykładowo:

 • płytkę eozynofilową,
 • ziarniniak eozynofilowy,
 • wrzód drążący,
 • dermatoza spowodowana promieniami słonecznymi,
 • zmiany paranowotworowe,
 • plazmocytarne zapalenie opuszek palcowych.

Nie możemy zapominać, że do chorób skóry zaliczamy też choroby skóry wokół oczu, okolicy zatok okołoodbytowych czy częste patologie przewodów słuchowych:

 • zapalne stany skóry powiek,
 • krwiak ucha,
 • choroby zatok okołoodbytowych,
 • zapalenia ucha zewnętrznego,
 • zakażenia pazurów o charakterze grzybiczym.

Wreszcie ogromną grupę chorób skóry stanowią te o charakterze nowotworowym:

 • rak płaskokomórkowy,
 • guzy mieszków włosowych,
 • włókniaki,
 • tłuszczaki,
 • mięsaki,
 • guz komórek tucznych,
 • mięsak limfatyczny,
 • naczyniak krwionośny,
 • guzy zatok okołoodbytowych,
 • histiocytoza złośliwa,
 • skórna plazmocytoma,
 • czerniak skóry,
 • skórna histiocytoma i wiele wiele innych.

Widzimy więc tylko wymieniając niektóre z chorób skóry jak wiele różnorodnych chorób może dotyczyć skóry i nie sposób ich wszystkich nawet w dużym skrócie opisać w artykule.

Diagnostyka chorób skóry psa

Diagnostyka chorób skóry psa
Diagnostyka chorób skóry psa

W przypadku każdej choroby, w tym tła dermatologicznego, postawienie trafnego rozpoznania i wdrożenie skutecznego leczenia wymaga od nas w pierwszej kolejności:

 1. Przeprowadzenia wnikliwego wywiadu z opiekunem.
 2. Następnie badania klinicznego zwierzęciem.
 3. Dopiero w dalszej kolejności wszelkich potrzebnych badań dodatkowych, bez których często nie jest możliwe postawienie właściwej diagnozy.

Wiele chorób skóry może bowiem wyglądać bardzo podobnie stąd postawienie rozpoznania bez badań dodatkowych może być niezwykle trudne i często kończy się niepowodzeniem terapeutycznym.

Wszelkie zmiany na skórze choć widoczne gołym okiem mogą być trudne do zinterpretowania stąd wielu lekarzy rezygnuje z ich wykonania uważając taką diagnostykę za skomplikowaną.

Wiele jednak badań jest naprawdę prostych i łatwych do wykonania i interpretacji.

Wymienię choćby kilka z nich.

Test z lampą Wooda

Jest to urządzenie emitujące promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 253,7 mm wykorzystywane w diagnostyce grzybic.

Badanie przeprowadzamy w ciemnym gabinecie nagrzewając wcześniej przez 10 minut samą lampę.

Niektóre dermatofity (np. Microsporum canis, M. gypseum czy Trichophyton) cechuje fluorescencja wyglądająca jak zielonkawe jabłko.

To badanie ma oczywiście swoje wady jak choćby fakt, że niektóre bakterie też mogą dawać fluorescencje (np. Pseudomonas) czy choćby antybiotyki ale mimo wszystko warto z niego korzystać.

Test wyczesywania

Jest niezwykle prostym badaniem polegającym na wyczesywaniu sierści przy pomocy gęstego grzebienia a następnie przeniesieniu materiału na białe podłoże np. papier.

W takim badaniu możemy wykazać obecność pasożytów, na przykład:

 • wszy,
 • wszołów,
 • odchodów pcheł.

Test bibułowy

Doskonałym, niezwykle prostym badaniem jest test bibułowy polegający na umieszczeniu na zwilżonym białym podłożu np. ligninie drobnych czarnych, wyczesanych kropeczek będących odchodami pcheł.

W kontakcie z woda wokół nich pojawia się czerwona obwódka na skutek obecności krwi w odchodach.

Test z taśmą samoprzylepną

Przykładamy taśmę do powierzchni skóry co powoduje że pasożyty na niej obecne mogą przykleić się do taśmy.

Na taśmie pozostają:

 • jaja pasożytów,
 • włosy,
 • łuski.

Następnie całość oglądamy pod mikroskopem wykonując czasem odpowiednie barwienie.

Badanie włosa czyli trichogram

Ten test polega na oglądaniu włosów pod mikroskopem.

Wskazaniami do jego wykonania są wyłysienia lub ubytki włosa, przerzedzenia.

Badanie to jest niezwykle pomocne w diagnozowaniu:

 • dermatoz świądowych,
 • grzybic,
 • wyłysień hormonalnych,
 • dysplazji mieszków włosowych,
 • nużycy.

Jest też niezwykle proste i nie wymaga drogiego sprzętu co jest niewątpliwie ogromną zaletą.

Zeskrobina ze skóry

Jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, które zawsze powinny być wykonane w przypadku podejrzenia pasożytów (nużyca, świerzb).

Może być powierzchowna lub głęboka.

Na szkiełku umieszczamy kroplę oleju mineralnego (10 % KOH), a następnie umoczonym w niej skalpelem zeskrobujemy warstwy naskórka a pobrany materiał umieszczamy pod mikroskopem.

Badanie cytologiczne

Możemy je przeprowadzić przy pomocy biopsji cienkoigłowej lub preparatu odciskowego.

Badanie to ocenia materiał komórkowy i na jego podstawie stawia diagnozę.

W różnych procesach chorobowych mamy inne komórki w nich uczestniczące.

Wskazaniem do jego wykonania są wszelkie wykwity pierwotne i wtórne.

Badanie hodowlane

Jest szczególnie pomocne i przydatne do diagnozowania infekcji grzybiczych oraz ropnych zapaleń skóry (wraz z cytologią, w której obecne ziarniniaki).

Pobrany materiał wysiewamy na specjalne podłoża (np. DTM, czy Sabouraud) a następnie po określonym czasie oceniany wzrost patogenów i je identyfikujemy.

Pamiętajmy jednak, że niektóre patogeny niezbyt chętnie rosną na podłożach stąd wiele wyników fałszywie ujemnych.

Badanie histopatologiczne

Powinniśmy je wykonać podejrzewając choroby tła nowotworowego, niegojące się rany i owrzodzenia oraz dermatozy nie reagujące na leczenie.

Do przeprowadzenia biopsji skóry używamy trepanu o średnicy od 6 do 8 mm.

Pobrany materiał umieszczamy w formalinie i wysyłamy do laboratorium gdzie materiał poddawany jest dalszej obróbce, barwieniu i ocenie.

Biopsje wykonujemy w znieczuleniu miejscowym.

Testy śródskórne

Przez długi czas uważane były za podstawowe badanie w alergologii a ich zaletami są bez wątpienia dobra tolerancja wśród pacjentów i natychmiastowy wynik badania.

Są wykorzystywane do diagnostyki alergii skórnych i wykrycia czynnika uczulającego.

Do tego celu wykorzystuje się gotowe zestawy alergenów, które podawane są w iniekcji śródskórnej.

Następnie ocenia się wygląd skóry w miejscu podania alergenu i porównuje z próbą histaminową.

Czasem stosuje się też rozpoznanie poprzez skuteczne leczenia, bowiem nie zawsze udaje się określić bezpośrednie przyczyny choroby.

Wiele schorzeń dermatologicznych ma podłoże idiopatyczne czyli nie wiemy czym są spowodowane.

Wymienione badania zostały opisane w dużym skrócie gdyż szczegółowe omawianie ich wykracza poza ramy tego artykułu i byłoby zbyt obszerne.

Oczywiście w każdym przypadku to lekarz decyduje jakie badanie jest konieczne w danej konkretnej sytuacji oceniając istniejące objawy.

Nie zawsze więc musimy wykonywać wszelkie możliwe i dostępne badania gdyż wiele chorób udaje się zdiagnozować przy pomocy tych najprostszych badań możliwych do przeprowadzenia w każdym gabinecie i nie wymagających specjalnego sprzętu.

Korzystajmy więc z nich zawsze wtedy gdy lekarz uzna to za stosowne.

Jak leczyć choroby skóry u psa?

Choroby skóry u psa leczenie
Choroby skóry u psa leczenie

Leczenie chorób skóry tylko z pozoru może wydawać się prostą procedurą, w gruncie jednak rzeczy do takich z całą pewnością nie należy.

Opiera się przede wszystkim na uprzednim trafnym rozpoznaniu, bez którego nie możemy mówić o skutecznej terapii.

Można oczywiście stosować leki objawowo, które nawet w pewnym stopniu mogą minimalizować objawy kliniczne ale nie spowodują trwałej poprawy i wyleczenia.

Pamiętajmy też o fakcie, że wielu chorób skóry nie jesteśmy w stanie trwale wyleczyć a tym co możemy zaproponować pacjentowi to w miarę bezobjawowe chorowanie.

Tak jest choćby w przypadku atopii kiedy to dążymy do zminimalizowania okresów nasilenia objawów.

Stąd niezwykle ważny jest czas poświęcony na rozmowę z opiekunem zwierzęcia, w trakcie którego wyjaśnieniu szczegółowo zasady leczenia i samą istotę choroby, w tym często jej nawrotowy, przewlekły charakter.

Pozwala to szybciej reagować na pierwsze objawy chorobowe, co poprzez natychmiastowe wdrożenie terapii może niejednokrotnie znacznie skrócić czas jej trwania.

Podstawą jest zawsze trafne, pewne rozpoznanie, na podstawie którego możemy wdrożyć odpowiednią terapię.

Ogrom chorób dotyczących skóry wymaga w każdym przypadku indywidualnego podejścia i modyfikacji leczenia stąd tutaj omówię jedynie bardzo ogólne zasady postępowania.

W przypadku konkretnego problemu należy zawsze zastosować konkretne działania lecznicze dedykowane temu konkretnemu przypadkowi, stąd brak jednorodnych i tych samym algorytmów postępowania dla wszystkich chorób skóry.

Skóra jest narządem widocznym gołym okiem stąd wiele leków możemy aplikować bezpośrednio na nią obserwując następnie efekty takiego leczenia.

Szamponoterapia

Szamponoterapia
Szamponoterapia

W przypadku dermatologii bardzo pomocne może być stosowanie szamponoterapii i wszelkich preparatów podawanych na skórę w formie oprysków.

Na rynku mamy ogromną ilość szamponów dla psów i kotów o działaniu:

 • przeciwbakteryjnym,
 • przeciwgrzybiczym,
 • przeciwłojotokowym,
 • przeciwświądowym.

Zawierają one substancje o udokumentowanym działaniu medycznym i z całą pewnością stanowią dobrą metodę leczenia.

Są przy tym bezpieczne, nie mają wielu działań niepożądanych, a łatwość ich stosowania powoduje, że bardzo chętnie wybierane są przez opiekunów zwierząt.

Zabiegi z ich użyciem przeprowadza się w domu, w bezpiecznym i znanym środowisku dla psa czy kota co dodatkowo minimalizuje stres.

Są również świetnym wsparciem dla ogólnoustrojowego podawania leków i mniej obciążają cały organizm.

Czasem, w przypadku zmian miejscowych, mogą być jedynym sposobem leczenia.

Ważne aby miały kontakt przez kilkanaście (15-30 minut) minut z chora skora gdyż zbyt szybkie ich spłukanie nie pozwala działać substancji czynnej w nich zawartej.

Zabiegi szamponoterapii w zależności od choroby wykonujemy najczęściej 1-2 razy w tygodniu.

Leki aplikowane miejscowo

W dermatologii stosujemy wiele leków miejscowo co ma swoje ogromne zalety.

W ten sposób możemy:

 • odkażać skórę,
 • zmywać z niej różnego rodzaju:
  • wydzieliny,
  • alergeny,
 • podawać:
  • antybiotyki,
  • leki przeciwgrzybicze,
  • sterydy działające przeciwświądowo,
 • aplikować preparaty pasożytobójcze.

Podajemy je bezpośrednio na chore miejsca co warunkuje ich natychmiastowe działanie oraz brak wielu objawów, działań ubocznych jakie występują przy stosowaniu ogólnoutrojowym.

Takie podawanie ksenobiotyków wiąże się zwyczajnie z dużo mniejsza ich toksycznością.

Wszelkie zabiegi możemy wykonać w domu w niezwykle prosty i szybki sposób.

Co ogranicza stres spowodowany wizytami w lecznicy.

Pamiętajmy jednak aby zwierzę nie wylizało podanego na skórę leku czym spowodować może brak oczekiwanego efektu.

Jako przykłady substancji czynnych w ten sposób aplikowanych niech posłuży nam:

 • chlorheksydyna,
 • fipronil,
 • enilkonazol,
 • gentamycyna,
 • klotrimazol,
 • selamektyna i wiele innych.

Leki podawane ogólnoustrojowo

Wreszcie ogromną grupę leków stanowią te podawane ogólnoustrojowo.

Choroby skóry w wielu przypadkach leczą się bowiem długo i wymagają trwającej nawet kilka miesięcy terapii. Tak się dzieje choćby w przypadku bakteryjnych schorzeń skóry czy choroby atopowej kiedy podawanie leków często jest dożywotnie.

Oczywiście tak długo trwające terapie obarczone są większym ryzykiem działań niepożądanych i stanowią większe obciążenie organizmu stąd powinny być zarezerwowane do ciężej przebiegających schorzeń.

Nie zawsze też podanie psu czy kotu tabletki jest proste w sensie technicznym.

Długotrwale stosujemy najczęściej antybiotyki (np. cefaleksynę czy amoksycylinę) lub leki przeciwświądowe z grupy tych antyhistaminowych czy sterydowych.

Niektóre choroby np. atopię, niedoczynność tarczycy czy choroby autoimmunologiczne leczymy dożywotnio, stąd niejednokrotnie olbrzymia uciążliwość dla opiekunów zwierzaków i wymagana dyscyplina w podawaniu leków oraz znaczne koszty.

Wiele chorób skóry wymaga naprawdę trwającego kilka tygodni a nawet miesięcy leczenia stąd zawsze musimy wybierać leki dobrze tolerowane przez organizm w takim okresie czasu.

Pamiętajmy o skutkach ubocznych niektórych terapii i w miarę możliwości ich minimalizowaniu poprzez stosowanie jak najniższych ale zarazem skutecznych dawek leków.

Suplementy diety

Suplementy diety
Suplementy diety

Wreszcie mamy całą gamę preparatów wspomagających funkcjonowanie skóry w formie różnorodnych suplementów diety. Ich podawanie ma sens ale efektów nie powinniśmy spodziewać się natychmiast, ale dopiero po kilku tygodniach.

Jako przykład niech posłużą nam te zawierające:

 • cynk,
 • biotynę,
 • nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega 3 i 6.

Stosowanie suplementów jest leczeniem w wielu przypadkach wspomagającym zasadniczą terapię.

Każda z chorób układu powłokowego czyli skóry wymaga indywidualnego podejścia terapeutycznego stąd w ogólnym opracowaniu nie sposób omówić ich dokładnego leczenia.

Zawsze stosujemy z reguły kilka różnych, ale synergistycznie działających substancji czynnej i łączymy różne metody lecznicze.

Ważne aby takie wspólne podawanie leków nie spowodowało nasilonej toksyczności i nie uszkodziło innych narządów np. wątroby, gdzie odbywa się transformacja wielu leków. Nigdy też nie powinniśmy leczyć zwierząt stosując, bez konsultacji ludzkie leki dermatologiczne.

Takie działanie wielokrotnie bowiem okazuje się nieskuteczne i dodatkowo może wykształcać lekooporność wśród patogenów obecnych na skórze psa.

Podsumowanie

Dermatologia weterynaryjna stanowi ogromnie obszerna dziedzinę nauki skupiająca bardzo wiele różnorodnych chorób skóry.

Każda z nich wymaga indywidualnego podejścia terapeutycznego, modyfikowanego w zależności od pojawiających się objawów klinicznych i samego procesu leczenia.

I choć z wiadomych względów nie sposób o wszystkim tutaj powiedzieć, chciałbym uzmysłowić Ci Czytelniku, że choć sam proces diagnostyczny niejednokrotnie jest trudny, w przypadku po trafnej diagnozy możemy wdrożyć skuteczną terapię.

Nie wszystkie choroby skóry wyleczymy totalnie, to prawdą ale nawet w przypadku tych nieuleczalnych, przewlekłych, można znacznie ulżyć chorującemu zwierzęciu.

Choroby skóry to nie tylko zły wygląd okrywy zewnętrznej ale często za nimi idą inne objawy ogólnoustrojowe pogarszające samopoczucie pupila.

Nie możemy ich bagatelizować bo w tym między innymi przejawia się nasze świadome i odpowiedzialne dbanie o podopiecznych i nasz humanitaryzm.

 

Wykorzystane źródła >>

Lekarz weterynarii Piotr Smentek

Lekarz weterynarii Piotr Krzysztof Smentek

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Specjalista chorób psów i kotów. Specjalista administracji i epizootiologii weterynaryjnej. Pracuję od kilkunastu lat w Całodobowej Lecznicy Weterynaryjnej gdzie zajmuję się szeroko pojętą medycyną zwierząt towarzyszących głównie psów, kotów i gryzoni oraz z weterynaryjnej firmie farmaceutycznej w Dziale Rozwoju gdzie odpowiadam za bezpieczeństwo terapii.

Komentarze
Subskrybuj
Powiadom o
guest
32 komentarzy
Zobacz wszystkie komentarze
Dorota
Dorota

York ma 4 lata choc nie ma pchel to czesto bardzo sie drapie i ma zaczerwieniona skórę. Co moze byc tego przyczyna ? Dodam ze czesto byla kompana raz w tygodniu a teraz od pol roku tak raz na 2 tyg.

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Dorota

Dzień dobry.
Raz w tygodniu to dość częste kąpiele. Zacznijmy od tego w czym pies był kąpany? W przypadku tak częstego mycia, należy używać bardzo łagodnych preparatów, które nie naruszą bariery ochronnej skóry, a także podziałają łagodząco lub nawilżająco. Absolutnie zakazane są ludzkie preparaty – ich pH bardzo odbiega od tego, które powinno być w preparatach psich. Czy używa Pani jakiś innych kosmetyków pielęgnacyjnych? Czy drapanie nasila się po kąpieli? W jaki sposób piesek jest zabezpieczony przeciwko pasożytom zewnętrznym? Proszę pamiętać, że w przypadku stosowania kropli nie powinno się kąpać psa 3 dni przed oraz 3 dni po zastosowaniu kropli. Jeśli pies był wykąpany krótko przed lub krótko po podaniu kropli – preparat nie będzie działał skutecznie. Świąd i zaczerwieniona skóra mogą też wskazywać na objawy alergii, co jest dość częste w przypadku psów tej rasy. Myślę, że najrozsądniej będzie gdy uda się Pani do swojego lekarza prowadzącego, aby obejrzał zmiany skórne. Jest bardzo dużo preparatów w formie dermokosmetyków, które wykazują działanie łagodzące oraz przeciwświądowe, myślę, że w trakcie wizyty zostanie dobrany odpowiedni preparat.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Honorata
Honorata

Bardzo pilnie potrzebuję pomocy dla mojej amstaff ki ma 4 lata po pierwszym porodzie zaczęła strasznie gubić sierść klatka piersiowa oraz cały brzuch zrobił się w takich nietypowych kropkach to nie są chrosty tylko przebarwienia poza tym strasznie za uszami ołysiała nie wiem co robić do którego lekarza bym poszła to wszyscy chcą pchać sterydy mam wrażenie że nie mają pojęcia o leczeniu bo ani badań nie wykonują żeby stwierdzic diagnozę ani nic proszę o pomoc jakie ewentualnie prywatnie zrobić badania

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Honorata

Dzień dobry.
Najlepiej byłoby udać się do lekarza weterynarii, który specjalizuje się w dermatologii. Sterydy są stosowane w wielu schorzeniach skóry, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie na przykład silnej reakcji alergicznej. Działają dobrze, gdy chcemy wyeliminować świąd u pupila. Jednak w niektórych schorzeniach nie powinno się ich stosować. Przykładem jest nużyca – sterydy powodują wyciszenie świądu, ale nie działają na jego przyczynę, nie eliminują nużeńców ze skóry pacjenta. W celu postawienia dokładnej diagnozy należy przede wszystkim przeprowadzić dokładne badanie kliniczne, uwzględniające także jadłospis pacjentki (może karma, którą przyjmuje nie jest odpowiednia na jej zapotrzebowanie energetyczne, może mieć za mało niektórych mikroelementów) oraz wyposażenie miejsc, w których przebywa (kurz, wypełnienie poduszek, legowisk). Ze skóry powinna zostać pobrana zeskrobina, z krostek, o których Pani wspomniała warto zrobić cytologię, aby upewnić się, że nie ma tam ropnej treści – w takim przypadku należałoby zastosować odpowiedni antybiotyk. Proszę zastanowić się nad zabiegiem owariohisterektomii, czyli usunięcia jajników i macicy. Nieunormowana sytuacja hormonalna, cieczki i porody, również wpływają na złą kondycję włosów i skóry.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w dalszej diagnostyce pupilki. Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Patryk
Patryk

Witam . Moj piesek rasy pinczer sredn posiadai duze chrosty ropne na ciele . Jeden w okolicach mordki natomiast drugi miedzy paluszkami . Jest zywiolowy i lubi biegac po krzaczorach. Bylem z nim u weterynarza lecz nie potrafil stwierdzic z jakiego powodu cos takiego sie pojawilo i wycisnal mu te ropnie i przepisal masc . Caly czas sie drapie . Nie mam pojecia co robic . MARTWIE SIE 🙁

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Patryk

Dzień dobry.
Rozumiem, że ropne zmiany są tylko w dwóch miejscach? Nie pojawiły się na reszcie ciała psa? Jak duże były zmiany przed interwencją lekarza? Możliwe, że w miejscu powstania ropnych krost wbiło się jakieś ciało obce – kawałek rośliny, trawy, patyk i wokół niego wytworzył się stan zapalny. Proszę uważnie obserwować pupila, czy nie pojawią się nowe zmiany. Jeśli zauważy Pan kolejne krosty, warto pobrać z nich materiał do dalszych badań diagnostycznych – cytologia i posiew pozwolą dobrać odpowiedni antybiotyk, który zwalczy infekcję. Pies nie może wylizywać ani wygryzać zmian – uszkodzona skóra stanowi bramę wejścia dla drobnoustrojów, które w dużej ilości żyją w jamie ustnej pupila i mogą wikłać obecne zakażenia. Warto zastosować kołnierz ochronny oraz łagodne środki dezynfekujące, które przyspieszą gojenie uszkodzonej skóry.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Natalia
Natalia

Mój 5 letni maltańczyk (suczka) od jakiegoś czasu ma na grzbiecie czarne plamki podskórne, tak jakby „wągry”. Co może być tego przyczyna? Pozdrawiam

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Natalia

Dzień dobry. Aby odpowiedzieć na Pani pytanie, warto najpierw sprawdzić, czym dokładnie są te plamki. Powinna się Pani udać do lekarza weterynarii i poprosić o zbadanie owych zmian – możliwe że do dokładnego określenia, czym są, będą potrzebne dodatkowe badania, cytologia lub biopsja cienkoigłowa. Zmiany skórne bywają pierwszym znakiem problemów hormonalnych – proszę zastanowić sie nad wykonaniem badań krwi pupilki. Podstawowa morfologia, biochemia oraz oznaczenie parametrów tarczycowych pozwoli z dużym prawdopodobieństwem ustalić stan zdrowia pupilki. Jeśli zmiany się powiększają, tym bardziej nie zwlekałabym ze zdiagnozowaniem problemów skórnych. Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Aleksa
Aleksa

Witam, mój pies ma takie dziwne krosty gdy się je podrapie to wychodzi takie brązowe coś załączone na zdjęciu od czego to może być

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Aleksa

Dzień dobry.
Zmiany, które są widoczne na zdjęciu są dość niepokojace. W jakim wieku jest pies? Czy jest to samiec, czy samica? Czy jest wykastrowany lub wykastrowana? Zmiany skórne, przypominające zaskórniki często bywają pierwszym objawem, świadczącym o problemach hormonalnych pacjenta. Bardzo często są widoczne na skórze zwierząt cierpiących z powodu niedoczynności tarczycy lub choroby Cushinga. Czy pupil przyjmuje jakieś leki? Dodatkowo, widoczne jest dość wyraźne wyłysienie w miejscu pojawienia się zmian. Powinna się Pani udać do lekarza weterynarii, aby zbadać psa.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Monika
Monika

Witam Mam problem że skóra Yorka zwłaszcza od grzbietu po ogon .Moj York ma 4 lata na jej skórze ma plamy ciemne A przy ogonie tak jakby poprzyklejane są strupki ciemne w dotyku przypomina to grubszy piasek ..Tak jakby to ciemne się luszczylo .Co to może być?? Na brzuchu także ma ciemne plamy ale tam się to nie luszczy tylko takie ciemne plamki są jakby nie domyty parch.

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Monika

Dzień dobry.
W przypadku schorzeń dermatologicznych w pierwszej kolejności należy wykluczyć obecność pasożytów zewnętrznych. Ciemne kropeczki tuż przy nasadzie ogona, o których Pani wspomniała, najczęściej są odchodami pcheł. Proszę się zatem zastanowić, kiedy ostatni raz podawała Pani pupilowi środki zapobiegające inwazji pasożytów zewnętrznych. Warto też przemyśleć dietę pupila. Niedobór witamin A, E, biotyny oraz cynku predysponuje do wystąpienia chorób skóry – może być przesuszona, łuszcząca się, albo wręcz przeciwnie, może wystąpić łojotok. Problemy skórne mogą też świadczyć o alergii, zwłaszcza, jeśli wystąpiły kilka dni po podaniu nowego rodzaju pożywienia. W dalszej kolejności warto wykonać badanie krwi, podstawową morfologię i biochemię oraz określić poziom hormonów tarczycy. Jeśli wszystkie badania wychodzą w normie, należy dobrać odpowiednie dla skóry pupila dermokosmetyki, które z pewnością poprawią wygląd okrywy włosowej.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Ola
Ola

Dzień dobry!
Mam shar pei 6 mc. Od 2 tyg zaczły mu wyskakiwać wypryski podskóra niektore to tylko suche zgrubienia kilka zaś wyglada tak jakby miały w środku rope tak jak ludzkie pryszcze. (lecz jest ich moze z 3) byłam u weterynarza i pani powiedziała że jest to alergia pokarmowa a przynajmniej tak mysli ok. pies dostał szampon co 2 dzien trzymac przez 10 min i nie dawac mu nic innego jak ta karme którą jadł od początku. I tak też robimy z tym że nic sie nie poprawia a według mnie te wypryski sie nasilają skóra jest opuchnięta przez co sierść jest miejscowo podniesiona…. nie wiem co zrobić pani doktor kazała czekać do kilu miesiecy a mi go po prostu szkoda bo widać że go to swedzi a może i od czasu do czasu boli. co może być przyczyną ???
Prosze o informacje i z góry dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam Ola

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Ola

Dzień dobry.
Jedną z przyczyn takiego wyglądu skóry faktycznie może być alergia. Cieszę się, że stosujecie się Państwo do zaleceń, dodam tylko, że karma powinna być przechowywana w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Należy ją kupować w opakowaniach, które wystarczą na maksymalnie 2 tygodnie stosowania – po tym czasie w karmie mogą rozwijać się roztocza, a zawarte w niej tłuszcze jełczeją. Restrykcyjna dieta przyniesie efekty po około miesiącu – dwóch, powinna Pani zauważyć wtedy znaczne zmniejszenie świądu. Przyczyną alergii mogą też być czynniki środowiskowe, pyłki, roztocza, kurz – warto przyjrzeć się, co jest wypełnieniem psiego legowiska, wyprać je, odkazić wszystkie kocyki, zabawki, zainstalować domowy filtr powietrza. Proszę upewnić się, że pupil jest zabezpieczony na pasożyty zewnętrzne, warto wykluczyć także tą przyczynę powstawania zmian skórnych. Warto wprowadzić do diety pupila składniki takie jak biotyna, cynk, witaminy A i E, aby poprawić funkcjonowanie skóry. W razie intensywnego świądu warto omówić z lekarzem stosowanie preparatów przeciwświądowych (np. Apoquell,cytopoint – te wykazują najmniej skutków ubocznych). Jeśli krostki występują w miejscach, gdzie przebiega obroża lub szelki – warto zmienić model na nieco większy, aby nie powodować świądu i uszkodzeń skóry w tych miejscach. Jeśli krostki znajdują się na brzuchu, warto po każdym spacerze wytrzeć brzuch łagodnymi środkami odkażającymi – widywałam przypadki wyglądającej w ten sposób alergii kontaktowej na rośliny, które ocierały się o delikatne miejsca w czasie spacerów.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Danuta
Danuta

Od jakiegoś czasu niepokoi mnie sierść mojego Szpica. W ubiegłym roku nieco skróciłam mu sierść w gabinecie. Było lato dość upalne więc myślałam że poprawię mu samopoczucie. Sierść po tym zabiegu zaczęła odrastać dość nierównomiernie. Dwukrotna korekta przydługich włosów. Jednakże w okolicach lutego, marca jego grzbiet jakby zupełnie stracił podszerstek i wyłysiał. Zaczęło się w miejscu gdzie pocierał merdający ogonek.Myślałam że to naturalne linienie. Przy kąpieli zauważyłam na skórze kilka białawych plamek, a cały grzbiet jakby ściemniał. Ściemniała również okolica odbytu. Jest pieskiem spokojnym, lubiącym się bawić. W pielęgnacji używam tylko preparatów dla piesków. Nie wiem czy to istotne. Jego nosek jest koloru cielistego. Dołączam fotografie na których widać niepokojace mnie fakty.

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Danuta

Dzień dobry.
Rasy pierwotne, a do nich należy właśnie szpic, są narażone na tak zwane łysienie X. Zmiany pojawiające się na ciele chorego zwierzęcia związane są wtedy z zaburzeniami endokrynologicznymi, najczęściej u psów które nie były poddane kastracji. Warto wykluczyć to schorzenie, poprzez wykonanie badań krwi. Proszę sprawdzić, kiedy pupil był zabezpieczony na pchły i kleszcze. Niektóre psy miewają zmiany skórne po kontakcie z pasożytami zewnętrznymi. Warto też przeanalizować karmę psa, czy są w niej zawarte witaminy A, E, cynk, biotyna i kwasy omega. Proszę też porozmawiać ze swoim lekarzem weterynarii o odpowiednim szamponie – tak, aby nie wysuszyć nadmiernie skóry i jednocześnie oczyścić ją ze wszelkich ciemnych złogów naskórka.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Karina
Karina

Dzień dobry,moja osmioletnia maltanka ma powiększone węzły chłonne na szyi,do tego drapie się , na całym ciele ma ramki w większości na głowie,byliśmy u lekarza pobrał krew stwierdził ze ma lekko podwyższone leukocyty i przepisał antybiotyk amoxiclav200/50 mg pół tabletki rano i pół wieczorem,przez10 dni,za 2 dni mamy kontrolę,niestety nie widzę żadnej poprawy,wręcz przeciwnie jeszcze jeden węzeł jej wyskoczył,ma brak apetytu,ma zmieniona dietę ,wszystko jej gotuje,co dalej robić biopsja węzłów,?zeskrobiny ze skory?za odpowiedz dziękuję.

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Karina

Dzień dobry.
Liczne zmiany skórne faktycznie są niepokojące. Diagnozowanie warto zacząć od sprawdzenia, czy i czym pies był ostatnio zabezpieczany przeciwko pasożytom zewnętrzny,m – bardzo często liczne, rozsiane zmiany spowodowane są aktywnością pcheł, świerzbowców, meszek. Jeśli pupilka jest zabezpieczona preparatem o szerokim spektrum, warto wykonać badania dodatkowe zmian – cytologia z miejsc najbardziej zmienionych chorobowo może przynieść odpowiedź, co do przyczyny uszkodzeń. W razie braku jednoznacznej odpowiedzi, warto rozszerzyć diagnostykę o cytologię, biopsję cienkoigłową lub wycinkową. Dokładne zbadanie zmian skórnych jest bardzo ważne, jednak bardziej niepokojące od zmian miejscowych są powiększone węzły chłonne. Jeśli są to węzły znajdujące się blisko miejsc zmienionych chorobowo, przyczyną może być stan zapalny skóry. Jeśli jednak powiększone są także węzły odległe od zmian skórnych, należy również wykonać badania dodatkowe, aby ustalić powód ich powiększenia (USG, biopsja cienkoigłowa węzła). Antybiotyk, który Pani pupilka obecnie przyjmuje to lek o szerokim spektrum, możliwe, że pomoże na owe zmiany,. Warto jednak wspomnieć, że często skóra wymaga dość długiego leczenia, nawet do 4 tygodni ciągłego stosowania antybiotyków. Nie bez znaczenia jest terapia wspomagająca i leczenie miejscowe – stosowanie odpowiednich dermokosmetyków, preparatów z kwasami omega 3 i 6, cynkiem, biotyną.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Szymon
Szymon

Witam. Tydzień temu pojawił się jeden ból z którego wydobywała się żółta wydzielina. Wizyta u weterynarza i antybiotyk na cztery dni. Wczoraj obok tego ropnego bóla powstał następny. Jest to jakby martwa tkanka. Dziś wizyta u weterynarza. Nie wie co to może być. Proszę o pomoc.

Katarzyna
Katarzyna

Mój 10 letni pitbull od około 8 lat jest łysa na pleckach i ma pryszcze. Nie przeszkadza jej to, nie swędzi. Była leczona przez różnych lekarzy weterynarii, niestety tylko pieniądze wzieli a nic nie pomogło. Mam pytanie, czy moge jej tą skórę czyms przemywać jak sie ubrudzi np. w parku dla psów? jaki szampon wybrac? bambino dla dzieci? czy może kąkretny preparat na przemywanie lub kąpiel całościowa. Cel jest taki by umyć psa bo zdaje sobie sprawe ze nic juz jej nie pomoże z skóra. Prosze o radę. Póki co obmywam ją samą wodą albo wycieram papierem namoczonym w wodzie.

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Katarzyna

Dzień dobry.
Proszę Pani, nie wszystkie choroby da się zupełnie wyleczyć, czasem terapia trwa całe życie pacjenta a efekty nie są zauważalne na pierwszy rzut oka. Bardzo krzywdzące jest to co pisze Pani o braku efektów i braniu pieniędzy. Jeśli chodzi o zmiany skórne na grzbiecie i plecach, zawsze najpierw należy sprawdzić czy pies nie ma pasożytów zewnętrznych – przy aktywności pcheł może pojawić się alergiczne pchle zapalenie skóry, które daje właśnie takie efekty. Warto sprawdzić, czy pies nie ma niedoczynności tarczycy, ani choroby Cushinga – te dwa schorzenia również mogą powodować znaczące pogorszenie się kondycji skóry, krostki, zaskórniki i ropnie. Do higieny i pielęgnacji proszę NIE używać preparatów przeznaczonych dla ludzi. Skóra psów różni się znacząco od naszej, wymaga innych kosmetyków, o innym pH. Powinna Pani udać się do lekarza weterynarii, który na podstawie badania klinicznego dobierze pupilce odpowiedni szampon i odżywkę do pielęgnacji skóry. Do higieny zranionych i podrażnionych okolic, warto używać środków antyseptycznych, octeniseptu, rivanolu, borasolu.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Katarzyna
Katarzyna

Na rynku są też produkty dla psa. Według pani doktor nie są one wogole polecane czy tylko w przypadku mojej suni musza być dobrane przez lekarza weterynarii? Tutaj jest tez kwestia finansowa. By szampon nie był droższy od tego stosowanego dla ludzi… Bo cena ponad 30zl za 500ml to już przesada.

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Katarzyna

Dzień dobry.
Nie badałam Pani pieska, nie wiem jakie konkretnie problemy ze skórą ma Pani pies – a opis, nawet najdokładniejszy, nie zastąpi badania klinicznego i oceny zmian przez lekarza. Dlatego napisałam, że to lekarz, po zbadaniu, dobierze najlepszy preparat. Nie polecę niczego „w ciemno”, bo to może zrobić więcej szkody, niż pożytku. Domyślam się, że kwestie finansowe są istotne, dlatego rozsądniej będzie kupić jeden szampon lub preparat, dobrany konkretnie dla Pani pupila, niż testować kilka które mogą (ale nie muszą) okazać się skuteczne.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

dorota
dorota

u mojego szczeniaka zdiagnozowano Microsporum canis, walczymy caly czas
pisek ma oklady i bierze doustnie syrop flukonazol , chce spytac czy wskazane jest zmienienie jej karmy takiej dla psow z wrazliwa skora ?
obecnie je karme z firmy wiejska zagroda dla szczeniat

Lekarz weterynarii Kinga Wojtczak
Lekarz weterynarii Kinga Wojtczak
Odpowiedz  dorota

Dzień dobry,
W przypadku zdiagnozowanej dermatofitozy nie ma bezwzględnych wskazań do zmiany diety, chyba, że występują inne choroby współistniejące np alergia, lub karma jest słabej jakości. Warto leczenie uzupełnić suplementami witaminowymi, dodatkami z kwasami omega 3 i 6 (np.DermafitDog, Roboran H).
Pozdrawiam, Lek. wet. Kinga Wojtczak

Irena
Irena

Dzien dobry moj pies ma wodniaka na karku odnawia sie to suni taki pod skora obrana ciecza nabiera plynu pecherz jakby ? Co zrobic czy sa nato jakies leki czy tylko sciaga ten plyn by to niepekalo z nadmiaru tej substancji!czy to rak jest ?czy to chormonalna sprawa sunia ma 14lat i po sciagnieciu tego plynu szybko sie obieta w samym mierjscu ten wodniakk!prosze Pana doktora o rade czy mozna sunie z tego wyleczyc ?dziekuje pozdrawiam!

Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Irena

Dzień dobry.
Przede wszystkim, należy ustalić, czym dokładnie jest zmiana, którą Pani opisuje. W tym celu, warto pobrać niewielką ilość materiału, tworzącego masę guza i wykonać ocenę cytologiczną. Należy też ustalić, gdzie guz ma swoje granice, w tym celu należałoby wykonać badania obrazowe, USG, RTG albo tomografię komputerową. Po uzyskaniu wyniku z cytologii, należałoby rozważyć wykonanie zabiegu usunięcia zmiany – z odpowiednim marginesem tkanek zdrowych. Tylko usunięcie zmiany w całości, z marginesem, daje szanse na pozbycie się tego problemu skutecznie, raz na zawsze. Do zabiegu pacjentka powinna mieć aktualne badanie krwi, aby ocenić ryzyko okołooperacyjne. Warto upewnić się, czy przychodnia, w której będzie wykonywany zabieg, oferuje znieczulenie wziewne. Ciągłe usuwanie płynu niewiele wnosi, jeśli zmiana ciągle się odnawia. Niestety nie jestem w stanie stwierdzić, czy zmiana o której Pani wspomina, jest zmianą hormonozależną, jednak jeśli jeszcze się Pani nie zdecydowała na kastrację psa, warto się na nią zdecydować. Każda kolejna przebyta cieczka zwiększa ryzyko powstania zmian na listwie mlecznej, nie wspomnę o ryzyku ropomacicza, ciąży urojonej, guzów na jajnikach. Zabieg usunięcia macicy oraz jajników rozwiąże te problemy.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Gabriela
Gabriela

Dzień dobry,
Od 1,5 miesiąca walczymy z moją suczką z jakąś wstrętną choroba skóry. Zaczęło się od lizania tylnej łapki aż zrobiła się ranka. Początkowo myślałam, że psina gdzieś zadrapała się w jakichś krzakach – bo tak to wyglądało. Jednak od lizania ranka robiła się bardziej czerwona, aż zajęło to paskudztwo pachwinę i podbrzusze. Wyglądało jak otarcie, odparzenie. Następnie znalazło się też pod przednią „pachę”. Lekarz początkowo zalecił smarowanie Manusanem oraz Clavucill, jednak gdzieś po 2-3 dniach rozniosło się to właśnie na tylną łapkę i podbrzusze oraz pod przednią łapkę. Wtedy doktor dołożył steryd bodajże Hedylon, choroba zaczęła ustępować ale że suczka cierpi na nietrzymanie moczu i jest na Propalinie – błyskawicznie Propalin przestał działać. Lekarz wstrzymał podawanie sterydu, ale skóra wyglądała już ładnie. Dla dokończenia leczenia żeby zmiany całkiem ustąpiły lekarz zalecił pryskać Cortavance spray i zmienił tabletki na Boflox flavour. Spray już się skończył, tabletki były podawane chwilę dłużej – wszystko wróciło z potrójną siłą i wygląda teraz tak. Dodam, że pies jakoś specjalnie tego nie liże czy nie próbuje drapać. Co trzeci dzień podbrzusze myte szamponem Hexoderm.

1671477541344.jpg
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Lekarz weterynarii Katarzyna Hołownia-Olszak
Odpowiedz  Gabriela

Dzień dobry.
Raczej nie wiązałabym zmian, których zdjęcia Pani przesłała, ze szczepieniem przeciwko wściekliźnie. Proszę natomiast zastanowić się, czy w okresie, w którym zmiany się pojawiły, nikt nie podał pupilce czegoś do jedzenia, może jakiś kawałek ludzkiego jedzenia (skoro jest Pani pewna, że karma i smakołyki nie zostały zmieniane) a także czy nie zmieniła Pani trasy spacerowej, tak, że pupilka zetknęła się z jakimiś nowymi roślinami – pachwiny i pachy są miejscami, w których bardzo często pojawiają się zmiany skórne wiązane z alergiami. Potwierdzeniem tej teorii jest polepszenie kondycji skóry po zastosowaniu leków sterydowych. Warto na próbę spróbować diety eliminacyjnej (na 2-3 miesiące), oczywiście bez odstawiania preparatów do stosowania miejscowego. Oprócz alergii, rozsądnie byłoby pobrać próbki (cytologię, zeskrobinę) do dalszych badań, pod kątem obecności grzybicy. Rozumiem, że nie stosuje Pani ubranka? Podobne zmiany w pachwinach widywałam u psów w niedopasowanym ubranku, obtarcia spowodowane były ciasnym materiałem. Oprócz szamponu warto przemyśleć zastosowanie pianki z pantenolem – nawilży i zmniejszy dyskomfort w miejscu podrażnienia.
Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

Gabriela
Gabriela

Dziękuję za wskazówki. Ubranka nie ubieramy, więc otarcia odpadają. Spacery tą samą trasą. Po stosowaniu Cortavance i doraźnie miejscowego antybiotyku (nie pamiętam nazwy – konsystencja białego tłustego balsamu) skóra ładnie wróciła do „normy”. I nagle gdzieś po około tygodniu znów pojawił się w tym samym miejscu czerwony wykwit. Co zastanawiające pojawiające się zmiany wyglądają jak zadrapania np. pazurem lub o jakąś gałąź. Później się rozlewają.

Gabriela
Gabriela

Będę wdzięczna za pomoc i wszelkie wskazówki do postu powyżej. Dodam, że nie była zmieniana ani karma, ani przysmaki. Nie był zmieniany też płyn do podłóg itp. – w początkowej rozmowie lekarz sugerował alergię.

1671477465231.jpg
Gabriela
Gabriela

Nie wiem czy może to mieć jakiś związek – lekarz twierdzi, że nie – problem pojawił się krótko po szczepieniu przeciw wściekliźnie. Suczka ma 4,5 roku i jest wysterylizowana.

1671477596720.jpg

Co Piszczy w Sierści Twojego zwierzaka?

Zalecenia lekarzy weterynarii na Twoim mailu

+ ebook "Czy leki ludzkie są bezpieczne dla psa i kota?"

Co Piszczy w Sierści Twojego zwierzaka?

Porady lekarzy weterynarii na Twoim mailu

+ ebook "Czy leki ludzkie są bezpieczne dla psa i kota?"

Zgoda marketingowa: wyrażam zgodę, aby Co w Sierści Piszczy skontaktował się ze mną drogą mailową, korzystając z informacji podanych w tym formularzu dla celów informacyjnych, aktualizacji i marketingu. Jeśli chcesz wycofać Twoją zgodę kliknij link rezygnacji u dołu każdego wysyłanego przez nas maila. Szanujemy Twoją prywatność i dane osobowe. Tutaj znajdziesz naszą politykę prywatności i regulamin newslettera. Przesyłając ten formularz zgadzasz się, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z tymi warunkami. 

WYPEŁNIJ POLA, ABY POBRAĆ MATERIAŁY W PDF 👇

Zgoda marketingowa: wyrażam zgodę, aby Co w Sierści Piszczy skontaktował się ze mną drogą mailową, korzystając z informacji podanych w tym formularzu dla celów informacyjnych, aktualizacji i marketingu. Jeśli chcesz wycofać Twoją zgodę kliknij link rezygnacji u dołu każdego wysyłanego przez nas maila. Szanujemy Twoją prywatność i dane osobowe. Tutaj znajdziesz naszą politykę prywatności i regulamin newslettera. Przesyłając ten formularz zgadzasz się, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z tymi warunkami.