Krew w kale psa: o czym świadczy i jakie mogą być tego przyczyny?

Krew w kale psa
Krew w kale psa

Choroby przewodu pokarmowego i wszelkie towarzyszące im objawy kliniczne są obok schorzeń dotyczących skóry codziennością każdego gabinetu weterynaryjnego co wynika z powszechności ich występowania u zwierząt.

Chyba nie ma psa czy kota, który na jakimś etapie swojego życia nie borykał się z biegunką, wymiotami, brakiem apetytu lub pasożytami bytującymi w jelitach i wydalanymi na zewnątrz ku przerażeniu swego posiadacza.

Tego typu schorzenia stanowią chleb powszedni każdego lekarza weterynarii zajmującego się lecznictwem małych zwierząt towarzyszących i są bardzo często powodem konsultacji.

W wielu przypadkach mogą ustępować samoistnie, ulegać samowyleczeniu poprzez ograniczenie spożywania pokarmu przez zwierzę, które w ten sposób instynktownie podejmuje działania przynoszące mu ulgę.

W wielu jednak wymagają pomocy z naszej strony i leczenia gdyż same nie przechodzą a wręcz przeciwnie dłużej trwające prowadzą do szeregu zaburzeń ogólnoustrojowych związanych choćby z odwodnieniem i zaburzeniami gospodarki wodno elektrolitowej.

Objawem, który w większości przypadków staje się powodem szybkiej wizyty w gabinecie weterynaryjnym jest za to z całą pewnością obecność krwi w kale.

Opiekunowie psów podświadomie zakładają, że krew jest płynem ustrojowym, który nie powinien znaleźć się w odchodach, a każdy stan z tym związany jest poważnym zagrożeniem życia.

Zastanówmy się więc nad przypadkami obecności krwi w kale, przyczynami, diagnostyką takich przypadków i skutecznym leczeniem, które może wprowadzić lekarz weterynarii.

Trochę teorii na temat przewodu pokarmowego

Układ pokarmowy zwierząt towarzyszących, podobnie jak wszystkich ssaków, jest niezwykle złożonym i skomplikowanym układem wyspecjalizowanym w pobieraniu pokarmów i wody, trawieniu zawartych w nich składników odżywczych, przyswajaniu a następnie wydalaniu niestawionych, zbędnych resztek w formie kału.

Tworzą go przewód pokarmowy (jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, oraz jelita cienkie i grube) oraz gruczoły, narządy uczestniczące w procesie trawienia z wątrobą, trzustką i gruczołami ślinowymi na czele.

Wszystkie te elementy składowe sprawnie funkcjonujące prowadzą do dostarczenia organizmowi wszelkich składników odżywczych niezbędnych do wykonywania wszelkich funkcji, procesów metabolicznych warunkujących utrzymanie zdrowa czyli stanu homeostazy.

Krew jak dobrze pamiętamy jest jedną z tkanek organizmu, płynem ustrojowym o funkcji transportowej i informacyjnej gwarantującym komunikację między komórkami i tkankami.

Krąży w naczyniach krwionośnych i jak każdy dobrze wie nie powinna znajdować się w produktach przemiany materii w tym w interesującym nas kale zwierząt.

Kał zwany też odchodami lub stolcem to odpadowe produkty trawienia, nie potrzebne organizmowi, które są wydalane na zewnątrz w procesie defekacji.

W swym składzie zawiera resztki pokarmowe, bakterie, wodę, złuszczone nabłonki, śluz i jest usuwany z organizmu przez odbyt.

Oczywistym jest odpowiednie uformowanie kału oraz właściwa, dostosowana do spożywanego pokarmu oraz uwarunkowana indywidualnie częstotliwość jego usuwania oraz ilość.

Zdrowy, normalny pies wypróżnia się przeciętnie 2 razy na dobę (oczywiście to dane statystyczne) kałem uformowanym, o zbitej konsystencji, połyskującym, w ilości uzależnionej w dużej mierze od psiej diety.

Powodem naszego niepokoju powinna być zarówno nadmierna ilość wydalanego kału jak i niewłaściwa częstotliwość wypróżnień czy obecność “niepokojących” nas składników dodatkowych ze wspomnianą w tytule krwią na czele.

W zdrowym kale psów o prawidłowej konsystencji nie powinniśmy zaobserwować obecności krwi widocznej gołym okiem.

Niewielkie jej ilości, niewidoczne dla nas makroskopowo nie muszą od razu oznaczać poważnej choroby i mogą się zdarzyć nawet u zdrowego psa, pod warunkiem, że nie są stale obecne i nie prowadzą do niedokrwistości.

Krwawe stolce zwane meleną mają z reguły czarny, smolisty wygląd i wiążą się z obecnością krwi w przewodzie pokarmowym.

Zazwyczaj, w większości przypadków krew w kale psów pochodzi z samego przewodu pokarmowego, ale czasem o czym należy pamiętać może zostać połykana gdy źródło krwawienia jest w układzie oddechowym.

Czarne stolce mają więc swój początek najczęściej w górnym odcinku przewodu pokarmowego a ich wygląd i konsystencja wynikają po prostu z trawienia krwi w jelitach w trakcie jej pasażu.

Obecność świeżej krwi w kale określana jest fachowo hematochezją i wynika z krwawienia w jelicie grubym lub z samego odbytu czyli z końcowych odcinków przewodu pokarmowego.

Może być ona wynikiem:

 • zapalenia okrężnicy,
 • zapalenia odbytu,
 • procesu nowotworowego,
 • ciała obcego drażniącego śluzówkę.

Zaburzenia procesów krzepnięcia też mogą dawać taki objaw.

Co ważne z punktu widzenia opiekuna taki objaw nie musi dawać objawów bolesności czy trudności w wypróżnianiu stąd może zwyczajnie być zbagatelizowany przez opiekuna psa.

Krew w kale psa choć wszystkim w pierwszej kolejności kojarzy się z chorobami przewodu pokarmowego wcale nie musi mieć bezpośredniej przyczyny w układzie pokarmowym ale być objawem szerszej, ogólnoustrojowej choroby dotyczącej innego układu czy narządu o czym w dalszej kolejności.

Zatem przejdźmy do chorób mogących dawać taki niepokojący objaw chorobowy.

Krwawe stolce u psa

Pacjenci z krwawymi stolcami czyli tacy, u których obserwujemy świeżą krew w kale psa często badani są w podobny sposób jak ci, z biegunką w obrębie jelita grubego.

Pamiętajmy, że jedną z przyczyn nagłego pojawienia się krwi w kale psów może być niedawno przebyty uraz mechaniczny tylnego odcinka przewodu pokarmowego.

Krew na powierzchni normalnego stolca psa wskazuje raczej na patologię w końcowym odcinku prostnicy i okrężnicy. Jeśli zauważymy wymieszaną krew z kałem psa może to wskazywać na proces chorobowy toczący się w przedniej części okrężnicy.

Dokładne zbadanie pacjenta wymaga przeprowadzenie badania rektalnego. Badanie per rectum odbywa się w znieczuleniu, gdyż badanie to jest nieprzyjemne a czasem wręcz bolesne.

Objawy krwawych stolców występują przy:

 • chorobach pasożytniczych (włosogłówka, tęgoryjce),
 • nietolerancji pokarmowej lub alergii,
 • zapalenia okrężnicy na tle Clostridium spp.
 • nowotworach (np. gruczolakorak odbytnicy, polipy, mięśniak gładkokomórkowy),
 • wgłobieniu biodrowo – okrężniczym czy ślepo okrężniczym,
 • krwotocznych zapaleniach żołądka i jelit,
 • koagulopatiach,
 • zapaleniu zatok odbytowych,
 • urazach okrężnicy, ciałach obcych, wypadkach samochodowych,
 • nieswoistych zapaleniach jelit,
 • parwowirozie psów,
 • histoplazmozie.

Smoliste stolce u psa

Smoliste stolce u psa są objawem chorobowym polegającym na obecności czarnych jak smoła odchodów. Nie są objawem charakterystycznym i nie zawsze muszą być obecne nawet w przypadku krwotoku w układzie pokarmowym.

Jeśli jednak występują, świadczą o krwawieniu w przedniej części przewodu pokarmowego lub spożyciu krwi połkniętej z górnych i dolnych dróg oddechowych.

Główne przyczyny smolistych stolców to:

 • tęgoryjce,
 • wrzody żołądka i nadżerki żołądka oraz dwunastnicy,
 • guzy żołądka i jelita cienkiego,
 • chłoniak, gruczolakorak,
 • spożyta krew przez zwierzę (krwawiące zmiany w jamie ustnej, płucach, w nosie i gardle),
 • dieta,
 • koagulopatie.

Dlaczego w odchodach pojawia się krew?

Krew w kale psa przyczyny
Krew w kale psa przyczyny

Choroby przewodu pokarmowego

Krew w kale psa wszystkim kojarzy się w pierwszej kolejności z chorobami w obrębie układu pokarmowego i świadczy o istnieniu najogólniej patologii powodującej uszkodzenie naczyń krwionośnych stąd na pierwszy plan mogą wysuwać się wszelkie procesy rozrostowe.

Nowotwory

Procesy nowotworowe dotyczące przewodu pokarmowego często mogą powodować krwawienia do światła tego układu, tym bardziej że w wielu przypadkach są one niestety złośliwe. Rozrastając się w obrębie tego układu powodują uszkodzenie błony śluzowej i obecnych tam naczyń co powoduje krwawienie i pojawienie się krwi w kale psa.

Nowotwory przełyku nie są na szczęście częste u zwierząt.

Są to przykładowo:

 • rak płaskonabłonkowy,
 • szpiczak,
 • kostaniakomięsak,
 • mięśniak gładki,
 • gruczolakorak.

Mogą też naciekać przełyk poprzez ciągłość i pochodzić z innych sąsiadujących z nim narządów takich jak przykładowo tarczyca lub żołądek.

Nie zawsze będą powodem krwawych stolców, częściej za to powodować będą:

Nowotwory żołądka rzadko stwierdzamy u psów, a jeśli już występują pojawiają się one u zwierząt starszych w wieku powyżej 10 lat.

Częściej notowane są u:

Niestety złą wiadomością jest ta, że większość guzów żołądka jest złośliwa i często daje przerzuty.

Są to:

Naciekają one błonę śluzową żołądka powodując ubytek w jej ścianie. Uszkodzona błona śluzowa to częsta przyczyna krwawiących owrzodzeń.

Nikogo więc nie powinny dziwić występujące objawy kliniczne a więc krwawe wymioty, krew w kale psów czy objawy niedokrwistości.

Chorobę rozpoznaje się wykonując endoskopię żołądka i pobierając wycinek tkanki do badania histopatologicznego.

Psy z nowotworami żołądka nie rokują niestety dobrze a okres przeżycia od postawienia rozpoznania do śmierci z reguły jest bardzo krótki.

Nowotwory jelit cienkich również nie należą do częstych schorzeń u tych zwierząt.

Najczęściej są to raki, mięsaki, włókniakomięsaki, guzy z komórek tucznych, rakowiaki.

Guzy rozwijające się w jelitach powodują poważne zaburzenia ogólnoustrojowe z upośledzeniem wchłaniania składników pokarmowych co prowadzi do wychudzenia i kacheksji.

Występują też krwawienia do światła przewodu pokarmowego co objawiało się będzie krwawymi stolcami i smolistym kałem. W przypadku niedrożności lub pęknięcia nowotworu i uszkodzenia światła jelita występują objawy zapalenia otrzewnej i śmierci.

Nowotwory jelit grubych występują zdecydowanie częściej niż wcześniej wymieniane.

Dotyczą głównie psów w średnim i starszym wieku a więc takich powyżej 8-10 lat.

Są to najczęściej:

 • gruczolaki,
 • raki,
 • mięśniaki,
 • mięsaki,
 • guzy histiocytarne,
 • guzy z komórek tucznych,
 • plazmocytoma.

Najczęściej chorują na nie psy rasowe, na czele z:

Objawami wysuwającymi się na czoło w przypadku objęcia procesem nowotworowym tego odcinka przewodu pokarmowego są:

 • krew w kale psa,
 • bolesne wypróżnianie,
 • krwawienia związane z aktem defekacji,
 • parcie na kał.

Mogą też występować zespoły paranowotworowe z hipoglikemią na czele manifestująca się drgawkami i niezbornością a więc typowymi objawami związanymi z niedocukrzeniem mózgu.

Rozpoznanie stawiane jest za pomocą kolonoskopii, prostoskopii lub czasem zwykłego badania rektalnego.

Ocena pobranych do badania histopatologicznego tkanek nowotworowych stanowi pewne rozpoznanie.

Leczeniem z wyboru jest zabieg chirurgiczny, dzięki któremu możesz znacznie wydłużyć życie Twojego psa.

Reasumując nowotwory przewodu pokarmowego często dają objawy krwawienia do przewodu pokarmowego czego objawem będą smoliste, ciemne stolce.

Oczywiście to jak będzie wyglądał kał zwierzęcia zależy od lokalizacji procesu nowotworowego.

Krew w kale psów jest tylko jednym z wielu objawów ogólnoustrojowych towarzyszących tej grupie chorób.

Niestety w dużej mierze są one złośliwe co znacznie ogranicza nasze możliwości terapeutyczne i skraca okres przeżycia pacjenta.

Choroby przewodu pokarmowego mogące dawać objawy krwawienia to oczywiście nie tylko proces nowotworowy. Na czele wysuwają się tutaj wszelkie inne zaburzenia dotyczące tego układu.

Inne przyczyny krwawień w przewodzie pokarmowym

Przyczyny krwawień w przewodzie pokarmowym
Przyczyny krwawień w przewodzie pokarmowym

I tak najogólniej pisząc krew w kale psa może towarzyszyć wszelkim stanom przebiegającym z biegunką szczególnie tą z jelita cienkiego.

Krwawy stolec może występować gdy proces chorobowy dotyczy jelita cienkiego a świeża krew w kale psa często ma miejsce w sytuacji zaburzeń w jelicie grubym.

Wyjątkiem od tej reguły jest ostra biegunka krwotoczna dotycząca jelit cienkich. Podczas ostrej biegunki krwotocznej obserwujemy świeżą krew w kale psa.

Jak często mamy do czynienia z biegunką u psa sami dobrze wiemy.

Krew w kale psa jest wtedy konsekwencją objęcia ostrym procesem zapalnym błony śluzowej jelita, krwotocznego zapalenia jelit i rozszerzenia naczyń włosowatych w tym odcinku przewodu pokarmowego.

Różnego rodzaju zapalenia żołądka spowodowane przez różnorodne przyczyny np. przyjęcie niewłaściwego pokarmu, połknięcie ciał obcych, kości, stosowanie niektórych leków (glikokortykosteroidy czy niesterydowe leki przeciwzapalne), zatrucia, zakażenia wirusowe (parwowirus, nosówka) czy pasożytnicze mogą dawać objawy obrzęku, a nadżerki w żołądku powierzchowne krwawienia do przewodu pokarmowego.

Konsekwencją będzie smoliście zabarwiony, ciemny kał.

Stanem nieodłącznie związanym z uszkodzeniem błony śluzowej żołądka są za to owrzodzenia.

Uszkodzona błona śluzowa prowadzi do odsłonięcia reszty ściany narządu i narażenia jej na działanie kwaśnej treści pokarmowej z pepsyną i kwasem solnym na czele.

Wrzody żołądka często powstają w sytuacji podawania pewnych leków szczególnie z grupy niesterydowych przeciwzapalnych czy glikokortykosteroidów, które są ordynowane jako leki przeciwbólowe szczególnie u starszych zwierząt ze zmianami zwyrodnieniowymi.

Z reguły powodują one powstawanie krwawych wymiocin ale mogą też dawać objawy smolistych stolców i bladych błon śluzowych.

Krwawienie w przypadku owrzodzenia żołądka ma charakter przewlekły i w dłuższej perspektywie prowadzi do niedokrwistości.

Krwista biegunka u psa jest jednym z charakterystycznych objawów towarzyszących parwowirozie.

Z powodu dość powszechnych obecnie szczepień, choroba ta nie zdarza się często i dotyczy najczęściej młodych, nieszczepionych lub niewłaściwie immunizowanych szczeniąt.

Wirus niszczy krypty jelitowe, w których się namnaża co powoduje wystąpienie objawu cuchnącej, krwistej biegunki u psa.

Zwierzęta takie z reguły cierpią również na anemię spowodowaną znacznym zarobaczeniem i nie zawsze udaje się je uratować, mimo wdrożenia intensywnego leczenia objawowego.

Krwotoczne zapalenie jelit i żołądka jest ostrą chorobą o nieznanej przyczynie.

Krwotoczne zapalenie żołądka objawia się:

 • krwistym kałem lub krwawą biegunką u psa,
 • znacznym zagęszczeniem krwi, czego przejawem laboratoryjnym jest hematokryt sięgający 70-80 %.

Zwierzęta cierpiące na krwotoczne zapalenie żołądka są w bardzo złym stanie klinicznym, wykazują cechy odwodnienia, posocznicy, zaburzeń krzepnięcia krwi. W każdym przypadku jeśli zdiagnozowano krwotoczne zapalenie żołądka wymagają bardzo intensywnego leczenia objawowego i odpowiedniego nawodnienia.

Ciała obce w przewodzie pokarmowym drażniące swoją obecnością błonę śluzową, wywołujące niedrożności czy perforację też mogą powodować krwawienia do światła przewodu pokarmowego.

Obecność ciała obcego wymaga stosownej diagnostyki, a w wielu przypadkach niezbędny jest zabieg chirurgiczny.

Zapalenie okrężnicy będzie dawało objaw krwistego śluzu w wydalanym stolcu psa.

Ostre zapalenie jelita grubego najczęściej występuje na skutek:

 • błędów żywieniowych,
 • nietolerancji pokarmowej,
 • toksyn,
 • infekcji Salmonellą lub Campylobacter,
 • ciał obcyc,
 • działania niektórych leków.

Może być też idiopatyczne i pasożytnicze.

Przewlekłe zapalenie jelit grubych najczęściej związane jest z chorobą zapalną jelit lub enterotoksykozą na tle Clostridium perfringens.

Enterotoksykoza spowodowana przez tą bakterię powoduje zespół krwotocznej biegunki u psów.

Krew w kupie psa nie towarzyszy za to zespołowi jelita drażliwego.

Biegunka u psa z jelita grubego, często tła idiopatycznego, również może objawiać się obecnością krwi w kupie psa.

Reaguje ona ładnie na wzbogacenie karmy dla psa we włókno pokarmowe, stąd jej druga nazwa biegunka jelita grubego reagująca na włókno.

Krew w kale psów może pojawić się praktycznie w każdym stanie chorobowym przebiegającym z biegunką u psa.

Musimy pamiętać, że wiele chorób układu pokarmowego w tym choroby zapalne jelit mogą dawać ten objaw.

Jako przykład niech posłuży nam limfocytarno – plazmocytarne zapalenie jelita cienkiego czy eozynofilowe zapalenie jelit.

Zmiany przy tych chorobach dotyczą zazwyczaj kilku odcinków przewodu pokarmowego a więc także żołądka, jelit cienkich i grubych.

Krwawienie spowodowane jest nadżerkami lokalizującymi się w błonie śluzowej.

W swej praktyce miałem wielu pacjentów, którzy ulegli wypadkowi komunikacyjnemu i choć badania nie wskazywały na poważny uraz tylnego odcinka przewodu pokarmowego wykazywały one krwawienie w kale.

Siły działające na jamę brzuszną w trakcie uderzenia uwalniają duże ilości energii kinetycznej, która prowadzi do uszkodzeń także w obrębie jelit czy żołądka i w konsekwencji do krwawień.

Jeśli są one nieznaczne, organizm wychodzi z tego bez szwanku, ale uszkodzenie dużych naczyń żylnych czy tętniczych może prowadzić do poważnych zaburzeń ogólnoustrojowych z wstrząsem hipowolemicznym i śmiercią na czele.

Powodem obecności krwi w kale mogą być także alergie pokarmowe i nietolerancja pokarmowa określane wspólnym terminem niepożądanej reakcji na pokarm.

Przyczyna w tym przypadku leży po stronie składu karmy, czyli czym żywimy zwierzę.

Oba stany mogą być wywoływane przez te same składniki pokarmowe.

Objawy w obu przypadkach mogą być bardzo podobne choć na poziomie patofizjologii w alergii uczestniczą elementy układu immunologicznego (brak tolerancji na obecne w pokarmie alergeny i miejscowa reakcja immunologiczna z udziałem IgE). Nietolerancja pokarmowa charakteryzuje się tym, że nie mamy udziału przeciwciał a zwykłą reakcję na składnik pokarmu, którego organizm nie toleruje.

Wreszcie choroby gruczołów okołoodbytowych czyli parzystych tworów zgrupowanych w tzw. zatokach, znajdujących się w okolicach zwieracza odbytu.

To właśnie ich wydzielina zalegająca w zatokach może powodować powstawanie przetok (przetoki okołoodbytnicze), ropni (ropień zatok przyodbytowych) i tym samym objawiać się krwawieniem przy akcie defekacji.

W takich przypadkach zwierzęciu często towarzyszy bolesność czy częste oblizywanie chorej okolicy, znaczny obrzęk odbytu czy właśnie wydalanie kału ze świeżą krwią pochodzącą z miejsca zakażenia i uszkodzenia.

Krwawienie w przypadku chorób zatok okołoodbytowych dotyczy zaawansowanych przypadków z wytworzeniem przetoki czy ropni i jest wyrazem zaniedbania ze strony opiekuna.

W dużym skrócie starałem się prześledzić najpopularniejsze i najczęściej występujące choroby przewodu pokarmowego mogące dawać objawy krwi w kale lub smolistego jego zabarwienia.

Pamiętajmy, że są to najczęstsze powody tego niepokojącego objawu chorobowego, a nie jak wielu opiekunów zwierząt myśli choroby.

Krew w odchodach psa nie jest symptomem patognomonicznym czyli charakterystycznym i może świadczyć o wielu różnych chorobach.

Niektóre często występujące przyczyny krwawień w obrębie układu pokarmowego.

Jak już wspominałem krwawienie choć ma swoje źródło w przewodzie pokarmowym może wynikać z wielu innych przyczyn.

Krwawienia spowodowane niektórymi lekami

Sterydy i niesterydowe leki przeciwzapalne są powszechnie stosowane w lecznictwie małych zwierząt i często niestety nadużywane.

Wielokrotnie też spotkałem się z sytuacją gdy jednocześnie podawano jedne i drugie co zwiększa ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

Ich podstawowy mechanizm działania polega na hamowaniu enzymu cyklooksygenazy uczestniczącej w syntezie czynników zapalnych czyli prostaglandyn, leukotrienów czym znoszą stan zapalny i spowodowane nim objawy ogólne.

Niestety blokując enzym, nie działają wybiórczo i hamują również jego “potrzebną, dobrą wersję”, która jest niezbędna do syntezy czynników osłaniających błonę śluzową żołądka i jelit.

Konsekwencją będą więc owrzodzenia narażonej na działanie soków trawiennych śluzówki i krwawienia.

Podobnie działają w tej kwestii leki podawane doustnie jak i ich wersje iniekcyjne a długość stosowania ma niebagatelne znaczenie (im dłużej tym większe ryzyko).

Dlatego przy długofalowym podawaniu specyfików z tych grup warto rozważyć zabezpieczanie farmakologiczne błony śluzowej przewodu pokarmowego stosownymi lekami.

Niekiedy pewne składniki psiej diety mogą dawać ciemny kał sugerujący krwawienie do przewodu pokarmowego.

Są to przykładowo bogata w żelazo i krew wątróbka innych zwierząt czy zielony szpinak.

Także pewne preparaty podawane doustnie jak np.metronidazol, siarczan żelaza mogą powodować ciemne zabarwienie kału.

Najlepszym rozpoznaniem w tym przypadku jest wnikliwy wywiad z opiekunem, który powinien dokładnie poinformować nas o lekach podawanych zwierzęciu czy o sposobie żywienia.

Zatrucia rodentycydami antykoagulacyjnymi

Wszelkiego typu zatrucia spowodowane dostaniem się do przewodu pokarmowego substancji toksycznych mogą spowodować wystąpienie krwawienia z przewodu pokarmowego.

Oczywiście mam tutaj na myśli wystąpienie ostrej biegunki, która może przebiegać z takim objawem.

W przypadku bardzo toksycznych związków często zwierzę wcześniej skończy życie, a objawy ze strony przewodu pokarmowego (krwawienia) nie zdążą się rozwinąć.

Często zdarzają się za to zatrucia spowodowane zjedzeniem przez psy rodentycydów antykoagulacyjnych będących składnikiem powszechnie dostępnych produktów do zwalczania gryzoni, szczurów i myszy.

Wprawdzie często dodawane są do trutek gorzkie substancje smakowe utrudniające przypadkowe spożycie ale zatrucia i tak często występują.

Antykoagulanty hamują enzym przekształcający w wątrobie postać nieaktywną witaminy K w jej formę aktywną.

Dochodzi do zmniejszenia protrombiny czynników VII, IX, X i spada synteza protrombiny w wątrobie.

Objawy kliniczne zatrucia pojawiają się z kilkudniowym opóźnieniem (1-3 dni) i manifestują się przede wszystkim krwawieniami:

Występuje również:

 • bolesność brzucha,
 • krwiomocz,
 • krwawe wymioty,
 • smoliste stolce świadczące o krwawieniach żołądkowo jelitowych.

Przewód pokarmowy jest tutaj jednym z wielu układów gdzie ujawniały będą się niedobory witaminy K i spowodowane tym zaburzenia krzepnięcia. Leczenie polega na jak najszybszym podaniu witaminy K w iniekcji.

Zaburzenia krzepliwości krwi

Choć częstym powodem krwawień w przewodzie pokarmowym jest zjedzenie trutki na gryzonie opartej na antykoagulantach to nie możemy zapominać, że również inne zaburzenia krzepnięcia krwi mogą dawać objawy smolistych stolców.

Zaburzenia krzepnięcia mogą być oczywiście wrodzone lub nabyte.

Mogą wynikać z:

 • niedoborów czynników krzepnięcia,
 • zmniejszonej liczby płytek krwi,
 • wad naczyń krwionośnych prowadzących do uszkodzenia śródbłonka,
 • różnych zaburzeń ogólnoustrojowych np. rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe.

Manifestują się one krwawieniami w wieku miejscach ciała, punkcikowatymi wybroczynami na skórze i błonach śluzowych czy interesującymi nas krwawieniami w obrębie przewodu pokarmowego. Obserwujemy wówczas pojawienie się krwi w kale psów.

Diagnozowanie ich opiera się w dużej mierze na badaniach laboratoryjnych.

Pasożyty wewnętrzne

Częstą przyczyną obecności krwi w kale zwierząt jest obecność pasożytów wewnętrznych w ich przewodzie pokarmowym.

Pasożyty są powszechnymi, niechcianymi gośćmi w jelitach psów i prowadzą tryb życia zawsze przynoszący szkodę swojemu żywicielowi.

Stosując duże uproszczenie objadają swego gospodarza i zatruwają go swoimi produktami przemiany materii.

Żaden pies nie chciałby być “miejscem życia” dla owych nieproszonych gości.

Pasożyty odżywiając się krwią w świetle jelita nacinają jego błonę śluzową czym powodują ubytek krwi i występowanie niedokrwistości.

Oczywiście objawy są tym nasilone im więcej osobników pasożyta żyje w jelitach.

Pamiętajmy, że ilość pasożytów przy nawet średniej inwazji jest znaczna i nie zawsze muszą być one obecne w kale, który widzimy.

Dają one objawy krwawego kału co szczególnie widoczne może być u młodych, intensywnie zarobaczonych szczeniąt.

Glisty psie a więc Toxocara canis powodują najczęściej wymioty ale biegunka u psa z domieszką krwi też jest częstym objawem chorobowym inwazji.

Tęgoryjce Ancylostoma caninum i Uncinaria stenocephala bytują w jelitach cienkich niszczą błonę śluzową jelita powodując znaczną czasem niedokrwistość, anemię.

Pasożyty te są przystosowane do pobierania krwi poprzez posiadanie specjalnego aparatu gębowe wyposażonego w ząbki.

Są niewielkimi nicieniami (9-15 mm długości), hematofagami wyspecjalizowanymi w pobieraniu krwi żywiciela.

Włosogłówka czyli Trichuris vulpis jest pasożytem jelita grubego często powodującym ostrą lub przewlekłą krwawą biegunkę objawiającą się właśnie krwią w kale.

Ubytek krwi na skutek inwazji prowadzi do ogólnego osłabienia wynikającego z niedokrwistości.

Nicień przednią częścią ciała wnika w błonę śluzową a tylna, grubszą wystaje do światła okrężnicy.

Na skutek dużej inwazji występuje krwista biegunka u psa i kał ze śluzem.

Pamiętajmy, że jeden osobnik dużej szkody nie wyrządzi ale już setki owszem, potrafią wywołać objawy ogólne, obniżyć znacznie odporność zwierzęcia czy doprowadzić do znacznej czasem anemii.

Rozpoznanie obecności krwi w odchodach

Badanie kału
Badanie kału

W wielu sytuacjach stwierdzenie obecności krwi w kale psa jest banalnie proste i sam opiekun zwierzęcia może ją zauważyć zbierając wydaliny w trakcie spaceru.

W innych przypadkach może się zaniepokoić innymi objawami ze strony przewodu pokarmowego i zmianą koloru wydalanego kału.

Czasem też zwyczajnie nic nie widać gołym okiem, a obecność krwi w kale psa wykrywana jest za pomocą testów laboratoryjnych.

Krew wydalana wraz z kałem psa powoduje jak już wiemy niedokrwistość stąd jednym z podstawowych badań jest morfologia krwi.

Pozwala ona określić jak znacznego stopnia mamy zaburzenia w homeostazie dotyczącej układu krwionośnego.

Podstawowe badania krwi określą z jaką niedokrwistością mamy do czynienia (np. z niedoboru żelaza – mikrocytoza, hipochromazja i nadpłytkowość).

W przypadku podejrzenia obecności pasożytów badaniem prostym potwierdzającym nam ich obecność jest badanie kału metodą flotacji czy sedymentacji.

Niech nie zmyli nas fakt, że zwierzę było kiedyś odrobaczone i na pewno w odchodach Twojego psa nie ma pasożytów.

Nie zawsze bowiem je widać w kale psa i rzadko kiedy uważnie przyglądamy się tej wydalinie.

Interesujące nas pasożyty są też trudne do zabicia stąd jednorazowe profilaktyczne odrobaczanie z całą pewnością ich nie wyeliminuje.

Jednym z podstawowych badań diagnostycznych jest badanie per rectum w znieczuleniu farmakologicznym.

Lekarz weterynarii może za jego pomocą uchwycić wiele patologii w prostnicy i w obrębie odbytu.

Niekiedy, aby ustalić przyczynę obecności krwi w odchodach psa musimy uciec się do bardziej skomplikowanych metod diagnostycznych jaką przykładowo jest endoskopia.

Pozwala ona w znieczuleniu ogólnym obejrzeć przewód pokarmowy od środka, wykazuje zmiany zapalne, nowotworowe, polipy, owrzodzenia czy obecność ciała obcego.

Drogą endoskopową możemy też pobrać od dalszej diagnostyki np. histopatologicznej wycinki zmienionych tkanek czy błony śluzowej.

Te ostatnie możemy czasem stwierdzić wykonując zdjęcie RTG z kontrastem podanym drogą doustną.

Bardzo pomocnym badaniem obrazowym jest również ultrasonografia.

Ostatecznością może okazać się wykonanie laparotomii diagnostycznej czyli otwarcia jamy brzusznej i poszukania ewentualnych zmian chorobowych, ale zostawiamy ją zawsze na koniec.

Nie zapominajmy też o całej gamie badań laboratoryjnych w tym tych pozwalających wykryć obecność krwi w kale psów w sytuacji gdy jest ona niewidoczna gołym okiem.

Leczenie pacjentów z krwią w kale

Przy obecności krwi w kale psów postępowanie terapeutyczne zawsze będzie uzależnione od bezpośredniej przyczyny wywołującej krwawienie do przewodu pokarmowego.

W każdym przypadku opiera się na uprzednio postawionym rozpoznaniu klinicznym, bez którego niemożliwa jest skuteczna terapia.

W wielu przypadkach po wyeliminowaniu czynników sprawczych możliwe jest zupełne wyeliminowanie objawu i trwałe wyleczenie pacjenta.

W przypadku stwierdzenia zarobaczenia podstawą jest podawanie jednego z leków przeciwpasożytniczych zgodnie ze schematem zaproponowanym przez producenta.

Odrobaczenie oczywiście powtarzamy oraz w miarę możliwości eliminujemy skażenie środowiska pasożytami.

W przypadku alergii pokarmowej podstawą leczenia jest zmiana sposoby żywienia i wprowadzenie psiej diety hipoalergicznej i wykluczenie z jadłospisu Twojego psa substancji go uczulających.

Podobnie powinniśmy postępować w przypadku nietolerancji pokarmowej, której leczenie polega na identyfikacji i unikaniu pokarmu szkodliwego.

Leczenie zatrucia antykoagulantami polega na jak najszybszym podaniu witaminy K czym znosimy objawy niedoboru. Długość podawania tej witaminy uzależniona jest od rodzaju antykoagulantu spożytego przez zwierzę. W krótkim czasie po połknięciu trucizny możemy też wywołać wymioty czym usuniemy trutkę z przewodu pokarmowego psa zanim jeszcze zdąży się wchłonąć.

Ciała obce musimy ewakuować z przewodu pokarmowego endoskopowo lub na drodze tradycyjnego zabiegu chirurgicznego.

Możemy też spróbować usunąć je w naturalny sposób w trakcie normalnego aktu defekacji podając środki poślizgowe (np. parafinę doustnie).

W przypadku chorób zapalnych jelit konieczne jest dłuższe leczenie lekami przeciwzapalnymi i antybiotykami.

Owrzodzenia błony śluzowej leczymy podając leki blokujące wydzielanie soków żołądkowych (np. ranitydyna, omeprazol) i osłaniające powstałe już uszkodzenia (np. sukralfat).

Czasem też lekarz weterynarii musi zredukować dawkę tych specyfików, które uszkadzają śluzówkę np. sterydów lub nie podawać ich łącznie ze niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi.

W przypadkach przebiegających ze znaczną anemią stosujemy leczenie objawowe w postaci podawania preparatów krwiotwórczych lub w skrajnych sytuacjach transfuzje krwi.

Niekorzystne, szkodliwe zaś bakterie, które namnożyły się w przewodzie pokarmowym eliminujemy podając doustnie antybiotyki (np. amoksycylinę czy tylozynę).

Zmiany nowotworowe leczymy poprzez radykalny zabieg chirurgiczny, usuwając je o ile to oczywiście możliwe.

Tak właśnie w dużym skrócie wygląda leczenie poszczególnych chorób przebiegających z krwawieniem do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Zawsze musi być ono ukierunkowane na bezpośrednią przyczynę krwawienia i obejmować gdy to potrzebne także leczenie objawowe łagodzące uciążliwości dla zwierzęcia.

W wielu też przypadkach możliwa jest skuteczna profilaktyka niedopuszczająca do wystąpienia krwi w kale psów. Mam tutaj na myśli choćby odrobaczanie psów, kontrolę zawartości gruczołów okołoodbytowych, lub wprowadzenie odpowiedniej psiej diety.

Podsumowanie

W artykule starałem się w prosty sposób przybliżyć zagadnienia związane z obecnością krwi w odchodach psa. Mam nadzieję, że udało się przedstawić najczęstsze przyczyny dlaczego może pojawić się krew w kupie psa i które schorzenia układu pokarmowego twojego psa mogą być za to odpowiedzialne.

Krew w kale psa jest ważnym symptomem informującym opiekuna zwierzęcia o toczącej się patologii nie zawsze bezpośrednio w przewodzie pokarmowym. Czasem bowiem powodem krwawienia mogą być inne problemy mające źródło zupełnie gdzie indziej. Stąd konieczność diagnostyki, którą powinien się zająć lekarz weterynarii i ustalenia powodu krwawienia bez której niemożliwa jest skuteczna pomoc.

W wielu przypadkach, kiedy obserwujemy ślady krwi w kale psa mamy proste postępowanie lecznicze prowadzące do zupełnego wyleczenia i rozwiązania kłopotu. Nie zawsze bowiem krew w kale psa musi świadczyć o poważnej chorobie, na którą nie ma już ratunku. Nie rezygnujmy więc w dostępnych w gabinecie weterynaryjnym narzędzi diagnostycznych, tym bardziej że możemy pomóc cierpiącemu zwierzęciu, które z całą pewnością będzie nam dozgonnie wdzięczne.

 

Wykorzystane źródła >>

Lekarz weterynarii Piotr Smentek

Lekarz weterynarii Piotr Krzysztof Smentek

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Specjalista chorób psów i kotów. Specjalista administracji i epizootiologii weterynaryjnej. Pracuję od kilkunastu lat w Całodobowej Lecznicy Weterynaryjnej gdzie zajmuję się szeroko pojętą medycyną zwierząt towarzyszących głównie psów, kotów i gryzoni oraz z weterynaryjnej firmie farmaceutycznej w Dziale Rozwoju gdzie odpowiadam za bezpieczeństwo terapii.

40 komentarzy do “Krew w kale psa: o czym świadczy i jakie mogą być tego przyczyny?”

 1. Jedna z moich kotek reakuje krwia w kupce na karme z zawartoscia rybna oraz niektorymi mieszankami.
  Podejrzewam ze wiele puszek rybnych i kocich pasztetow zawiera mielone osci a co gorsza mmielone kawalki pancerzykow skorupiakow.
  Niektore muszki zawieraja zapewne mielone kosci kurze, ktore mozna wyczuc w palcach jako taki ostrawy zwirek.
  Prawdopodobnie te szorstkie skladnik szoruja nablonek jelit – ergo, sensitive gut.

  Wiem ze nie zawiera tych smieci Bogata ani jej tania wersja Biedronkowa w puszkach o podobnej wielkosci.
  Nie zawiera tego tez Wiskas, ani Shebe ani takie brytyjska karma o lekko wedzonym zapachu.
  No a puszki z ryb, jak pislama – unikam programowo dla tej kotki.
  Bardzo bym nawolywala i prosila weterynarzy o solidny przegladu karmy dla kotow pod katem wlasnie takich szkodliwych smieci.

  Odpowiedz
 2. Mam 1roczna sunie 3dni temu cały dzień zwracała ślina. Po jednym dniu zaczęła jeść ale mało a wczoraj zauważyłam ze kal ma kolor ciemny i inny i tak mi się wydaje ze trochę jasnej krwi było w nim. Dzisiaj nad ranem również zauważyłam ze trochę jest w kale jasnej krwi i stolec jest koloru ciemnego. Bawi się biega co mam robić ?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Krew w kale jest poważnym objawem. Czarny kał świadczy o krwawieniach z górnych odcinków przewodu pokarmowego, jasna, świeża krew pochodzi z jelita grubego. Przyczyn może być wiele: zaburzenia krzepliwości po spożyciu trutki, nadżerki w żołądku i jelitach po spożyciu drażniącej substancji czy też leków przeciwzapalnych, ostre przedmioty połknięte przez zwierzę czy też karmienie kośćmi. Zawsze przy krwawieniach bezpieczniej jest udać się do lekarza, nawet jeśli zwierzę czuje się dobrze. Niewykluczone, że suczka zjadła ciało obce, które nadal tkwi w przewodzie pokarmowym. Oczywiście można obserwować dalej, podać środki poślizgowe (olej parafinowy) czy też osłaniające żołądek i jelita (ulgastran), ale proszę pamiętać, że zawsze szybko wprowadzone leczenie ma większe szanse na wyzdrowienie pacjenta, niż ratowanie psa z zapaleniem otrzewnej, silną niedokrwistością czy we wstrząsie. Ze swojej strony doradzam udanie się do lecznicy weterynaryjnej.
   Pozdrawiam, lek. wet. Magdalena Zdanowska.

   Odpowiedz
 3. Witam, mam szczeniaka Colie. Jest z nami od 11 dni. Od kilku dni zacząl załatwiać się na rzadko. Nie była to do końca biegunka bo kal miał „formę” jeśli mogę tak napisać. Dziś jednak miał biegunkę i była w niej krew. Kolor kału jasno brązowy i chyba żywa krew. Na początku myślałam ze to przez zmianę karmy ale teraz zaczynam się martwić. Jutro idę do weterynarza. Myśle tez o robakach mimo ze poprzedni właściciel mówił ze jest odrobaczony to jednak może nadal mieć pasożyty. Bardzo dużo pije wody i ma normalny apetyt jest tez wesoły i chętnie się bawi. Nie wymiotuje. Mam nadzieje ze to nic poważnego i szybko dojdzie do siebie. Proszę o radę lub informacje co to może być?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Przyczyn biegunki u psów może być bardzo wiele, nieprawidłowa dieta, zarobaczenie, choroby zakaźne, choroby zapalne jelit. Biegunka z krwią jest niebezpiecznym objawem, szczególnie u młodego organizmu, zawsze należy szybko udać się do lekarza. Myślę, że piesek jest już po wizycie i zostało wdrożone odpowiednie leczenie. Życzę więc szybkiego powrotu do zdrowia.
   Pozdrawiam, lek. wet. Magdalena Zdanowska.

   Odpowiedz
 4. Witam, mój 14 letni pies ostatnio załatwia się często i ma ślady krwi . Zauważyłam też że stolec jakby był w jakiejś błonie śluzowej. Jest leczony tabletkami hormonalnymi z powodu guzków na odbytnicy. Leczenie jest skuteczne. Ale martwi mnie ta krew. Nie dostaje żadnych kostek wszystko lekko strawne. Poza tym od paru miesięcy ma drgawki tylnych łapek. Mam wrażenie jakby gdzieś odpływał. Wszystko to jest podczas snu. Ma szczepienia, został odrobaczony. Apetyt dopisuje. Weterynarz powiedział że to zaburzenia neurologiczne. Boję się że to padaczka. Proszę mi pomóc już nie wiem co robić.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Zacznijmy może od problemu krwi w kale. Opisywane przez Panią objawy mogą nasuwać podejrzenie obecności Giardia spp. Jest to pasożyt żyjący w komórkach ściany jelita, jest odporny na większość leków przeciwpasożytniczych. Namnaża się tam i okresowo powoduje pękanie kosmków, co jest przyczyną śladów krwi. Myślę, że dobrze byłoby wykonać badanie kału i sprawdzić, czy Pani pies cierpi z powodu inwazji tego pasożyta. Jeśli chodzi o padaczkę, jej objawy mogą wyglądać bardzo różnie. Począwszy od lekkiego zamroczenia i wpatrywania się w przestrzeń, skończywszy na drgawkach. Często przed atakiem występuje zjawisko zwane aurą – pacjent jest wtedy niespokojny, kręci się, nie może znaleźć swojego miejsca na świecie, wokalizuje. Po ataku padaczkowym najczęściej zwierzę jest lekko zdezorientowane, nie wie co się stało, może być przestraszone. Opisywane przez Panią objawy raczej nie wskazują na padaczkę. Mogą być to natomiast deficyty neurologiczne lub zaburzenia w równowadze eletrolitowej, co zdarza się często w przypadku starszych pacjentów. Może warto byłoby włączyć do jego diety zestaw witamin, dedykowanych dla seniorów.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 5. Dzień dobry
  Od 3 dni jestem szczęśliwa posiadaczka czworonoga. Niestety od wczoraj ma biegunkę a dzisiaj zauważyłam skrzepy krwi, kal nie jest czarna lecz jasno brązowa no i trawa też była bo wczoraj jadł mimo zwracania uwag i odciagnia. Czy mam się martwić czy to zwykle czyszczenie jelit? Dodam że piesek jest znajdą i jeszcze nie jest odrobaczony miał dopiero pierwsze szczepienie i Pani doktór powiedziała że najlepiej dopwiro po tygodniu podać na odrobaczenie.
  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Biegunka zawsze jest niepokojącym objawem, nie ma czegoś takiego jak czyszczenie jelit. Rozumiem, że pupil jest jeszcze młodzieniaszkiem? W przypadku młodych pacjentów, zignorowanie biegunki bardzo często prowadzi do odwodnienia i znacznego osłabienia organizmu. Nie zwlekałabym z wizytą u lekarza. Owszem, może to być objaw inwazji pasożytniczej, obecności Giardia spp., ale nie można wykluczyć czynników zakaźnych lub zatrucia pokarmowego. Czy piesek interesuje się jedzeniem, czy pije? Czy oprócz biegunki wystąpiły jakieś inne, niepokojące objawy?
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 6. Od doby moja roczna suczka bichon frise ma biegunkę i wymioty. W nocy się nasiliło. Już nie wymiotuje bo nie ma czym,tylko wydaje odgłosy świadczące o tym że próbuje zwymiotowac. Stolec co pół godziny na chwilę obecną,nie chce pic wody,zabiera głowę jak próbuję w nią wmusic Nie spała całą noc tylko chodziła. Kał wodnisty koloru ciemno czerwonego. Wybieram się z nią w ciągu dwóch godzin do weterynarza,ale boję się diagnozy. Załączam zdj kału

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Zamieszczone przez Panią informacje są bardzo skąpe, jednak takie objawy są bardzo niepokojące. Cieszę się, że udaje się Pani na wizytę. Krwawe stolce, biegunka, chęć wymiotów oraz mdłości, świadczą o intensywnym stanie zapalnym w obrębie układu pokarmowego. Możliwe, że pupilka cierpi z powodu obecności ciała obcego, które poważnie podrażniło żołądek, jelita i utrudniło pasaż treści jelitowej. Możliwe, że ma poważne zatrucie pokarmowe. Z pewnością nie należy zwlekać z wizytą w takich przypadkach, wymioty i biegunka w takim nasileniu powodują bardzo szybkie odwodnienie organizmu i pogorszenie stanu zdrowia pupilki.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 7. Mam pytanie od tygodnia mam psa od początku miał biegunki . Więc go odrobaczyłam. Potem dałam mu smecty przez 2 dni. Kupy się uregulowały . 2 dni bardziej zwarte kupy taki plastelinowate lecz trochę miękkie ale przypominają kupę. I na koniec 3 kropki krwi .
  Co to może oznaczać ?
  Pieska mam tydzień ma zrobione 2 szczepienia
  Na nosówka i parwowirozę

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Krew w kale, zwłaszcza u tak młodego stworzenia jest bardzo niebezpieczne.Zwykle biegunka. Czy maluch był już odrobaczony? Często przyczyną krwawienia i biegunki są pasożyty, obecne w przewodzie pokarmowym. Przed odrobaczeniem warto wykonać badanie kału, najlepiej zebranego z trzech dni – wtedy jest większe prawdopodobieństwo znalezienia pasożyta. Z pewnością powinna się Pani udać do swojego lekarza weterynarii. Biegunki u młodych zwierząt prowadzą do odwodnienia i zaburzeń w równowadze elektrolitowej, mogą powodować gorszy wzrost i spowolnienie rozwoju zwierzęcia. Na podstawie badania z pewnością zostanie postawiona trafna diagnoza i wdrożone odpowiednie dla stanu zdrowia pupila leczenie. Do czasu ustąpienia objawów pupil powinien spożywać lekkostrawną karmę typu gastro – intestinal, aby nie obciążać przewodu pokarmowego.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 8. Os trzech miesięcy leczę buldożka francuskiego bo ma krew w kale.Dostał ogrom zastrzyków ,tabletek probiotyki i jest coraz gorzej.Proszę o pomoc.Pies je tylko karmę weterynaryjną Calibra. Dziennie potrafi zrobić od 8 do 11 kałów w których jest krew.Piesek ma 9 miesięcy.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Buldogi francuskie mają bardzo często problemy z układem trawiennym. Krew w kale, która pojawiła się u Pani pupila, jest bardzo niepokojącym objawem. Przede wszystkim należy zdiagnozować przyczynę wystąpienia objawów chorobowych, bez tego nie da się dobrać odpowiedniego leczenia. Należy rozpocząć od badania próbki kału pod kątem wystąpienia pasożytów jelitowych – nawet przy regularnym odrobaczaniu pies może mieć z nimi problem. Warto sprawdzić także, czy przyczyną biegunek z krwią nie jest Giardia spp – pasożyt, który żyje w kosmkach jelitowych, namnaża się w nich i powoduje ich pękanie. Po wykluczeniu tych schorzeń, warto przeprowadzić badanie krwi, podstawową morfologię, biochemię a także TLI, poziom kwasu foliowego i witamin z grupy B. Wahania w poziomie TLI mogą wskazywać na problemy z trzustką – przewlekłe jej zapalenie bardzo często objawia się problemami żołądkowo – jelitowymi. Zaburzenia w poziomie witamin B oraz kwasu foliowego będą wskazywały na SIBO, czyli przerost flory jelitowej. Jeśli i te badania nie wskażą przyczyny występowania biegunek u Pani pupila, warto wykonać szczegółowe USG jamy brzusznej. Aby badanie było miarodajne, pupil musi być kilkanaście godzin na czczo. Warto rozważyć też nadwrażliwość pokarmową, jako przyczynę biegunek – proszę zwrócić uwagę, co jest źródłem białka w podawanej pupilowi karmie. Pozdrawiam i życzę powodzenia w diagnozowaniu pieska.
   Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 9. Dzień dobry , mój pies 1,5 roku , jest alergikiem od rana zaczęły mu się problemy z żołądkiem . Poranny stole wyglądał normalnie , przed tym wymiotował , w niewielkiej ilości , później jakieś 10 minut wcześniej zaczęła mu się biegunka , z domieszka krwi ,poszliśmy na spacer , wróciliśmy i wieczorem i w nocy zaczęło mu się znowu biegunka i wymioty w małej ilości .
  Teraz wyszedł na dwór i dosłownie roztwór wodny się wygowybal z odbytu . Po raz drugi wyszedł i zauwazylam ze „stolec” to jest płynna krew . Nie chce jeść nic . Tylko pije .
  Rano zmaierzam wytrącanie do weterynarza . Ale jak Panmysli czym to może być spowodowane ?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Problemy z żołądkiem, o których Pani wspomina nie biorą się z powietrza. Czy zmieniała Pani karmę pupilowi? Czy dostał jakiś przysmak? Czy istnieje szansa, że zjadł jakieś ludzkie jedzenie, czy może ktoś go dokarmił? Czy ma tendencje do zjadania na spacerach nie do końca jadalnych rzeczy? Tak gwałtowne objawy mogą być powiązane z ciężką infekcją bakteryjną lub wirusową. Możliwe też, że pies zjadł coś, co powoduje uszkodzenie przewodu pokarmowego, jakieś ostre ciało obce, które uszkadza scianę jelita. Z pewnością powinna się Pani wybrać do lekarza weterynarii, krwiste stolce i wymioty to bardzo poważna sytuacja, która może zagrażać życiu pupila. Do czasu wizyty proszę raczej nie zachęcać psa do jedzenia, jeśli ma podrażniony przewód pokarmowy, to zalegający w żołądku pokarm nie poprawi jego stanu. Proszę nie dawać psu żadnych ludzkich leków – mogą pogorszyć tylko jego stan.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 10. Dzień dobry 🙂 mam pytanie od nośnie mojego pieska : od wczoraj wymiotuje , ma biegunkę która jest na ten moment tylko krwista , od rana tylko by spał . Był zbadany nie okazywał żadnych oznak bólu przy dotyku brzucha .
  Byliśmy dziś u veta(mieszkamy w UK ) stwierdził infekcje , i ze krew z odbytu to normalna rzecz przy tego rodzaju infekcjach .
  Piesek jest szczepiony regularnie . Ma 1,5 roku .
  Dostaliśmy antybiotyk o nazwie metrobactin i probiotyki . Na razie jedna dawka nami , wiem to zbyt krótki czas żeby coś się polepszyło . Ale czy to ma sens co vet opowiedział ?
  Proszę bardzo o pomoc . I pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Ma Pani rację, po jednej dawce antybiotyku ciężko jest określić, czy jest/ będzie lepiej. Aby leczenie podziałało potrzeba trochę czasu. Owszem, to możliwe, że ciężki stan pupila jest spowodowany infekcją bakteryjną. Intensywny stan zapalny, lokalizujący się w ścianie jelita powoduje jej rozpulchnienie i sprawia, że jest bardzo podatna na uszkodzenia mechaniczne. Zatem łatwo dochodzi do krwawienia do światła jelita. W przypadku ciężkich infekcji krwawa lub krwista biegunka są dość często zauważalne. Jeśli chodzi o Pani ostatnie pytanie, lekarz weterynarii, badający Pani psa, skończył studia, więc zapewne posiada odpowiednie kompetencje, by po zbadaniu pieska postawić diagnozę. Jeśli nie ma Pani zaufania do lekarza, warto zmienić placówkę i skonsultować diagnozę z innym lekarzem.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 11. Panie doktorze, od ok 2 dob moja 12 letnia suczka miala czeste rozwolnienie. Dzisiau rano zaczela tez wymiotowac bialo zolta spieniona mazia. Udalysmy sie do kliniki weterynarii prosic o pomoc. Suczka miala wykonane usg a nastepnie rentgen. Na usg wykryto przelewajaca sie wydzieline po jelitach. Natomiast rentgen wyszedl niewyraznie. Suczka dostala komplet zastrzykow ktore maja zniwelowac wymioty. I owszem wymioty zniknely ale teraz jej stolec jest rozowo czerwona woda. Dodatkowo dostalysmy kontrst do pyszczka. Wieczorem jezeli nie bedzie poprawy mamy pojaeic sie znowu w klinice. Lekarz podejzewa cialo obce. Od kilku godzin zauwazylam ze suczka dziwnie oddycha, sapie. Dzwiek jak by przez rurke.
  Dodam tez ze jest to labrador i kradnie wszystkie resztki jedzenia mimo naszych staran. Smieci oraz resztki znalezione na dworze ppdczas spaceru.
  Czy jest to cos groznego?
  Czekac do wieczora na wizyte?

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Ciało obce w przewodzie pokarmowym jest zdecydowanie groźną dla życia sytuacją. Pomijam już fakt, że może ono w mechaniczny sposób uszkodzić ciągłość przewodu pokarmowego, podrażnić delikatną ścianę jelit, ale też zaburza perystaltykę i powoduje ogromny stan zapalny w jelitach i żołądku. Jeśli zauważyła Pani jakiekolwiek niepokojące zmiany w zachowaniu pupilki proszę nie zwlekać i pilnie udać się na wizytę. Jeśli chodzi o problem zjadania różnych rzeczy na spacerach, należy zakładać psu kaganiec – najlepiej fizjologiczny, aby pupilka mogła swobodnie oddychać i napić się w razie potrzeby, ale skutecznie utrudniający zjedzenie czegokolwiek. Po ustabilizowaniu stanu pupilki proszę przeanalizować skład jej karmy, ponieważ chęć do jedzenia odpadków może wiązać się z dietą niedoborową. Warto włączyć także preparat wielowitaminowy do codziennego stosowania. Proszę pamiętać o regularnym odrobaczaniu pupilki, jest to szczególnie ważne u psów, które zjadają śmieci i odpadki.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 12. Moja suczka (husky) dziś rano załatwiła się rzadka kupa z krwią. Do jedzenia dostaje kasze z mięsem. Od czego to może być zależne?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Pies raczej nie powinien spożywać kasz. Najbardziej niewskazane jest stosowanie kaszy jęczmiennej, która może powodować gorsze wykorzystanie składników odżywczych z pożywienia. Jeśli jednak nie robiła Pani ostatnio żadnych zmian w diecie psa i pupilka zawsze dobrze czuła się po posiłkach, należy poszukać innej przyczyny. Najczęstszą i jednocześnie najprostszą jest obecność pasożytów jelitowych. Dorosłe zwierzęta powinny być odrobaczane raz na trzy miesiące (zamiennie można zastosować badanie kału). Jeśli oddanie rzadkiego stolca było jednorazowe, pupilka czuje się dobrze, ma chęć do życia i zabawy, raczej nie ma powodu do niepokoju. Jeśli jednak regularnie zdarzają się jej problemy żołądkowo – jelitowe, lub ma wyraźnie pogorszone samopoczucie, wykazuje objaw bolesności brzucha, proszę udać się do lekarza weterynarii i poprosić o zbadanie pupilki.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 13. Suka lat 9 – osowiała . Rtg i usg nic nie wykazało – miała wyciskane gruczoły okoloodbytowe. Teraz od kilku dni jest krew w kale – raz świeża raz czarna …. czy mogło dojść do urazi ?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Rozumiem, że pupilka jest wykastrowana? Z pewnością jest to jedno z możliwych wyjaśnień. Opisywany przez Panią objaw jest jednak mało specyficzny – osowiałość może świadczyć o wielu schorzeniach. W celu dokładniejszej diagnostyki, warto wykonać badania dodatkowe, zaczynając od morfologii i podstawowej biochemii krwi. Z pewnością jednak nie należy ignorować krwi w kale. Warto zastanowić się, kiedy pupilka była odrobaczana – obecność pasożytów wewnętrznych to bardzo częsta przyczyna obecności krwi w kale. Warto wykonać też test na giardię. Jeśli pupilka ma tendencje do zjadania nietypowych przedmiotów, bardzo możliwe, że doszło do urazu w jelitach. Proszę pamiętać, że nie wszystkie ciała obce dają cień na zdjęciu RTG – w celu upewnienia się, że nic nie zostało przeoczone, warto wykonać dodatkowe zdjęcia po podaniu doustnym kontrastu. Czy zaobserwowała Pani jakieś inne objawy? Niechęć do ruchu, zmienny apetyt, nietypowa pozycja podczas jedzenia, picia, lub spania?
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 14. Dobry wieczór , sznaucerka miniatura 3,5 roku , od dwóch dni ma biegunkę , cały dzień dieta , duże parcie , na spacerze pare prób oddania stolca , w końcu zaczęła krwawić z odbytu . Normalnie się zachowuje , upomina się o jedzenie . Proszę o poradę .

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Biegunka, która trwa przez 24 godziny i nie jest jednorazowym oddaniem luźniejszego kału już jest sytuacją niepokojącą. Biegunka i tak duże parcie, o którym Pan wspomina mogą predysponować do poważnych schorzeń, na przykład wgłobienia jelit. Rozumiem, że zauważył Pan świeżą, czerwoną krew w kale, tak? Świadczy to o krwawieniu z ostatnich odcinków jelita – wcale nie musi to być odbyt. Powinien się Pan zgłosić do swojego lekarza prowadzącego. Zdaję sobie sprawę, ze w obecnej sytuacji epidemiologicznej może być to utrudnione, ale sytuacja jest dość poważna. Nie wie Pan co spowodowało to krwawienie – może być to silny stan zapalny jelit, uszkodzenie ich śluzówki, a może znajduje się tam ciało obce, które rozrywa właśnie fragmenty jelita. Tak jak wspomniałam, proszę nie zwlekać z wizytą. W przypadku jednorazowego, luźniejszego stolca, warto wprowadzić głodówkę, a po niej lekkostrawne małe posiłki, jednak tak jak wspomniałam, tutaj sytuacja jest znacznie poważniejsza.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 15. Mój szczeniak od trzech dni ma rzadki kał z krwią. Dawałam mu już węgiel i dostał tylko gotowany ryż, ale nic nie pomaga.
  Jakaś rada.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Powinna się Pani natychmiast zgłosić z maluchem do przychodni całodobowej. Biegunka u szczenięcia prowadzi bardzo szybko do odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych. Jeśli zauważa Pani w kale krew, świadczy to tylko o tym, że stan szczenięcia stale się pogarsza – możliwe, że stan zapalny w jelitach jest na tyle duży, że śluzówka jelit zaczęła się łuszczyć, możliwe, że pies ma parwowirozę (jeśli wcześniej nie był szczepiony na choroby zakaźne). Liczy się jak najszybsza reakcja, jeśli chce Pani uratować pieska. Gotowany ryż może zagęścić nieco kał ale u zdrowego, dorosłego psa, który ma silny organizm, a nie u takiego malucha.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 16. Dzień dobry
  Posiadam szczeniaka 7 tygodni,od wczoraj robi raz kupę zbiera A raz luzniejsza,nie w każdej ale zdarza się domieszką śluzu i kropelki krwi.Karmiona sucha karma ale również gotowanym mieskiem.objawy pojawiły się po podaniu gotowanego mięsa wołowego.psiak jest żywiołowy,ma apetyt,nie jest anemiczny.

  Odpowiedz
 17. Witam moja 5 letnia sunia (lab).
  Podejzewam ze cos zjadla i ma bardzo rzadką kupke. Plus krew a nie raz duzo krwi zamiast kupki. Otrzymala antybiotyki. Teraz ma diete. Moje pytanko odnosnie wody. Jak czesto mam jej dawac pic bo teraz takie gorąca. A zapomnialam zapytac vet… tutaj i nie zabardzo wiem co mam teraz robic.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Cieszę się, że nie zwlekała Pani z wizytą u lekarza weterynarii – krwista biegunka bardzo szybko prowadzi do ciągłego pogarszania stanu zdrowia, osłabia ogólną kondycję i może doprowadzić do śmierci zwierzęcia. Jeśli chodzi o wodę, pies powinien mieć do niej swobodny dostęp, przez cały czas. Co więcej, w okresie rekonwalescencji i leczenia biegunki, ilość spożywanej wody może być nawet dwa razy większa – biegunka powoduje odwodnienie psa, zatem niedobory płynów muszą zostać szybko uzupełnione.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 18. Odrobinę krwi po wydaleniuluźniejszego stolca zaobserwowałam dopiero raz czy może to być przejściowe? Czyli poprostu zły posiłek?będę obserwować oczywiście ale może to być jednorazowa sprawa czy jeżeli krew się więcej nie pokaże to mogę być spokojna?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   W stolcu zdrowego zwierzęcia krew nie powinna się pojawiać wcale. Ślad krwi może być zauważalny przy wszelkiego rodzaju infekcjach przewodu pokarmowego, przy silnych i słabszych stanach zapalnych zlokalizowanych w końcowym odcinku jelit. Krew może pojawić się przy oddawaniu bardzo suchego i zwartego stolca a także przy obecności pasożytów wewnętrznych oraz giardii. Z pewnością nie powinna Pani ignorować tego faktu. Proszę upewnić się, że Pani pupil ma aktualne odrobaczenia (raz na trzy miesiące powinno się wykonać odrobaczenie lub badanie kału u dorosłego zwierzęcia). Jeśli epizody obecności krwi w kale będą się powtarzały, proszę niezwłocznie udać się do swojego lekarza weterynarii.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 19. Witam!!Chcialbym sie dowiedziec moj piesek rasy papilon zostal wczoraj zaszczepiony szczepionka na ogolne choroby,poczym dostal silnej reakcji alergicznej,czyli wymioty jak rowniez biegunki krwotocznej,było to wczoraj czyli 07.04,dzisiaj 08.04 biegunka nie ustała,chociay sa w niej znikome ilosci krwi,pare kropel na samym koncu inny lekarz powiedział aby poczekac do jutra rana,ale nie pokoi mnie ten stan,czy piesek jest jeszcze wstanie przezyc ten cały atak,poniewaz cały czas lezy co zalecał by Pan,co robic?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Jeśli objawy Pańskiego pupila zaczęły się po podaniu szczepionki, powinien się Pan niezwłocznie udać do przychodni weterynaryjnej. Krwotoczna biegunka, w połączeniu z wymiotami, może doprowadzić do bardzo szybkiego wyniszczenia organizmu, do silnego osłabienia i w konsekwencji do śmierci zwierzęcia. Proszę nie zwlekać z wizytą – to, że teraz widzi Pan niewielką ilość krwi na końcu wypróżnień, wcale nie musi świadczyć o tym, że piesek ma się lepiej. Na wizytę proszę koniecznie zabrać książeczkę zdrowia psa, w której jest informacja odnośnie numeru partii szczepionki, jaka została podana pupilowi.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz
 20. Witam. Bardzo proszę o radę jakie badania jeszcze mogę wykonać, co podejrzewać? Problem z moim 9 letnim owczarkiem niemieckim pojawił się tydzień temu 07.07. Psina dosłownie krwawiła z odbytu. To nie była biegunka z krwią tylko “czysta” krew, kałuża na metr ciemnej i śmierdzącej krwi. Psina trafiła do kliniki i została w niej do następnego dnia. W tym czasie miała kroplówkę i jakieś zastrzyki na biegunkę i krzepnięcie krwi, do tego badanie krwi (nic nie wykryto), rtg bo weterynarz podejrzewał ciało obce (rtg nic nie wykryło). Następnego dnia wydano mi psa w stanie dobrym z informacją ze zrobiła już ładny zwarty stolec. Kolejny dzień kontrola w klinice i kolejne zastrzyki plus antybiotyk i probiotyk do domu na tydzień. Weterynarz powiedział, że nie znaleźli przyczyny ale nadal upierał się przy ciale obcym. Przez 4 dni było dobrze, ładne zwarte stolce bez krwi. Poczym pojawiła się biegunka z czerwoną krwią… stolec w kolorze ciemnego brązu z czerwonym. Dzwoniłam do kliniki kazali obserwować jak pojawi się znowu taki stolec to przywieźć psa jak nie to obserwować. Kolejny stolec byl zwarty bez krwi. Stan taki utrzymywał się kolejne 3 dni i dzisiaj znowu biegunka z krwią. Dodam że w między czasie zawiozłam kał do badania, badanie rozszerzone pod kątem Gardii. Wyniki dobre, nic nie znaleziono. Pies ogólnie chętnie chodzi na spacery, chce się bawić, je i pije. Nie mam pomysłu co może powodować te biegunki z krwią wracające co 3 dni 🙁

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Proponuję wykonać badanie USG jamy brzusznej, być może wydłużyć / zmienić podawany antybiotyk. Jeśli nie było zlecane, koniecznie wykonać badanie krwi o profilu rozszerzonym być może też warto oznaczyć czynniki krzepnięcia krwi. Kolonoskopia byłaby zalecana jako jedno z badań końcowych.
   Pozdrawiam serdecznie, lek. wet. Kinga Wojtczak

   Odpowiedz
 21. Dzień dobry. Moja czternastoletnia chihuahua od czterech lat ma krwawe biegunki. Regularnie co kilka dni jest osowiała, nie ma apetytu, wymiotuje pianą i ma krwawe biegunki. Trwa to dobę czasem dwie. Miała USG, nic nie wykazało, w badaniu kału wyszły lamblie, na które została przeleczona. W powtórnym badaniu pasożytów nie było. Sunia nie traci na wadze ale wyraźnie cierpi. Dostaje na stałe leki: Cardalis, Cardisure,UpCard. Proszę o pomoc bo nie wiem już co robić.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Krwawe biegunki są zawsze bardzo niepokojącym objawem, który powinien skłonić do szybkiej wizyty u lekarza weterynarii. Proszę pamiętać, że wyleczona inwazja giardii nie znaczy, że pasożyt ten nie powróci – bardzo łatwo o zakażenie, dlatego dobrze byłoby wykluczyć tą możliwość, zdecydowanie warto dostarczyć próbkę kału pupila do badania. Na przedstawionym przez Panią zdjęciu zauważalne są pasma skrzepów, krew świeża, wydaje mi się że jest tam tez obecny śluz. Wspomniała Pani także o wymiotach, które okresowo nawracają. Czy piesek miał kiedykolwiek badaną trzustkę? Warto oznaczyć lipazę dggr oraz specficzną lipazę cPL. Objawy, które Pani opisuje mogą wskazywać na przewlekłe zapalenie trzustki, które okresowo przechodzi w formę ostrą. Rozsądnie będzie także wykonać badanie USG jamy brzusznej, ze szczególnym uwzględnieniem ściany jelit, aby sprawdzić, czy pies nie cierpi z powodu IBD, ani nie ma żadnych niepokojących tworów, ani zmian rozrostowych. Do czasu ustalenia przyczyny złego samopoczucia pupila, dobrze byłoby sprawdzić szczegółowo jego dietę i wyeliminować z niej przekąski i smakołyki, o dużej zawartości tłuszczu. Warto natomiast wprowadzić lekkostrawną, niskotłuszczową karmę oraz probiotyki.
   Pozdrawiam, Katarzyna Hołownia-Olszak, lekarz weterynarii.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Co Piszczy w Sierści Twojego zwierzaka?

Zalecenia lekarzy weterynarii na Twoim mailu

+ ebook "Czy leki ludzkie są bezpieczne dla psa i kota?"

Co Piszczy w Sierści Twojego zwierzaka?

Porady lekarzy weterynarii na Twoim mailu

+ ebook "Czy leki ludzkie są bezpieczne dla psa i kota?"

Zgoda marketingowa: wyrażam zgodę, aby Co w Sierści Piszczy skontaktował się ze mną drogą mailową, korzystając z informacji podanych w tym formularzu dla celów informacyjnych, aktualizacji i marketingu. Jeśli chcesz wycofać Twoją zgodę kliknij link rezygnacji u dołu każdego wysyłanego przez nas maila. Szanujemy Twoją prywatność i dane osobowe. Tutaj znajdziesz naszą politykę prywatności i regulamin newslettera. Przesyłając ten formularz zgadzasz się, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z tymi warunkami. 

WYPEŁNIJ POLA, ABY POBRAĆ MATERIAŁY W PDF 👇

Zgoda marketingowa: wyrażam zgodę, aby Co w Sierści Piszczy skontaktował się ze mną drogą mailową, korzystając z informacji podanych w tym formularzu dla celów informacyjnych, aktualizacji i marketingu. Jeśli chcesz wycofać Twoją zgodę kliknij link rezygnacji u dołu każdego wysyłanego przez nas maila. Szanujemy Twoją prywatność i dane osobowe. Tutaj znajdziesz naszą politykę prywatności i regulamin newslettera. Przesyłając ten formularz zgadzasz się, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z tymi warunkami.